Schoolreglement

Een school is een samenleving in het klein: je verblijft er met vele anderen in een aantal gemeenschappelijke ruimten. Om ordentelijk te kunnen samenleven, zijn er regels en afspraken nodig, net zoals in de grote maatschappij. Die vind je in dit schoolreglement.

Je zal ook merken dat we op heel wat plaatsen verwijzen naar ons Ignatiaans opvoedingsproject. Dat project is heel belangrijk voor ons, omdat het duidelijk maakt welke waarden we essentieel vinden voor ons onderwijs.

Wij hopen tot slot dat alle leerlingen zich aanvaard en opgenomen voelen in onze school, opdat het grote huis van de school snel een „thuis‟ mag worden voor hen.

Ter informatie voor de meerderjarige leerling:
Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. Toch hopen wij dat er zich hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Zowel jijzelf als je ouders ondertekenen het schoolreglement voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Telkens wanneer er in dit schoolreglement verwezen wordt naar “je ouders”, kan jij ook autonoom optreden.

Raadpleeg hieronder het schoolreglement.

Schoolreglement Humaniora