Klik hier om de examenroosters Kerst 2020 te bekijken.

De belangrijkste richtlijnen in verband met de proefwerken op een rijtje.

1. Hoelang moeten/mogen jullie werken?
 • De proefwerken starten stipt om 8u.30. Om de leerlingenstroom zoveel mogelijk te spreiden vragen we jullie gebruik te maken van de voor jouw jaar voorziene ingang (meer info volgt).
 • Leerlingen van de 1ste graad mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 11u15. Internen en leerlingen die de namiddagstudie volgen, blijven uiteraard op school. Zij kunnen terecht in de lokalen 040 (1ste jaar) en 041 (2de jaar).
 • 1-2:   verplichte speeltijd bij twee vakken.
 • Leerlingen van het derde jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10   bij 2 examens: verplicht tot 11u15 werken). De internen en leerlingen die namiddagstudie volgen, blijven uiteraard op school.  Zij kunnen terecht in lokaal 042.
 • Leerlingen van het vierde  jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10, behalve de internen en wie in de namiddagstudie blijft. Zij kunnen terecht in lokaal 042.
 • Leerlingen van het vijfde en zesde jaar mogen ten vroegste het examenlokaal en de school verlaten om 10u10.  Leerlingen (5-6) die in de namiddagstudie blijven zorgen ervoor dat ze om 13u terug op school zijn.
 • Leerlingen in de Achillesklas mogen werken tot 12u50.
 • Op vrijdagnamiddag start het examen om 13.25u. Bij het examen verhandeling wordt het net papier pas uitgedeeld om 14u45. Leerlingen geven niet af voor 15u10.
2. Vóór je aan je proefwerk begint:
 • In de klas: GSM uitzetten, Smartwatch uitdoen en in de boekentas steken (boekentas vooraan of achteraan in de klas).
 • In de Muzenzaal: leerlingen leggen hun boekentas op de tafels in de gang van het secretariaat. GSM uitschakelen, Smartwatch uitdoen en onder je stoel leggen.
 • In de STEX: leerlingen leggen hun boekentas in AA1. GSM uitschakelen, Smartwatch uitdoen en onder je stoel leggen.
 • Jullie mogen geen jas dragen maar wel een extra trui.
 • Rekenmachines resetten (zoniet: spieken!)
 • Voor het examen aardrijkskunde heb je je atlas nodig. Vergeet hem niet en zorg ervoor dat er geen aantekeningen of notities in staan.
3. Tijdens het proefwerk:
 • Jullie mogen tijdens het examen enkel water drinken. We vragen uitdrukkelijk om hiervoor enkel herbruikbare flessen te gebruiken.
 • Er mag tijdens het proefwerk niet gegeten worden.
 • Lees aandachtig de vragen, blijf rustig en overlees voor het afgeven grondig je antwoorden.
 • We vinden eerlijkheid van wezenlijk belang. Als je op spieken wordt betrapt, zal de tuchtverantwoordelijke meteen ingelicht worden en naar het lokaal komen.
4. Wat bij afwezigheid?
 • Afwezigheden tijdens de proefwerkenperiode moeten steeds gewettigd worden met een doktersattest.
 • In overleg met de vakleerkracht zal het tijdstip van het inhaalexamen bepaald worden.
5. Schikkingen gedurende de laatste schooldagen.
 • Woensdag 16 december
  Inhaalproefwerken. Alle leerlingen zijn vrij.
 • Donderdag 17 december
  Inhaalproefwerken en remediërende klassenraden. Alle leerlingen zijn vrij.
 • Vrijdag 18 december
  Er zijn die dag online oudercontacten. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via Smartschool.
  De rapporten zullen vanaf 9u30 digitaal te raadplegen zijn via Smartschool.
  Alle leerlingen komen hun rapport persoonlijk ophalen volgens onderstaand uurschema.
  • 1ste jaar: 8u30
  • 2de jaar: 9u00
  • 3de jaar: 9u30
  • 4de jaar: 10u00
  • 5de jaar: 10u30
  • 6de jaar:  11u00

Succes!