Examenroosters juni 2024

 

De belangrijkste richtlijnen in verband met de proefwerken op een rijtje.

1. Hoelang moeten/mogen jullie werken?
 • De proefwerken starten stipt om 8u.30. Om de leerlingenstroom zoveel mogelijk te spreiden vragen we jullie gebruik te maken van de voor jouw jaar voorziene ingang (meer info volgt).
   • Leerlingen van de 1ste graad mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 11u15
   • Leerlingen van het derde jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10  (bij 2 examens: verplicht tot 11u15 werken). 
   • Leerlingen van het vierde  jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10. 
   • Leerlingen van het vijfde en zesde jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10.
   • Leerlingen in de Achillesklas mogen werken tot 12u50.
2. Vóór je aan je proefwerk begint:
 • In de klas: GSM uitzetten, Smartwatch uitdoen en in de boekentas steken (boekentas vooraan of achteraan in de klas).
 • In de Muzenzaal: leerlingen leggen hun boekentas op de tafels in de gang van het secretariaat. GSM uitschakelen, Smartwatch uitdoen en onder je stoel leggen.
 • Jullie mogen geen jas dragen maar wel een extra trui.
 • Rekenmachines resetten (zo niet: spieken!)
 • Voor het examen aardrijkskunde heb je je atlas nodig. Vergeet hem niet en zorg ervoor dat er geen aantekeningen of notities in staan.
3. Tijdens het proefwerk:
 • Jullie mogen tijdens het examen enkel water drinken. We vragen uitdrukkelijk om hiervoor enkel herbruikbare flessen te gebruiken.
 • Er mag tijdens het proefwerk niet gegeten worden.
 • Lees aandachtig de vragen, blijf rustig en overlees voor het afgeven grondig je antwoorden.
 • We vinden eerlijkheid van wezenlijk belang. Als je op spieken wordt betrapt, zal de tuchtverantwoordelijke meteen ingelicht worden en naar het lokaal komen.
4. Wat bij afwezigheid?
 • Afwezigheden tijdens de proefwerkenperiode moeten steeds gewettigd worden met een doktersattest.
 • In overleg met de vakleerkracht zal het tijdstip van het inhaalexamen bepaald worden.

Succes!