Klik hier om de examenroosters kerst 2021 te bekijken.

De belangrijkste richtlijnen in verband met de proefwerken op een rijtje.

1. Hoelang moeten/mogen jullie werken?
 • De proefwerken starten stipt om 8u.30. Om de leerlingenstroom zoveel mogelijk te spreiden vragen we jullie gebruik te maken van de voor jouw jaar voorziene ingang (meer info volgt).
 • Leerlingen van de 1ste graad mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 11u15
 • Leerlingen van het derde jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10  (bij 2 examens: verplicht tot 11u15 werken). 
 • Leerlingen van het vierde  jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10. 
 • Leerlingen van het vijfde en zesde jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10.  Leerlingen (5-6) die in de namiddagstudie blijven zorgen ervoor dat ze om 13u terug op school zijn.
 • Leerlingen in de Achillesklas mogen werken tot 12u50.
 • Op vrijdagnamiddag start het examen om 13.25u. Bij het examen verhandeling wordt het net papier pas uitgedeeld om 14u45. Leerlingen geven niet af voor 15u10.
2. Vóór je aan je proefwerk begint:
 • In de klas: GSM uitzetten, Smartwatch uitdoen en in de boekentas steken (boekentas vooraan of achteraan in de klas).
 • In de Muzenzaal: leerlingen leggen hun boekentas op de tafels in de gang van het secretariaat. GSM uitschakelen, Smartwatch uitdoen en onder je stoel leggen.
 • Jullie mogen geen jas dragen maar wel een extra trui.
 • Rekenmachines resetten (zoniet: spieken!)
 • Voor het examen aardrijkskunde heb je je atlas nodig. Vergeet hem niet en zorg ervoor dat er geen aantekeningen of notities in staan.
3. Tijdens het proefwerk:
 • Jullie mogen tijdens het examen enkel water drinken. We vragen uitdrukkelijk om hiervoor enkel herbruikbare flessen te gebruiken.
 • Er mag tijdens het proefwerk niet gegeten worden.
 • Lees aandachtig de vragen, blijf rustig en overlees voor het afgeven grondig je antwoorden.
 • We vinden eerlijkheid van wezenlijk belang. Als je op spieken wordt betrapt, zal de tuchtverantwoordelijke meteen ingelicht worden en naar het lokaal komen.
4. Wat bij afwezigheid?
 • Afwezigheden tijdens de proefwerkenperiode moeten steeds gewettigd worden met een doktersattest.
 • In overleg met de vakleerkracht zal het tijdstip van het inhaalexamen bepaald worden.
5. Schikkingen gedurende de laatste schooldagen.
 • Woensdag 22 december en donderdag 23 december
  Inhaalproefwerken.
 • Vrijdag 24 december
  8.30u-9.30u Titularissen ontmoeten hun klas via Google Meet.
  9.30u-13.00u Digitale oudercontacten.

Succes!