Examenroosters december 2023

Examenrooster 1e jaar

Examenmededelingen 1e jaar

Examenrooster 2e jaar

Examenmededelingen 2e jaar

Examenrooster 3e jaar

Examenmededelingen 3e jaar

Examenrooster 4e jaar

Examenmededelingen 4e jaar

Examenrooster 5e jaar

Examenmededelingen 5e jaar

Examenrooster 6e jaar

Examenmededelingen 6e jaar

De belangrijkste richtlijnen in verband met de proefwerken op een rijtje.

1. Hoelang moeten/mogen jullie werken?
 • De proefwerken starten stipt om 8u.30. Om de leerlingenstroom zoveel mogelijk te spreiden vragen we jullie gebruik te maken van de voor jouw jaar voorziene ingang (meer info volgt).
 • Leerlingen van de 1ste graad mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 11u15
 • Leerlingen van het derde jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10  (bij 2 examens: verplicht tot 11u15 werken). 
 • Leerlingen van het vierde  jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10. 
 • Leerlingen van het vijfde en zesde jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10.  Leerlingen (5-6) die in de namiddagstudie blijven zorgen ervoor dat ze om 13u terug op school zijn.
 • Leerlingen in de Achillesklas mogen werken tot 12u50.
2. Vóór je aan je proefwerk begint:
 • In de klas: GSM uitzetten, Smartwatch uitdoen en in de boekentas steken (boekentas vooraan of achteraan in de klas).
 • In de Muzenzaal: leerlingen leggen hun boekentas op de tafels in de gang van het secretariaat. GSM uitschakelen, Smartwatch uitdoen en onder je stoel leggen.
 • Jullie mogen geen jas dragen maar wel een extra trui.
 • Rekenmachines resetten (zo niet: spieken!)
 • Voor het examen aardrijkskunde heb je je atlas nodig. Vergeet hem niet en zorg ervoor dat er geen aantekeningen of notities in staan.
3. Tijdens het proefwerk:
 • Jullie mogen tijdens het examen enkel water drinken. We vragen uitdrukkelijk om hiervoor enkel herbruikbare flessen te gebruiken.
 • Er mag tijdens het proefwerk niet gegeten worden.
 • Lees aandachtig de vragen, blijf rustig en overlees voor het afgeven grondig je antwoorden.
 • We vinden eerlijkheid van wezenlijk belang. Als je op spieken wordt betrapt, zal de tuchtverantwoordelijke meteen ingelicht worden en naar het lokaal komen.
4. Wat bij afwezigheid?
 • Afwezigheden tijdens de proefwerkenperiode moeten steeds gewettigd worden met een doktersattest.
 • In overleg met de vakleerkracht zal het tijdstip van het inhaalexamen bepaald worden.

Succes!