• 50e verjaardag retorica 197008/10/2022
 • Sportdag 1-604/10/2022
 • Oudervereniging04/10/2022
 • Facultatieve vrije dag03/10/2022
 • Rapport 1 (1-4)30/09/2022
 • Kennismaking ouders eerstejaars12/09/2022titularis en vakleerkrachten
 • Start viering 5-609/09/2022
 • Individuele foto's08/09/2022
 • Kennismaking ouders (internaat)07/09/2022
 • Oudervereniging06/09/2022
 • Start viering 3-406/09/2022
 • Kennismaking ouders (internaat)06/09/2022
 • Uitleveren laptops 3-606/09/2022Voor de leerlingen die intekenden (12u05 - Muzenzaal)
 • Startviering 1-205/09/2022
 • Installatie internaat27/08/2022
 • Boekenverkoop29/08/2022
 • Boekenverkoop27/08/2022
oudervereniging: alle nieuwsberichten

Oudervereniging Laatste Nieuws

Ouderbal: Sint-Barbara Benefiet Dansfeest
14 maart 2020

In het kader van de internationale uitbraak en verspreiding van het Coronavirus, hebben we als organiserend comité de ontwikkelingen van de laatste dagen in ons land op de voet gevolgd. Met pijn in het hart maar overtuigd van onze beslissing, zien we ons genoodzaakt het feest van zaterdag uit te stellen. Rekening houdend met de adviezen... Read more »

Lees meer »
A touch of love : dansfeest
19 november 2018

Schrijf u hier in Op zaterdag 16 februari 2019 verwelkomen we u graag op de tweede editie van het Taste & Dance feest van Sint-Barbara: Touch of Love. Dit benefiet event wordt georganiseerd om alle speelplaatsen te vernieuwen en bovenal om er een gezellige dans- en ontmoetingsavond van te maken.  Programma: 19.00 uur: De deuren gaan open, aperitief20.00 uur: Taste... Read more »

Lees meer »
Debat over Goed & Kwaad
28 augustus 2018

De oudervereniging, de moedervereniging en de alumni van het Sint-Barbaracollege organiseren op donderdag 4 oktober 2018 een panelgesprek over Goed & Kwaad. Het vindt plaats om 20u00 in de kerk van onze school. Om een duidelijk beeld te hebben van het aantal aanwezigen is inschrijven een vereiste. Let op, plaatsen zijn beperkt.

Lees meer »
Taste & Dance Party (a touch of gold)
15 januari 2018

Zaterdag 03 maart 2018 wordt de eerste benefiet Taste & Dance Party georganiseerd om alle speelplaatsen op Sint-Barbara te vernieuwen, maar bovenal om er een gezellige dans- en ontmoetingsavond van te maken.  19.30 uur: Taste & Dance Party We openen de deuren en heten u welkom met een aperitief en amuze. Live muziek van de coverband... Read more »

Lees meer »

Oudervereniging

Vandaag is de Oudervereniging een actieve vereniging die niet enkel een band wil scheppen tussen alle ouders van Sint-Barbara, maar die ook als spreekbuis van die ouders meebouwt aan de doelstellingen van het college: jongeren begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid vanuit het ignatiaanse gedachtegoed.

De raad van bestuur van de oudervereniging 2019-2020 bestaat uit Frederic Beele (voorzitter), Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block (secretaris), Margaux De Cock, Cristina Miranda Gozalvez, Janneke Hennekam, Steven Maertens (penningmeester), Arnd Nelde, Sam Rédélé, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Aagje Vanwalleghem.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan ons altijd bereiken op ouders@sint-barbara.be .

Waar gaan we voor?

We zijn er voor de directie en de leerkrachten, die we ondersteunen via adviezen, ideeën en ondersteuning bij verschillende activiteiten.

We zijn er voor de ouders, die steeds bij alle leden van de oudervereniging terecht kunnen om bijkomende informatie te ontvangen of aandachtspunten aan te brengen, zodat wij hun stem laten horen bij de school.

We zijn er voor de leerlingen, omdat we het voor hen willen opnemen in het hele schoolgebeuren. We willen hen ondersteunen bij projecten die ze willen ondernemen. De oudervereniging komt op voor alle kinderen. De projecten die op de eerste plaats de leerlingen rechtstreeks ten goede komen willen we preferentieel ondersteunen.
Als recente voorbeelden hiervan kunnen we aanstippen: de aankoop beamers voor de humaniora, de inrichting van de speelplaats van de kleuterschool, schoolmeubilair voor de basisschool, …

Onze werking

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging, die zowel de basisschool als de humaniora overkoepelt.

Aan het begin van het schooljaar kiest de Algemene Vergadering de nieuwe bestuursleden, telkens voor een mandaat van twee jaar.

Maandelijks komt de oudervereniging samen met de directie. De verschillende werkgroepen leggen de vordering van hun in alle openheid en via een constructieve en open dialoog met de directie.

Het verslag van elke vergadering verschijnt op de schoolwebsite, zodat u als ouder perfect de vinger aan de pols kunt houden van onze werking en via deze weg, punten kunt aanbrengen die op de agenda moeten komen van de vergadering.

Wie doet wat?

Bestuur

 • Voorzitter: Arnd Nelde
 • Penningmeester: Christophe Tuypens
 • Secretaris: Jessy De Block

Werkgroepen: taakverdeling

 • Algemene vergadering
  • Margaux De Cock
  • Christina Miranda Gozalvez
  • Janneke Hennekam
 • Retoricabal
  • Jessy De Block
  • Cristina Miranda Gozalvez
  • Erika Modde
 • Koor en Orkest 
  • Christophe Tuypens
 • VCOV – ouderverenigingen Jezuïtencolleges
  • Margaux De Cock
  • Erika Modde
 • Vrienden Van Sint-Barbara
  • Yves Crevecoeur
  • Katrien Cammers
  • Katrien Mestdagh
 • Menucommissie
  • Jessy De Block
  • Erika Modde
  • Arnd Nelde
 • Gezondheid en Preventie + CORONA
  • Frédéric Morel
  • Steven Maertens
 • Communicatie
  • Katrien Cammers
  • Arnd Nelde
  • Sam Redélé
  • Sabrina Roeland
 • Klasafgevaardigden
  • Margaux De Cock
  • Katrien Cammers
  • Sabrina Roeland
 • Mobiliteit
  • Yves Crevecoeur
  • Christophe Tuypens
 • Schoolraad basisschool
  • Margaux De Cock
  • Frédéric Morel
  • Hadewych Van Ginderachter
 • Schoolraad humaniora
  • Jessy De Block
  • Steven Maertens
  • Christophe Tuypens
 • Edith Stein
  • Steven Maertens
  • Christophe Tuypens
 • Ignatius
  • Jessy De Block
  • Yves Crevecoeur
 • Groen op de speelplaats
  • Katrien Cammers
  • Katrien Mestdagh
  • Hadewych Van Ginderachter
 • Menucommissie
  • Jessy de Block
  • Erika Modde
  • Arnd Nelde
 • ICT
  • Frédéric Morel
  • Sam Rédelé
 • VCOV
  • Hadewych Van Ginderachter

Ons engagement

Via geregelde vergaderingen van de klasafgevaardigden in de Basisschool worden de ouders actief betrokken bij het schoolleven van de allerjongsten.

Het Collegekoor en –orkest kan altijd bij de Oudervereniging terecht voor zijn materiële beslommeringen.

In de Schoolraad treffen de ouders de vertegenwoordigers van de andere geledingen (directie, leerkrachten, plaatselijke gemeenschap) om advies te geven over de zowel praktische als inhoudelijke aangelegenheden i.v.m. het schoolbestuur. Sedert de invoering van de scholengemeenschappen maakt onze vereniging ook deel uit van het overkoepelende medezeggenschapscollege voor de Scholengemeenschap Edith Stein (humaniora) en de Scholengemeenschap Ignatius (basisschool).

De Oudervereniging komt samen met de vzw Vrienden van Sint-Barbara tegemoet aan een aantal materiële (vooral financiële) behoeften van de school. Via Dienstbetoon leveren o.m. ouders hun bijdrage aan de organisatie van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Trends.

Samen met de Moedervereniging verzorgt de Oudervereniging een aantal initiatieven (voordrachten, …).

De oudervereniging van het college maakt op zijn beurt deel uit van de ouderverenigingen van de Vlaamse jezuïetencolleges, zodat we ook daar niet alleen staan en overleg en ruggespraak kunnen plegen met andere ouderverenigingen die het Ignatiaanse opvoedingsproject steunen.

Lid worden?

Neem contact op via onderstaande knop:

Word nu lid van deze partnervereniging >

Verslagen

Maandelijks komt de oudervereniging samen met de directie. De verschillende werkgroepen leggen de vordering van hun in alle openheid en via een constructieve en open dialoog met de directie. Via deze link kunt u de verslagen nalezen.

Statuten

Bekijk hier onze statuten.

Lidgeld

Elk jaar wordt u op de eerste schoolfactuur een klein bedrag van € 12,5 aangerekend als lidgeld voor de oudervereniging. De vragen die we af en toe horen zijn: waarom betalen de ouders lidgeld? Wat gebeurt er met dit geld?

U kan op beide oren slapen, want met het kleine bedrag dat u betaalt, steunt u, via de oudervereniging, de school waar mogelijk. Want vele kleine bedragen maken uiteindelijk toch wel een aanzienlijk bedrag dat de school goed kan gebruiken.

Een miniem deel van het lidgeld wordt uitgegeven aan de aanschaf van cadeaubonnen voor o.a. proclamatie retorica, het schaaktoernooi en met pensioen gaande leerkrachten. Jaarlijks zijn er ook enkele vaste kosten, zoals het organiseren van de Algemene Vergadering met haar receptie en haar spreker, die een klein bedrag opslorpen. Voor het startgeld van het retoricabal stelt de oudervereniging zich borg, zodat dit bedrag tijdelijk vast staat.

Over het saldo, het grootste deel van de lidgelden, wordt op de jaarlijkse Algemene Vergadering beslist waar het aan besteed zal worden. Het bedrag wordt a rato van het leerlingenaantal verdeeld tussen de humaniora en de basisschool. Aan de directie wordt gevraagd bij welk project we kunnen helpen. Op de Algemene Vergadering wordt tevens een afrekening gemaakt van het afgelopen jaar.

Op het einde van het schooljaar worden dan de facturen door de directie overgemaakt aan de oudervereniging en zo kon u in het verleden uw steentje bijdragen tot onder andere volgende projecten:

Basisschool

 • herstel/opknapbeurt speelplaats kleuterschool Verdedigingsstraat
 • drinkfonteintjes
 • multimedia-apparatuur (PC’s, 2 filmcamera’s)
 • schoolmeubilair voor leerlingen
 • fluohesjes met logo van de school

Humaniora

 • beamers in vaklokalen
 • geluidsinstallatie muzenzaal en kerk
 • microscopen biologielokaal
 • judomatten
 • drinkfonteintjes

Uw jaarlijkse bijdrage aan de oudervereniging wordt met andere woorden hoofdzakelijk besteed aan aankopen die uw kinderen rechtstreeks ten goede komen, aankopen waar zij persoonlijk van kunnen genieten.

Wij zijn er van overtuigd dat u nog vele jaren, onder meer via de oudervereniging, de school zal blijven steunen.