Jaarthema 2023-2024: Samen groeien

 
Dit schooljaar kiezen we er met ons jaarthema voor om samen te groeien. Naar meer verbondenheid, meer inzet, meer diepgang, naar meer enthousiasme en motivatie, bekwaamheid, respect en waardering, naar meer verwondering en interesse. We starten samen, en maken er in de volgende maanden samen ‘meer’ van, in de geest van het ‘magis’ uit ons ignatiaans opvoedingsproject, in dienst van anderen. We wensen iedereen een ‘magis’ nieuw schooljaar!
 
Elke maand brengen we een beweging uit ons opvoedingsproject voor het voetlicht: daarin vragen we een engagement van al onze leerlingen, maar gaan we ook zelf het initiatief aan om deze beweging concreet te maken. Je vindt de focus van elke maand tot nu toe hieronder.
 
 

Voorbije jaarthema’s

Charter

Het charter uit schooljaar 2022-2023 blijft onze leidraad om verder te groeien naar een fijne en warme school. Wanneer je je inschrijft op het Sint-Barbaracollege, geven wij jou elke dag opnieuw de kans om al je talenten te ontwikkelen. We nodigen je steeds opnieuw uit om ‘meer mens’ te worden. Daarbij vragen we ook van jou een engagement; leerling zijn op onze school is dus niet vrijblijvend. We verwachten van jou dat je heel goed beseft waartoe we je vormen en vragen dan ook dat je je inspant om mee te werken aan het belangrijke project van een school waarin iedereen zich thuisvoelt.