Inschrijvingen basisschool 

Basisschool

U wenst inlichtingen over de school? Of u wenst uw kind in te schrijven? Of u wenst de school even te verkennen? Een telefoontje (09 235 72 60 ) of een mailtje naar basisschool@sint-barbara.be om een afspraak te maken volstaan.

Aanmeldingsprocedure via www.meldjeaan.be

 • Voor schoolveranderingen (bijvoorbeeld bij verhuis) of nieuwe inschrijvingen in de periode tussen nu en 24 februari 2021 hoeft u geen gebruik te maken van de online aanmelding. U kan contact opnemen met de school en uw kind(eren) kan (kunnen) ingeschreven worden als er voldoende vrije plaatsen zijn. 
 • Voor de nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 (kinderen geboren in 2019) en voor schoolveranderingen (leerlingen die vanaf 1 september 2021 van school willen veranderen) wordt sterk aangeraden om gebruik te maken van de online aanmelding via www.meldjeaan.be en niet te wachten tot het moment dat kinderen kunnen ingeschreven worden zonder voorafgaande aanmelding. Indien men wacht, is er een grotere kans dat er geen vrije plaatsen meer zijn. Timing van de aanmeldingsprocedure:
  • van 18 tot 29 januari 2021: voorrangsperiode broer/zus (geboortejaar 2019) in de school zelf (dus niet via meldjeaan.be)
  • van 24 februari 2021 (12 uur ‘s middags) tot 19 maart 2021 (12 uur ‘s middags): aanmelding van uw kind(eren) via http://meldjeaanbasis.gent.be (ouders die een broer/zus van een reeds op school ingeschreven leerling willen aanmelden, kunnen bij de aanmelding “broer/zus” aanduiden – bij het toekennen van de plaatsen krijgen broers/zussen voorrang op andere aanmeldingen)
  • 26 maart 2021: bekendmaking van de resultaten van de aanmeldingsprocedure – u ontvangt een mail
  • tussen 29 maart 2021 en 30 april 2021: bevestiging van de inschrijving – u komt langs op school om de inschrijving te bevestigen
  • vanaf 6 mei 2021: inschrijving mogelijk zonder voorafgaande aanmelding (deze inschrijving zal enkel gerealiseerd kunnen worden als er vrije plaatsen zijn)

Enkele aandachtspunten:

 • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en de bevoegdheid om het in te schrijven bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …), evenals het rijksregisternummer (SIS-kaart).
 • Gedurende het schooljaar bent u elke schooldag welkom. 
 • In het weekend is de school gesloten.
 • Tijdens de grote vakantie is de kleuterschool in de Savaanstraat (jongste kleuters) (Savaanstraat 98, 9000 Gent) open op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus 2021 van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kleuterschool in de Verdedigingstraat (Verdedigingstraat 2, 9000 Gent) is open op woensdag 25 augustus 2021. Indien geen enkele van deze data u past, kan u uw kleuter steeds in Savaanstraat 118 laten inschrijven.
 • De kleuterschool (oudste kleuters) en de lagere school (Savaanstraat 118, 9000 Gent) zijn gedurende de zomermaanden – open tot en met maandag 5 juli 2021, en vanaf maandag 16 augustus 2021. Tijdens de weekdagen bent u er van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur welkom. Ook de kleutertjes kunnen hier (administratief) ingeschreven worden. Voor een bezoekje aan de kleuterschool (voor de oudste kleuters) meldt u zich aan op de lagere school.

Instapdata 2021-2022 voor kleuters geboren in 2019 :

 • eerste schooldag na de zomervakantie: 1 september 2021 (kleuters geboren tot en met 1 maart 2019)
 • eerste schooldag na de herfstvakantie: 8 november 2021 (kleuters geboren tot en met 8 mei 2019)
 • eerste schooldag na de kerstvakantie: 10 januari 2022 (kleuters geboren tot en met 10 juli 2019)
 • eerste schooldag van februari: 1 februari 2022 (kleuters geboren tot en met 1 augustus 2019)
 • eerste schooldag na de krokusvakantie: 7 maart 2022 (kleuters geboren tot en met 7 september 2019)
 • eerste schooldag na de paasvakantie: 19 april 2022 (kleuters geboren tot en met 19 oktober 2019)
 • eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie: 30 mei 2022 (kleuters geboren tot en met 30 november 2019)