• Bijkomende proeven16/08/2023
 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Installatie internaat26/08/2023 (09:00 - 12:00)
 • Installatie internaat28/08/2023 (15:00 - 19:00)
 • Boekenverkoop26/08/2023 (09:00 - 12:00)
 • Boekenverkoop28/08/2023 (14:00 - 18:00)
 • Eerste schooldag (1-6 volledige dag aanwezig)01/09/2023
 • Afhaling bestelde laptops (3-6)07/09/2023
 • Individuele foto's (1-6)07/09/2023
 • Startmoment 5 en 6 met Leo De Weerdt (sj)12/09/2023
 • Klasbezinning derdes (drie klassen)21/09/2023
 • Klasbezinning derdes (drie klassen)22/09/2023
 • Wiskunde knutselfestival (Claudine Lybaert)23/09/2023 (10:00 - 17:00)
 • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
 • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
 • Facultatieve vrije dag (1-6)02/10/2023
 • Sportdag03/10/2023
 • Schoolveldloop (1-6)25/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herdenkingsviering overledenen07/11/2023 (21:00 - 22:00)
 • Infodag Compostelagenootschap (Johan De Ridder)18/11/2023
 • Pedagogische studiedag (1-6 vrijaf)24/11/2023
 • Kerstbezinning + oudercontact22/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kennismaking ouders eerstejaars (titularis en vakleerkrachten)11/09/2023 (19:30 - 21:00)
 • Wijndegustatie14/10/2023 (16:00 - 21:00)
 • Infoavond examens eerste jaar21/11/2023 (20:30 - 21:30)
 • Stadswandeling "Op ontdekking in Gent" met dhr. Pierre Vinck (SBConnect)16/04/2024 (14:00 - 16:00)Voormalig algemeen directeur SBC
 • Lezing Renaat Schotte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)23/11/2023 (21:00 - 23:00)
 • Lezing dhr. Jonathan Berte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)01/02/2024 (21:00 - 23:00)Oprichter Robovision "De opportuniteiten van AI"
 • Lezing prof.dr. Bruce poppe (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)21/03/2024 (21:00 - 23:00)
 • Lezing Prof. Jonathan Holslag (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)19/10/2023 (19:00 - 21:00)
 • Klasbezinning 2EO/MOW\, 2GRLAa en 2GRLAb/LAb05/09/2023
 • Klasbezinning 2LAa\, 2STWEa en 2STWEb08/09/2023
 • Klasbezinning 1A1\, 1A2\, 1A3 en 1A414/09/2023
 • Klasbezinning 1A5\, 1A6 en 1A715/09/2023
 • Retorica 197323/09/2023
 • Rapport 1 (1-4)29/09/2023
 • Dag van de leerkracht05/10/2023
 • Infoavond ouders basisschool09/10/2023
 • Infoavond retorica10/10/2023
 • Rapport 1 (5-6)12/10/2023
 • Filmfestival eerstes (voormiddag)17/10/2023
 • Oudercontacten alle leerkrachten en internaat20/10/2023
 • Scouts groepsfeest21/10/2023
 • Klasfoto's 1-507/11/2023
 • Scouts Quiz11/11/2023
 • Aangekondigde evacuatieoefening16/11/2023
 • Rapport 3 (3-4)01/12/2023
 • Rapport 2 (5-6)01/12/2023
 • Start examens 4des\, 5des en 6des05/12/2023
 • Start examens 3des06/12/2023
 • Rapport 3 (1-2)08/12/2023
 • 6des naar Fort Breendonk17/04/2024 (08:00 - 12:30)
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
alumni: alle nieuwsberichten

Alumni Laatste Nieuws

Retoricabal juni 2022
18 maart 2023

Bijna zorgde Covid ervoor dat ook in 2021-2022 geen retoricabal zou kunnen doorgaan, maar dat was buiten een paar doorzetters gerekend. 😊 Een wintereditie leek nog te riskant maar in de lente, op het einde van het schooljaar, de avond vòòr de proclamatie vond het lang verwachte retoricabal 2022 plaats in zaal LUX. De avond... Read more »

Lees meer »
Plechtige proclamatie van de retorica 2022
30 juni 2022

Met een stemmige proclamatie in onze eigen Sint-Barbarakerk namen we op de avond van dinsdag 28 juni afscheid van een fantastische lichting retoricaleerlingen. We citeren graag uit de woorden van afscheidnemend directeur Guy Dalcq, die met een mooie zendingstekst de laatste groep van zijn intussen 3000 oud-leerlingen inspireerde: “Samen met alle collega’s en met het... Read more »

Lees meer »
Het retoricabal van het Sint-Barbaracollege
18 september 2020

Fuiven (in tempore non suspecto…) voor het goede doel? Kunnen we! Met de fantastische opbrengst van €2500,- steunde het Balcomité dit jaar onder andere het begeleid zelfstandig wonen-project van Villa Vief!

Lees meer »

Alumni Sint-Barbaracollege Gent

Welkom bij de Alumni Sint-Barbaracollege Gent. U vindt hier meer informatie over ons, onze werking en recent nieuws. 

Leden krijgen toegang tot het repertorium, met alle leerlingen die sinds 1837 afstudeerden: per decennium een overzicht van alle klassen, en per klas een lijst van alle leerlingen met hun contactgegevens.

Alumni Sint-Barbaracollege Gent heeft als doel:

 1. het contact en het onderlinge dienstbetoon tussen zijn leden te bevorderen;
 2. de waarden van een door het evangelie geïnspireerd humanisme, die zijn leden in hun collegejaren hebben ontvangen, te helpen bewaren, ontwikkelen en uitdragen;
 3. de binding met het Sint-Barbaracollege levendig te houden en het college op een passende wijze te steunen in zijn bestaan en doelstellingen, zoals die in de statuten van de v.z.w. “Sint-Barbaracollege”, artikel 2, als volgt staan beschreven: “De vereniging stelt zich ten doel christelijk onderwijs en christelijke opvoeding te verstrekken en te bevorderen, in samenwerking met en onder de leiding van de vereniging zonder winstoogmerk “Cebeco”, overeenkomstig de doelstellingen en de pedagogische opties van de Sociëteit van Jezus”;
 4. samen te werken met oud-leerlingenverenigingen van andere jezuïetencolleges in binnen- en buitenland.

Het college staat voor enorme grote uitdagingen: de kerk, het internaat, grote financiële verplichtingen door de geplande bouwwerken, veranderende politieke accenten, etcetera… we moeten als Jezuïetencollege mee zijn en proberen het verschil te maken zodanig dat we onze eigenheid niet (moeten) verliezen: sociaal bewogen, evangelisch en geëngageerd onderwijs. De structuur van de Kerk verkeert in een moeilijke periode, maar de boodschap boeit nog elk mens.

De Alumnivereniging kan hierbij een actieve rol spelen door:

 • interessante activiteiten uit te bouwen
 • een gezond financieel beleid te voeren
 • het college bij te staan met ons netwerk
 • partnerships aan te gaan met bedrijven voor en door onze alumni
 • een adressenbestand verder uit te bouwen
 • sociale media te ondersteunen om de communicatie vlot en professioneel te laten verlopen.

Lid worden van de Alumni

Als lid van de Alumnivereniging krijgt u toegang tot het repertorium van de alumni, waar alle klaslijsten en klasfoto’s te vinden zijn, en ook de meest recente gegevens van de alumni. U ontvangt ook vier maal per jaar Allegro Barbaro, en we houden u op de hoogte van onze activiteiten. 

Het lidgeld voor de Alumni Sint-Barbaracollege Gent en Allegro Barbaro kan gestort worden op rekeningnummer BE84 4470 0661 9159 t.a.v. Oud-leerlingenbond Sint-Barbaracollege Gent.

Lid worden?

Neem contact op via onderstaande knop:

Word nu lid van deze partnervereniging >

Allegro

Allegro Barbaro is het contactblad van de alumnivereniging van het Sint-Barbaracollege. Het verschijnt vier maal per jaar en wordt opgestuurd naar elk lid van de Alumni Sint-Barbaracollege Gent. We bieden jullie graag een voorbeeld van dit tijdschrift aan via deze link.

Raad van Bestuur

Vincent Leus

Vincent Leus (Ret 81 WeB) was de jongste van vijf zonen, die gedurende 23 jaar de schoolpoort van het college binnenstapten waar hun nonkel pater Jezuiet was; hij studeerde verder aan het UFSIA om uiteindelijk na 16 jaar Jezuïeten af te studeren als licentiaat TEW. Na drie jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, startte hij als zelfstandige eerst in de glassector om sedert 1994 aan het hoofd te staan van de firma Verandaland, actief in orangeries en leefveranda’s. Na het overlijden van zijn dochter Emilie, richtte hij samen met zijn echtgenote het Fonds Emilie Leus op ter bevordering van de verkeersveiligheid. Hij is getrouwd met Nathalie en vader van Emilie (+2009), Olivier (Ret 2011) en Axelle (op Sint-Barbara).

David Zenner

David Zenner (Ret 1997 LWi) is actief binnen de energiesector waar hij in 2003 startte binnen de operationele diensten van de Belgische netbeheerder voor elektriciteit Elia System Operator. Hij vervulde verschillende leidinggevende functies binnen de operationele diensten zowel in Vlaanderen als Wallonië om sinds 2013 het Management Team van Elia te vervoegen als hoofd van Customer Relations. David is burgerlijk ingenieur in de elektrische energietechnieken (UG 2002) en volgde een bijkomende master in energie aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne te Zwitserland (EPFL 2003). Hij is getrouwd met Isabelle De Groote en vader van Eléonore.

David Vandewalle en Tomas Castro

Verantwoordelijk voor Allegro Barbaro

Actieve leden:

Didier Vercruysse

Didier Vercruysse (Ret 1980 WeA) startte zijn carrière bij KPMG, waar hij actief was in financiële audit en corporate finance. Hij werkte twaalf jaar in een beursgenoteerde verpakkingsgroep en nam er verschillende financiële en leidinggevende functies op, waaronder Group Controller, Managing Director in Spanje en CFO. In 2004 richtte hij een Corporate Finance Boutique op die zich richt op de KMO markt in Europa.

Didier is licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA, Universiteit van Antwerpen). Hij is vader van twee: Henri (Ret 2007) en Morgane.

Als bestuurder van het Sint-Barbaracollege Gent vzw is hij al enkele jaren actief in het reilen en zeilen van de school.

Jacques Berkvens

Retorica 1958. Na filosofische studies in Leuven, behaalde hij een licentie en aggregaat in de klassieke filologie aan de UGent.

Na enkele jaren les aan het St-Barbaracollege, behaalde hij een diploma middle-management aan de Vlerickschool Gent. Na enkele jaren les aan St-Bavohumaniora Gent werkte hij als coördinator Europese projecten in de koepel van het Katholiek onderwijs (Guimardstraat Brussel).

Na enkele jaren adviseurschap op het kabinet van Reginald Moreels (ontwikkelingssamenwerking), eindigde hij zijn loopbaan als adjunct van de secretaris-generaal Europees Katholiek Onderwijs.

Arthur Cuigniez

Jerome Tuypens

Stijn Debaecke

Hendrik Keeris

Pierre-André Smetryns

Nieuwsbrieven

Statuten

Bekijk hier onze statuten.