Inschrijvingen basisschool 

Basisschool

U wenst inlichtingen over de school? Of u wenst uw kind in te schrijven? Of u wenst de school even te verkennen? Een telefoontje (09 235 72 60 ) of een mailtje naar basisschool@sint-barbara.be om een afspraak te maken volstaan.

Aanmeldingsprocedure via www.meldjeaan.be

 • Voor schoolveranderingen (bijvoorbeeld bij verhuis) of nieuwe inschrijvingen in de periode tussen nu en 27 februari 2024 hoeft u geen gebruik te maken van de online aanmelding. U kan contact opnemen met de school en uw kind(eren) kan (kunnen) ingeschreven worden als er voldoende vrije plaatsen zijn. 
 • Voor de nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 (kinderen geboren in 2022) en voor schoolveranderingen (leerlingen die vanaf 1 september 2024 van school willen veranderen) wordt sterk aangeraden om gebruik te maken van de online aanmelding via www.meldjeaan.be en niet te wachten tot het moment dat kinderen kunnen ingeschreven worden zonder voorafgaande aanmelding. Indien men wacht, is er een grotere kans dat er geen vrije plaatsen meer zijn. Timing van de aanmeldingsprocedure:
  • van 15 januari tot 26 januari 2024: voorrangsperiode broer/zus (geboortejaar 2022) in de school zelf (dus niet via meldjeaan.be)
  • van 27 februari 2024 (12 uur ‘s middags) tot 19 maart 2024 (12 uur ‘s middags): aanmelding van uw kind(eren) via http://meldjeaanbasis.gent.be (ouders die een broer/zus van een reeds op school ingeschreven leerling willen aanmelden, kunnen bij de aanmelding “broer/zus” aanduiden – bij het toekennen van de plaatsen krijgen broers/zussen voorrang op andere aanmeldingen)
  • 19 april 2024: bekendmaking van de resultaten van de aanmeldingsprocedure – u ontvangt een mail
  • tussen 22 april 2024 en 13 mei 2024: bevestiging van de inschrijving – u komt langs op school om de inschrijving te bevestigen
  • vanaf 23 mei 2024: inschrijving mogelijk zonder voorafgaande aanmelding (deze inschrijving zal enkel gerealiseerd kunnen worden als er vrije plaatsen zijn)

Enkele aandachtspunten:

 • Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en de bevoegdheid om het in te schrijven bevestigt (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …), evenals het rijksregisternummer (SIS-kaart).
 • Gedurende het schooljaar bent u elke schooldag welkom. 
 • In het weekend is de school gesloten.
 • Tijdens de grote vakantie is de kleuterschool in de Savaanstraat (jongste kleuters) (Savaanstraat 98, 9000 Gent) open op maandag 26 en dinsdag 27 augustus 2024 van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. De kleuterschool in de Verdedigingstraat (Verdedigingstraat 2, 9000 Gent) is open op woensdag 28 augustus 2024 van 16.00 uur tot 18.00 uur. Indien geen enkele van deze data u past, kan u uw kleuter steeds in Savaanstraat 118 laten inschrijven.
 • De kleuterschool (oudste kleuters) en de lagere school (Savaanstraat 118, 9000 Gent) zijn gedurende de zomermaanden – open tot en met woensdag 3 juli 2024, en vanaf maandag 19 augustus 2024. Tijdens de weekdagen bent u er van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur welkom. Ook de kleutertjes kunnen hier (administratief) ingeschreven worden. Voor een bezoekje aan de kleuterschool (voor de oudste kleuters) meldt u zich aan op de lagere school.

Instapdata 2024-2025 voor kleuters geboren in 2022 :

  • eerste schooldag na de zomervakantie: 2 september 2024 (kleuters geboren tot en met 2 maart 2022)
  • eerste schooldag na de herfstvakantie: 4 november 2024 (kleuters geboren tot en met 4 mei 2022)
  • eerste schooldag na de kerstvakantie: 6 januari 2025 (kleuters geboren tot en met 6 juli 2022)
  • eerste schooldag van februari: 4 februari 2025 (kleuters geboren tot en met 3 augustus 2022)
  • eerste schooldag na de krokusvakantie: 10 maart 2025 (kleuters geboren tot en met 10 september 2022)
  • eerste schooldag na de paasvakantie: 22 april 2025 (kleuters geboren tot en met 22 oktober 2022)
  • eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie: 3 juni 2025 (kleuters geboren tot en met 2 december 2022)