Ons pedagogisch project

Elke school is verschillend – gelukkig maar. In het Sint-Barbaracollege proberen we de drie belangrijke doelstellingen van het Opvoedingsproject van de Vlaamse jezuïetencolleges te realiseren: intellectuele uitdaging, aandacht voor de wereld buiten de school – in het bijzonder de cultuur ervan – en een christelijk geïnspireerd sociaal verantwoordelijkheidsgevoel.

We zijn ervan overtuigd dat een hartelijke, goed georganiseerde schoolstructuur jonge mensen het best steunt bij de grote druk waaraan ze zullen blootstaan.

Een toegewijd corps stimuleert leerlingen het beste te halen uit hun mogelijkheden, waardoor ze kunnen groeien in zelfvertrouwen. Opvoeding is een wisselwerking tussen de school en thuis; de waarden en verlangens van beiden ondersteunen elkaar. We hopen dat deze informatie u nieuwsgierig maakt naar onze school en haar identiteit, en verwelkomen u graag mocht u ons een bezoek willen brengen.

Visie van de school

Bekijk de visie van de directie op het onderwijskwaliteitskader van onze school voor de komende jaren.

Meer info

Charter: jouw engagement voor een warme school

Meer info

Ignatiaanse pedagogiek in beeld

Voormalig algemeen directeur van de humaniora Guy Dalcq komt aan het woord op het platform van de Ignatiaanse spiritualiteit. In onderstaande interviews gaat de heer Dalcq, vanuit zijn eigen ervaringen als leerkracht, dieper in op acht verschillende facetten van het opvoedingsproject en hoe deze aan bod komen in onze school:

Meer info

Geschiedenis van de school

Ontdek de geschiedenis van onze school

Meer info

Het leven van Ignatius

Ontdek het leven van Ignatius

Meer info

Ignatiaanse opvoeding in de context van vandaag

Een opvoedingsproject kan slechts vorm krijgen binnen een bepaalde sociale en culturele context. Die context is de lokale leefgemeenschap, maar ook een bredere samenleving. Het ignatiaans opvoedingsproject leeft van de creatieve spanningen die in deze context aanwezig zijn en die oproepen om nieuwe wegen te gaan.

Meer info

Jezuïeten

Het Sint-Barbaracollege is één van de zeven jezuïetencolleges in Vlaanderen. Hoe wij de Ignatiaanse gedachte invullen, leest u in het opvoedingsproject.

De zes andere Vlaamse jezuïetencolleges:

Andere jezuïeten-websites: