Leren op SBC

Waar je talenten en je interesses ook liggen, op onze school worden jongeren, in de waardevolle traditie van het jezuïetenonderwijs, opgevoed tot bewuste, bekwame en betrokken mensen. Vertrouwen krijgen, verantwoordelijkheid leren op te nemen en met vrijheid leren om te gaan zijn daarbij onze uitgangspunten. Studeren is op school belangrijk, maar nog belangrijker is het leren smaken en genieten van kennis en attitudes. Zo hopen we jongeren met een positief mensbeeld op te voeden, die hun plaats vinden in de maatschappij en bereid zijn hun talenten ten dienste te stellen van anderen: uitmunten om beter te kunnen dienen. Die drijfveer is een constante factor in alle richtingen die we op onze school aanbieden en die het beste bij jouw interesse en talenten aansluiten.

Een toegewijd korps van leerkrachten en opvoeders stimuleert je om daarbij het beste te halen uit jouw talenten en mogelijkheden. Je wordt daarbij begeleid en ondersteund, ook als het niet zo vanzelfsprekend loopt. Binnen een duidelijke structuur en organisatie, die je ondersteunt tegen de grote druk van buitenaf, proberen we je in de leerlingenbegeleiding bij te staan in je persoonlijke studietraject. Daarbij staan menselijke warmte, hartelijkheid in de omgang en een deskundig oog voor wat jou verder kan helpen centraal. Ook het CLB is hierin een gewaardeerde partner.

Na zes jaar op het Sint-Barbaracollege ben je klaar om je verdere studies, in welke richting dan ook, aan te vatten. Je zal er dan een boeiende periode hebben opzitten, waarin je het belang van cultuur hebt leren naar waarde te schatten, je geproefd hebt van kennis en intellectuele diepgang, en je vooral aandacht hebt gekregen voor anderen en voor de wereld die voor je open ligt.

Visie onderwijshervorming tweede graad

Studieaanbod schooljaar 2023-2024

Virtuele vaklokalen

Ontdek een schat aan informatie, video’s en zo veel meer over de verschillende vakken. Je ziet er leerlingen in actie, je ontdekt de veelzijdigheid van elk vak en je snuift zo de sfeer op van het Sint-Barbaracollege.

Meer info

Zorgbeleid

Het spreekt voor zich dat de zorg voor leerlingen in de klas start. De leerkrachten doen hun uiterste best om de leerstof duidelijk en gedifferentieerd over te brengen. Aangezien zij dagelijks met de leerlingen omgaan, kennen de leerkrachten hun leerlingen en hun noden heel goed. Zij vangen als eersten de signalen op (via de leerling zelf of zijn/haar ouders) en hebben aandacht voor zowel het individuele als het groepsgebeuren in de klas. Je kan de titularissen of vakleerkrachten steeds contacteren via hun school-e-mailadres of via Smartschool!

Meer info

Leren leren: handige studietips voor het eerste jaar!

Welkom in het eerste jaar! Misschien vond je de lagere school een lachertje, of misschien net niet. Vanaf dit school jaar ontdek je in ieder geval dat een stevige studieaanpak zeer belangrijk is om goede resultaten te halen.

Je leerkrachten geven je voortdurend tips om een geschikte studiemethode voor jezelf te vinden. Die studiemethode wordt steeds belangrijker naarmate de leerstof inhouden groter en moeilijker worden. Maak je dus een goede studiemethode eigen en pas ze aan als je voelt dat iets niet werkt voor jou.

Meer info

Studie en monitoraat

Studie

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen de kans om zich aan te melden voor de naschoolse studie op school. De info daarover krijgen de leerlingen mee met alle documenten op de eerste schooldag. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, maar je nog niet hebben aangemeld, kan je steeds contact opnemen met het secretariaat van de school!

Monitoraat

Leerlingen die een deel van de leerstof niet begrijpen of extra oefeningen willen maken, kunnen er terecht met hun vragen. Er is een monitoraat voor Latijn, wiskunde, Frans, economie en wetenschappen.

Meer info

Het CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg & het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

Niet alleen de school, maar jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en is discreet.

Onze school wordt begeleid door mevrouw Janne Lassuyt, Vrij CLB Regio Gent,  Halvemaanstraat 96, Sint Amandsberg.

Meer info

Smartschool

Alle vakinhoud, extra presentaties, opdrachten en natuurlijk de schoolagenda vinden jullie op Smartschool. De accountgegevens daarvan krijg je bij het begin van het schooljaar. Het is belangrijk dat zowel de leerlingen als hun ouders de meldingen en berichten op Smartschool geregeld bekijken. Als je je inloggegevens voor Smartschool kwijt zou zijn, neem dan snel contact op met mevr. Liselotte De Groote.

(https://sint-barbara.smartschool.be/login)

Digitalisering / ICT

Laptopproject