Inschrijvingen humaniora

De fysieke openschooldag en infosessies kunnen dit voorjaar natuurlijk niet doorgaan, maar wij voorzien een aantal online initiatieven!

 • Op zaterdag 27 februari 2021 is er de Openschooldag Online. U kan hier spreken met collega’s en directie, u kan terecht bij het virtuele onthaal om al uw vragen te stellen, video’s bekijken over hoe het er op het college aan toegaat en veel meer. Meer info hierover volgt snel. 
 • Op zaterdag 20 maart 2021 en donderdag 1 april 2021 organiseren we onze Schoolwebinars. Na een presentatie over ons opvoedingsproject, het studieaanbod en het leven op school kan u al uw vragen stellen aan de directie.

Wenst u onze school beter te leren kennen, kunt u hier onze infobrochure raadplegen of contact opnemen met de directie en een individuele afspraak maken.

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Ontvangt u graag een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek? Stuur dan een mailtje naar algemeen.directeur@sint-barbara.be en we zorgen voor een afspraak.

U wenst uw zoon of dochter in te schrijven in het Sint-Barbaracollege?

 • Nieuwe leerling 1ste jaar SO

In samenspraak met het Lokaal Overlegplatform (LOP) Secundair Onderwijs is voor alle Gentse secundaire scholen afgesproken om te werken met een digitaal aanmeldingssysteem CAR (Centraal AanmeldingsRegister).

 1. AANMELDING:
  De startdatum van de (digitale) aanmelding is maandag 22 maart 2021 vanaf 12u. De hele aanmeldingsperiode loopt tot en met woensdag 21 april 2021 om 12u. Binnen deze periode speelt het tijdstip van de aanmelding geen enkele rol. Het LOP Gent laat een vroegere aanmelding niet toe.
 2. TOEWIJZING:
  Na de aanmelding is er een verwerkingsperiode. Op maandag 3 mei 2021 wordt u (in de late namiddag) per mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de ordening door de computer. De ordeningscriteria zijn toeval, schoolvoorkeur en optimalisatie van 1ste keuze. De afstand tot de school speelt geen rol. Samen met deze mail krijgt u een ticket (tenzij er omwille van een capaciteitstekort geen toewijzing is gebeurd).
 3. INSCHRIJVING:
  Vanaf woensdag 5 mei 2021 zal u telefonisch gecontacteerd worden om de inschrijving af te ronden.
 •  Broer of zus van leerling in humaniora / kind van personeelslid

Voor broers en zussen van leerlingen in de humaniora en voor kinderen van personeelsleden geldt een voorrangsregel. Zij moeten zich echter ook effectief digitaal aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode van 22 maart tot 21 april). Als voorrangsgroep genieten zij wel van een garantie op inschrijving in de school!

 •  Instromer 2de – 6de jaar

Bovenstaande inschrijvingsprocedure geldt enkel voor het 1ste jaar secundair onderwijs.
Instromers van tweede tot zesde middelbaar kunnen zich inschrijven vanaf maandag 19 april 2021 om 9u.

 • Reguliere inschrijvingen 1ste jaar

Indien er na de inschrijvingsprocedure toch nog vrije plaatsen zouden zijn voor het 1ste jaar op onze school, kan u uw zoon/dochter regulier inschrijven vanaf woensdag 5 mei 2021.

We willen ook graag verwijzen naar website www.aanmeldensecundairescholen.gent

Voor verdere informatie kan u altijd mailen naar info@sint-barbara.be.