Categorieën:

Verslag schoolraad 18 mei 2020

20 mei 2020

VERSLAG VAN DE ONLINE VERGADERING 18 mei 2020 Aanwezig: personeel:                    dhr. P. Ascoop,  mevr. I Bracke, mevr. L. Goubert ouders:                        mevr. J. De Block, dhr. S. Maertens ,dhr. C. Tuypens lokale gemeenschap:     dhr. J. Van Hoorde voorzitter :                  dhr. G. Vermeulen Leerlingen :                  E. Roelens, L. Vandererfven afgevaardigde I.M:      … Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 20 januari 2020

2 februari 2020

VERSLAG VAN DE VERGADERING 20 januari 2020 Aanwezig: personeel: dhr. Ascoop P, mevr. I Bracke, mevr. L. Goubert ouders: mevr. J. De Block, dhr. C. Tuypens lokale gemeenschap: dhr A. Despiegeleer, dhr Jo van Hoorde Leerlingen : Emmanuel Roelens, Leon Vandererfven afgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcq secretaris mevr. P. Lataer voorzitter : dhr. G. Vermeulen… Read more »

Lees meer »

Goedkeuring CLIL- aanvraag door schoolraad

11 december 2019

Na elektronische rondvraag heeft de schoolraad van het Sint-Barbaracollege unaniem haar goedkeuring verleend voor de opstart van CLIL-lessen aardrijkskunde in de 5WEWISteam vanaf het schooljaar 2020-2021. Gert Vermeulen, Voorzitter schoolraad

Lees meer »

Verslag schoolraad 14 oktober 2019

14 oktober 2019

Aanwezig: personeel: mevr. I Bracke, mevr. L. Goubert ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens lokale gemeenschap: ,dhr Jo van Hoorde Leerlingen : Emmanuel Roelens, Leon Vandererfven afgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcq secretaris mevr. P. Lataer voorzitter : dhr. G. Vermeulen Verontschuldigd: dhr. P. Ascoop, mevr. J. De Block, dhr A. Despiegeleer, Mevr. Karakaya ,… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 21 augustus 2019

25 augustus 2019

Aanwezig: personeel:dhr. P. Ascoop, mevr. I Bracke dhr. K. Ysebaert ouders: dhr. C. Tuypens , dhr. S. Maertens, dhr. B. Van Vlem lokale gemeenschap: dhr. A. Despiegeleer, mevr. Karakaya,  dhr. J. Van Hoorde voorzitter : dhr. G. Vermeulen Leerlingen : F. Verstraete (voorzitter leerlingenraad), D. Willocq afgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcq secretaris mevr. P. Lataer  … Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 20 mei 2019

22 mei 2019

Aanwezig:  personeel:   dhr. P. Ascoop,  dhr. K. Ysebaert ouders:   dhr. C. Tuypens  lokale gemeenschap:  dhr. A. Despiegeleer, mevr. Karakaya,  dhr. J. Van Hoorde voorzitter :    dhr. G. Vermeulen Leerlingen :   F. Verstraete (voorzitter leerlingenraad), D. Willocq afgevaardigde I.M:  dhr. G. Dalcq secretaris  dhr K. Ysebaert Verontschuldigd: mevr. I Bracke, mevr. P. Lataer, dhr. S.… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 20 januari 2020

20 februari 2019

VERSLAG VAN DE VERGADERING 20 januari 2020 Aanwezig: personeel:                    dhr. Ascoop P, mevr. I Bracke, mevr. L. Goubert ouders:                        mevr. J. De Block,  dhr. C. Tuypens lokale gemeenschap:    dhr A. Despiegeleer, dhr Jo van Hoorde Leerlingen :                  Emmanuel Roelens, Leon Vandererfven afgevaardigde I.M:       dhr. G. Dalcq secretaris                    mevr. P. Lataer… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 15 oktober 2018

20 oktober 2018

Aanwezig: personeel: mevr. I Brackeouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypenslokale gemeenschap: dhr A. Despiegeleer, dhr Jo van HoordeLeerlingen : F. Verstraete (voorzitter),  N. De Bie, D. Willocqafgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcqsecretaris: mevr. P. Lataervoorzitter : dhr. G. Vermeulen Verontschuldigd:dhr. P. Ascoop,  Mevr. Karakaya , dhr. B. Van Vlem , dhr. K. Ysebaert Verwelkoming van de nieuwe… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 25 mei 2018

25 mei 2018

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving inzake privacy, wordt de volgende tekst opgenomen in het schoolreglement : Privacy Welke informatie houden we over je bij? Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 14 mei 2018

14 mei 2018

Aanwezig: personeel:                    dhr. Ascoop, mevr. I Bracke, dhr. Ysebaert ouders:                         dhr. C. Tuypens lokale gemeenschap:     dhr. A. Despiegeleer, Mevr. S. Karakaya , dhr. J. Van Hoorde Leerlingen :                  A. Vandeputte afgevaardigde I.M:       dhr. G. Dalcq Voorzitter                    dhr. G. Vermeulen secretaris                     mevr. P. Lataer   Verontschuldigd:     dhr. S. Maertens ,… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 22 januari 2018

23 januari 2018

  Aanwezig: personeel:                    mevr. I Bracke,  mevr. Van Craen ouders:                         dhr. S. Maertens , dhr. C. Tuypens lokale gemeenschap:     dhr. A. Despiegeleer, dhr. J. Van Hoorde, vervangend voorzitter Leerlingen :                  E. Derveaux (voorzitter leerlingenraad) afgevaardigde I.M:       dhr. G. Dalcq secretaris                     mevr. P. Lataer Verontschuldigd:    dhr. P. Ascoop (vertegenwoordigd door mevr.… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 9 oktober 2017

15 november 2017

Aanwezig: personeel: dhr. P. Ascoop, mevr. I Bracke,  dhr. K. Ysebaertouders: dhr. C. Tuypenslokale gemeenschap: dhr A. Despiegeleer, Mevr. Karakaya , dhr. G. Vermeulen, voorzitter,Leerlingen : E. Derveaux (voorzitter), A. Vandeputteafgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcqsecretaris: evr. P. LataerVerontschuldigd:    dhr. S. Maertens, dhr. J. Van Hoorde, dhr. B. Van Vlem  – Verwelkoming van de nieuwe leden… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 22 mei 2017

16 september 2017

Aanwezig: personeel:Mevr. V. De Grave, dhr. K. Ysebaertouders: Dhr. S. Maertenslokale gemeenschap:Mevr. S. Karakaya, dhr. J. Van Hoorde, dhr. G. Vermeulen, voorzitter,Leerlingen :W. Verstraete (voorzitter) , L. Plasschaertafgevaardigde I.M:  secretaris: mevr. P. Lataer Verontschuldigd: dhr. Brabant, dhr. C. Tuypens, dhr. D. Van Hijfte, dhr. B. Van Vlem,R. Van TilburghUitgenodigd :      dhr. G. Dalcq, algemeen directeur ad interim – Verwelkoming… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 23 januari 2017

23 januari 2017

VERSLAG VAN DE VERGADERING 23 januari 2017    Aanwezig:  personeel:   dhr. D. Van Hijfte, dhr. K. Ysebaert ouders:   dhr. C. Tuypens  lokale gemeenschap:  Dhr. P. Verly , dhr. G. Vermeulen, voorzitter,  Leerlingen :   W. Verstraete (voorzitter) , L. Plasschaert, R. Van Tilburgh afgevaardigde I.M:  geen (niet nodig wegens geen punten van overleg) secretaris  mevr. P.… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 10 oktober 2016

12 december 2016

Aanwezig: personeel:mevr. P. Bouckenooghe, dhr. D. Van Hijfte, dhr. K. Ysebaert ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens lokale gemeenschap: Dhr P. Verly , dhr. G. Vermeulen, voorzitter, Leerlingen:W. Verstraete (voorzitter), L. Plasschaert, R. Van Tilburgh afgevaardigde I.M: secretaris mvr. P. Lataer   Verontschuldigd: dhr. Brabant, dhr. P. De Cordier, dhr. B. Van Vlem  … Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 30 mei 2016

15 juni 2016

Aanwezig:  personeel: mevr. I. Van Craen , dhr. D. Van Hijfte ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens lokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen, voorzitter Leerlingen : P. Bruneel (voorzitter leerlingenraad) afgevaardigde I.M dhr. C. Brabant (voor de punten van overleg) secretaris mevr. P. Lataer Verontschuldigd: mevr. P. Bouckenooghe, dhr. P. De Cordier ,dhr. B. Van… Read more »

Lees meer »

Verslag schoolraad 25 januari 2016

4 maart 2016

Aanwezig: personeel:                    mevr. I. Van Craenouders:                        dhr. S. Maertenslokale gemeenschap:    dhr. G. Vermeulen, voorzitterLeerlingen :                  P. Bruneel (voorzitter leerlingenraad)afgevaardigde I.M       dhr. C. Brabant (voor de punten van overleg)secretaris                    mevr. P. LataerVerontschuldigd:          mevr. P. Bouckenooghe, dhr. D. Van Hijfte, dhr. C. Tuypens, dhr. B. Van Vlem, dhr. P. De Cordier, dhr.… Read more »

Lees meer »

Verslag Schoolraad 19 oktober 2015

23 november 2015

Aanwezig: personeel: mevr. P. Bouckenooghe, mevr. I. Van Craen, dhr. D. Van Hijfteouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypenslokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen, voorzitterLeerlingen : P. Bruneel (voorzitter)afgevaardigde I.M; dhr. C. Brabant (voor de punten van overleg)secretaris;mevr. P. LataerVerontschuldigd: dhr. P. De Cordier, dhr. B. Van Vlem, dhr. P. Verly Verwelkoming van de nieuwe leden door… Read more »

Lees meer »

Verslag vergadering 11 mei 2015

8 juli 2015

Aanwezig:               personeel:, dhr. D. Van Hijfte                                     ouders: Dhr. S. Maertens                               lokale gemeenschap: dhr. Ph. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter                               dhr. C. Brabant, afgevaardigde schoolbestuur (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.                               Leerlingen : Matthieu Meeus   Verontschuldigd:    mevr. P. Bouckenooghe, dhr. De Cordier, mevr. L. Storme, mevr. I.… Read more »

Lees meer »

Verslag vergadering 21 mei 2015

28 mei 2015

Aanwezig: Personeel:  mevr. I. Van Craen, dhr. D. Van Hijfte   Ouders: dhr. S. Maertens   Lokale gemeenschap: dhr P. Verly, dhr. G. Vermeulen   voorzitter dhr. C. Brabant     afgevaardigde I.M. (voor de punten van overleg),   secretaris mevr. P. Lataer   Leerlingen B. Bobrovnitchi, P. Bruneel  

Lees meer »