Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

1. Vertrouwen geven: inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

2. Cura Personalis: zorg dragen voor leerlingen

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

3. Magis: de leerlingen uitdagen tot meer

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

4. Non multa sed multum: smaak geven

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

5. Onderscheiden: reflecteren en kritisch kiezen

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

6. De hele mens vormen: bekwaam, bewust, bewogen

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

7. Eenheid in verscheidenheid: samen werken, samen leven

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

8. Perspectieven openen: God zoeken in alle dingen

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

9. En todo amar y servir: zorg dragen voor de wereld

Het ignatiaanse opvoedingsproject

Tien bewegingen die ons verbinden met elkaar en met de wereld

10. Handelen in dankbaarheid: terugblik