Inschrijvingen basisschool 

Basisschool

U wenst inlichtingen over de school? Of u wenst uw kind in te schrijven? Of u wenst de school even te verkennen? Een telefoontje (09 235 72 60 ) of een mailtje naar basisschool@sint-barbara.be om een afspraak te maken volstaan.

Aanmeldingsprocedure via www.meldjeaan.be

 • Voor schoolveranderingen (bijvoorbeeld bij verhuis) of nieuwe inschrijvingen in de periode tussen nu en 16 februari 2022 hoeft u geen gebruik te maken van de online aanmelding. U kan contact opnemen met de school en uw kind(eren) kan (kunnen) ingeschreven worden als er voldoende vrije plaatsen zijn. 
 • Voor de nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 (kinderen geboren in 2020) en voor schoolveranderingen (leerlingen die vanaf 1 september 2022 van school willen veranderen) wordt sterk aangeraden om gebruik te maken van de online aanmelding via www.meldjeaan.be en niet te wachten tot het moment dat kinderen kunnen ingeschreven worden zonder voorafgaande aanmelding. Indien men wacht, is er een grotere kans dat er geen vrije plaatsen meer zijn. Timing van de aanmeldingsprocedure:
  • van 17 tot 28 januari 2022: voorrangsperiode broer/zus (geboortejaar 2020) in de school zelf (dus niet via meldjeaan.be)
  • van 16 februari 2022 (12 uur ‘s middags) tot 16 maart 2022 (12 uur ‘s middags): aanmelding van uw kind(eren) via http://meldjeaanbasis.gent.be (ouders die een broer/zus van een reeds op school ingeschreven leerling willen aanmelden, kunnen bij de aanmelding “broer/zus” aanduiden – bij het toekennen van de plaatsen krijgen broers/zussen voorrang op andere aanmeldingen)
  • 28 maart 2022: bekendmaking van de resultaten van de aanmeldingsprocedure – u ontvangt een mail
  • tussen 29 maart 2022 en 4 mei 2022: bevestiging van de inschrijving – u komt langs op school om de inschrijving te bevestigen
  • vanaf 6 mei 2022: inschrijving mogelijk zonder voorafgaande aanmelding (deze inschrijving zal enkel gerealiseerd kunnen worden als er vrije plaatsen zijn)

Enkele aandachtspunten:

 • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en de bevoegdheid om het in te schrijven bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …), evenals het rijksregisternummer (SIS-kaart).
 • Gedurende het schooljaar bent u elke schooldag welkom. 
 • In het weekend is de school gesloten.
 • Tijdens de grote vakantie is de kleuterschool in de Savaanstraat (jongste kleuters) (Savaanstraat 98, 9000 Gent) open op maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2022 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kleuterschool in de Verdedigingstraat (Verdedigingstraat 2, 9000 Gent) is open op vrijdag 26 augustus 2022. Indien geen enkele van deze data u past, kan u uw kleuter steeds in Savaanstraat 118 laten inschrijven.
 • De kleuterschool (oudste kleuters) en de lagere school (Savaanstraat 118, 9000 Gent) zijn gedurende de zomermaanden – open tot en met dinsdag 5 juli 2022, en vanaf dinsdag 16 augustus 2022. Tijdens de weekdagen bent u er van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur welkom. Ook de kleutertjes kunnen hier (administratief) ingeschreven worden. Voor een bezoekje aan de kleuterschool (voor de oudste kleuters) meldt u zich aan op de lagere school.

Instapdata 2022-2023 voor kleuters geboren in 2020 :

  • eerste schooldag na de zomervakantie: 1 september 2022 (kleuters geboren tot en met 1 maart 2020)
  • eerste schooldag na de herfstvakantie: 7 november 2022 (kleuters geboren tot en met 7 mei 2020)
  • eerste schooldag na de kerstvakantie: 9 januari 2023 (kleuters geboren tot en met 9 juli 2020)
  • eerste schooldag van februari: 1 februari 2023 (kleuters geboren tot en met 1 augustus 2020)
  • eerste schooldag na de krokusvakantie: 27 februari 2023 (kleuters geboren tot en met 27 augustus 2020)
  • eerste schooldag na de paasvakantie: 17 april 2023 (kleuters geboren tot en met 17 oktober 2020)
  • eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie: 22 mei 2023 (kleuters geboren tot en met 22 november 2020)