Aanmeldingsprocedure

Menu internaat

Welkom op het internaat – een (t)huis in het huis

Beste ouders en internen,
Van harte welkom op ons internaat. Het opvoedersteam, de directie en alle andere personeelsleden kijken er naar uit om er samen met jullie een leerrijk, boeiend, warm en huiselijk verblijf van te maken.
Het internaat maakt deel uit van de grotere school en heeft dan ook grotendeels dezelfde doelen als de school voor ogen. De school is natuurlijk niet enkel een leerhuis, het is een gemeenschap waar men samen werkt, speelt en leeft. Op het internaat is het gegeven ‘samen’ uiteraard nog sterker. We hechten waarde aan een goede sfeer in de verschillende leefgroepen, maar het is even belangrijk dat we de individuele ontplooiing van elke intern nooit uit het oog verliezen. Een goede balans vinden (en bewaren) tussen de groep en het individu vraagt veel, zowel van de jongeren als van de begeleiders. Daarom durven we te stellen dat het internaat een ‘(t)huis binnen het huis’ is.
Het internaat wil de jongeren helpen groeien en hen begeleiden in hun ontwikkeling van de gehele persoon: zowel op emotioneel, verstandelijk, lichamelijk als geestelijk vlak. Om dit te kunnen realiseren volgt het internaat een eigen, vast ritme. Zo zijn er vaste studiemomenten die tijdig worden onderbroken door ontspanningsmogelijkheden binnen of buiten de school en die bewust worden aangevuld met momenten waarop we een diepere bewogenheid proberen te verwoorden en te beleven.
Het internaat van het Sint-Barbaracollege is ingedeeld in verschillende leefgroepen. In de leefgroep ‘Eéntwee’ zitten de jongens van de eerste graad van het secundair onderwijs. Tot de leefgroep ‘Drievier’ behoren de internen die in de tweede graad secundair onderwijs zitten. De jongens van de derde graad, tenslotte, zitten in – u raadt het al – de leefgroep ‘Vijfzes’. De meisjes vormen een aparte leefgroep waarbinnen er ook ruimte wordt gemaakt voor een dagindeling gebaseerd op de leeftijd. Die loopt grotendeels gelijk met de indelingen van de jongens van de gelijke leeftijd.
De opvoeders zijn de verantwoordelijken van een bepaalde leefgroep. De eindverantwoordelijke van het internaat is de internaatbeheerder. Die zorgt voor een goede communicatie tussen internaat en externaat en behartigt de belangen van het internaat in het directieoverleg. Samen leven en werken veronderstelt goede en duidelijke afspraken. Deze leefregel bevat praktische afspraken die ervoor zorgen dat alles voor iedereen zo vlot mogelijk zal verlopen. De internen volgen vanzelfsprekend het algemene schoolreglement. Daarnaast trachten we met de leefregel van het internaat de krijtlijnen te trekken waarbinnen iedereen zich voor en na de schooluren kan en mag ontplooien. Een vriendelijke discipline en een goede structuur zorgen ervoor dat jongeren zich ook nu goed kunnen voelen in een internaat met het hart op de juiste plaats.
Wie na de lectuur van deze leefregel nog vragen heeft, kan daarmee altijd terecht bij een opvoeder of bij de internaatbeheerder.

Dagorde van het internaat

Leefgroep ééntwee

7.00u Goeiemorgen! Iedereen wordt gewekt met muziek, frist zich op, kleedt zich aan en brengt zijn/haar kamer in orde. Je kunt je douchen tot 7u15.
7.15u Iedereen vertrekt naar de refter voor het ontbijt. De gang wordt afgesloten.
7.50u Facultatieve ochtendstudie in de studiezaal. Wie de avond voordien niet klaar was en nog wat wil studeren, lezen of zijn boekentas maken, kan dit doen. Iedereen respecteert de rust en stilte in de studiezaal.
8.15u Einde van de ochtendstudie, de zaal wordt afgesloten en iedereen gaat naar de speelplaats.
8.25u Start van de schooldag.
  _________________________
16.10u Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.
16.40u Schoolbel: verzamelen aan de trap, we gaan samen naar boven.
16.45u Begin verplichte vooravondstudie in de studiezaal.
17.30u Sport in de sportzaal (voetbal, hockey, ping-pong, tennis, …).
18.30u Avondmaal.
19.00u Avondstudie in de studiezaal.
20.00u Recreatie in de speel- en/of sportzaal.
20.30u Iedereen gaat samen rustig naar de gang: douchen, gsm, kamerbezoek, gezelschapsspelen …
21.30u Lichten uit, slaapwel!

Leefgroep drievier

7.00u Goeiemorgen! Iedereen wordt gewekt, frist zich op, kleedt zich aan en brengt zijn/haar kamer in orde. Je kunt je douchen tot 7u20.
7.20u Belsignaal: Iedereen gaat rustig naar de refter voor het ontbijt.
7.40u Vrije ochtendstudie of douchegelegenheid. We respecteren de rust op de gang.
8.10u 1e belsignaal: iedereen zorgt ervoor dat hij/zij klaar is om naar beneden te gaan.
8.20u 2e belsignaal: iedereen controleert of hij alles mee heeft en vertrekt naar beneden!
8.25u Start van de schooldag.
  _________________________
16.10u Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.
16.40u Verzamelen bovenaan de trap.
16.55u 1e belsignaal: gsm afgeven, water halen, toilet, …
17.00u 2e belsignaal: start stille studie op eigen kamer of in de begeleide studie..
18.20u Avondmaal en aansluitend recreatie.
19.55u 1e belsignaal : gsm afgeven, water halen, toilet, …
20.00u 2e belsignaal: Start tweede studie. Er is de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen, maar we blijven de rust op de gang respecteren.
21.00u Einde studie en begin recreatie: kamerbezoeken of naar de oase.
21.40u 1e belsignaal : gsm afgeven, water halen, snel naar het toilet.
21.50u 2e belsignaal : iedereen naar de eigen kamer en stilte op de gang.
Gsm van de derdejaars in de kast op de gang.
22.00u Lichten en muziek uit, nachtrust.

Leefgroep vijfzes

7.00u 1e teken : opstaan! Er wordt gewekt met muziek.
Opfrissen, aankleden, bed opmaken, kamer in orde brengen.
Douchegelegenheid tot 07u25.
7.25u 2e teken : naar de refter voor het ontbijt.
Rustig naar beneden.
Ten laatste in de refter om 07u35.
7.50u Ten laatste de refter verlaten.
Vrije ochtendstudie of douchegelegenheid.
8.10u 1e belsignaal : maak je klaar!
8.20u 2e belsignaal : iedereen naar beneden!
Je hebt alles mee voor de hele dag!
8.25u Start van de schooldag.
  _________________________
16.10u Vieruurtje en begin vrije tijd.
16.40u Schoolbel : einde vrije tijd, ten laatste terug op school indien het gebouw werd verlaten.
16.45u Begin verplichte, stille vooravondstudie.
18.10u Belsignaal : naar het avondmaal.
18.15u Avondmaal en aansluitend recreatie.
19.30u Verplichte avondstudie op de kamers.
20.45u Recreatie.
22.00u Terug op de gang zijn, maar in stilte.
22.30u Iedereen op eigen kamer, deur dicht.
22.45u Lichten en muziek uit, nachtrust.

Leefgroep meisjes 1e graad

7.00u Opstaan. Aankleden, opfrissen, douchen, bed opmaken, kamer in orde brengen.
7.35u Klaar staan beneden om te vertrekken naar het ontbijt De gang wordt afgesloten.
7.50u Facultatieve ochtendstudie in de studiezaal. Wie de avond voordien niet klaar was en nog wat wil studeren, lezen of zijn boekentas maken, kan dit doen. Iedereen respecteert de rust en stilte in de studiezaal.
8.15u Verlaten refter.
8.25u Begin van de schooldag.
  _________________________
16.10u Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.
16.45u Vertrek naar het internaat.
16.50u 1e studie op de kamer.
17.40u Sport in sportzaal.
18.10u Samen met de opvoeders naar de refter voor het avondmaal.
19.00u Vertrek naar het internaat.
19.15u Avondstudie.
20.15u Ontspanning: douchen, GSM, spelletjes in de living, …
21.15u GSM afgeven, geen kamerbezoek meer en klaarmaken om te slapen.
21.30u Lichten uit, slaapwel!

Leefgroep meisjes 2e en 3e graad 

7.00u Opstaan. Aankleden, opfrissen, douchen, bed opmaken, kamer in orde brengen.
7.35u Klaar staan beneden om te vertrekken naar het ontbijt De gang wordt afgesloten.
8.15u Verlaten refter.
8.25u Start van de schooldag.
  _________________________
16.10u Vieruurtje en recreatie op de speelplaats.
16.45u Vertrek naar het internaat.
16.50u 1e studie op de kamer (3-4: op maandag verplichte sport)
18.10u Samen met de opvoeders naar de refter voor het avondmaal.
19.00u Vertrek naar het internaat.
19.15u Avondstudie.
20.15u Recreatie of verdere studie.
21.45u (3-4)GSM afgeven, geen kamerbezoek meer en klaarmaken om te slapen.
22.00u (3-4)Lichten uit, slaapwel!
22.15u (5-6) geen kamerbezoek meer en klaarmaken om te slapen.
22.30u (5-6) Lichten uit, slaapwel!

De studiemomenten

Op het internaat streven we naar een studiebevorderend klimaat waarin plaats is voor gezonde studie-ijver en studietijden aangepast aan de graad waarin de intern zich bevindt. Iedereen die zijn studietijd efficiënt invult heeft meer dan genoeg tijd om te werken, maar wie na de uren wil verder studeren zal daar uiteraard de kans toe krijgen. We merken dat internen het beste in staat zijn om vol voor hun studies te gaan wanneer ze kunnen terugvallen op een gezonde portie intrinsieke motivatie. Internen die interesse tonen voor hun gekozen studierichting studeren met plezier en ijver.
Het spreekt voor zich dat er gaandeweg soms moeilijkheden opduiken. Soms zijn er weken met veel taken en toetsen, soms loopt het wat minder op school of met de vrienden of zijn er nog andere redenen waardoor de vaste studies een heuse opgave kunnen zijn. De opvoeders zijn echter steeds in de buurt om te helpen waar nodig. Een studieplanning helpen opmaken, goede gerichte tips geven bij het leren leren, een motiverend gesprek of eens contact opnemen met de leerlingenbegeleiding op school; het zijn allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat een week waarin het moeilijker gaat opgevolgd kan worden door een frisse gemotiveerde nieuwe start.
Omdat we jongen mensen ook willen stimuleren om hun talenten ten dienste te stellen van de anderen, gaan we ook op zoek om internen uit de hogere jaren in hun vrije tijd ondersteuning te laten bieden bij de jongeren. Het peter/meter-project uit de school kan gerust blijven voortbestaan na 16u10.
De internen van de 1e graad studeren in de studiezaal van het internaat. Indien nodig wordt de planning van taken en lessen opgevolgd door hun opvoeder. De internen van de 1e graad kunnen bovendien gebruik maken van extra vrije studie. De leerlingen van de 2e en de 3e graad studeren op de kamer. Jongens die het moeilijk hebben om op hun kamer te studeren of van wie de resultaten tegenvallen, kunnen op vraag van henzelf, de ouders en/of de opvoeder in een klas studeren onder toezicht en met de begeleiding van een opvoeder. Per leefgroep gelden specifieke regels voor de studietijd en voor de mogelijkheden om uitleg te vragen aan de opvoeder en/of een medeleerling (zie hiervoor ook de eerder beschreven dagorde). Uiteraard blijft het belangrijk dat de ouders er ook op toezien dat tijdens het weekend voldoende aandacht aan het schoolwerk wordt besteed.
Zoals eerder vermeld volgt de opvoeder de schoolresultaten van zijn leefgroep op. Er bestaat een goede communicatie tussen de opvoeders, de internaatbeheerder, en de leerlingenbegeleiding. Na elk rapport is er een bespreking tussen de internaatbeheerder en de opvoeders per graad. Wanneer ouders vragen of opmerkingen hebben over de studieresultaten van de internen, mogen ze zeker niet aarzelen om ons te contacteren.

Communicatie en internaatsrapport

Twee keer per jaar wordt er in de eerste en de tweede graad een internaatsrapport opgemaakt waarin de studiehouding, de integratie in het groepsleven, de algemene omgangsvormen, de orde, netheid en stiptheid van de intern over de voorbije periode wordt geëvalueerd. Wij hechten zeer veel belang aan communicatie over de houding van de internen omdat ze ouders in staat stelt een goed beeld van hun kind te krijgen op het internaat. We verwachten bovendien de nodige medewerking van de ouders om bijsturingen in de studiehouding en attitudes bij de intern te helpen verwezenlijken. De twee rapporten zijn voorzien op het einde van het eerste en het derde trimester.
Goede communicatie beperkt zich echter niet tot twee momentopnames per jaar. Tijdens de installatie- of opruimdagen, tijdens oudercontacten op maandagochtend of op vrijdagavond of via een bericht op smartschool is het steeds mogelijk om ons aan te spreken. Het is natuurlijk niet mogelijk voor een opvoeder om een wekelijks contact met de ouders van 36 internen te hebben, maar het is beter om elkaar eens te veel dan eens te weinig te horen tijdens het jaar. Aarzel daarom nooit om ons te contacteren met vragen, opmerkingen of bezorgdheden.

De ontspanningsmomenten

Avondrecreatie

‘Mens sana in corpore sano’ (‘een gezonde geest in een gezond lichaam’) is een oeroude spreuk die nog steeds niet aan kracht heeft ingeboet. Fair play in het spel bevordert een goede teamgeest die inspirerend werkt voor hechte vriendschappen.
Naargelang het tijdstip en de omstandigheden (weer, leefgroep, tijd van het jaar,…) kunnen de jongens en meisjes terecht op de speelplaats, in de pingpongruimte, de sportzalen, de speelzaal, in het ontspanningslokaal of in de tuin. Aangepaste kledij is steeds verplicht. Wie na het sporten een rustig praatje wil slaan met vrienden, kan daarvoor terecht in het tuintje.
In de speelzaal kan men biljarten, tafelvoetbal spelen, naar muziek luisteren, een strip lezen of een gezelschapsspel spelen. Er wordt zorg gedragen voor het materiaal : strips, boeken, ballen, gezelschapsspelen,… Dat geldt uiteraard ook voor de eigen bezittingen én die van de andere leerlingen.
Internen die een muziekinstrument bespelen, krijgen na overleg met de internaatbeheerder en goede afspraken met de opvoeders een lokaal ter beschikking om te oefenen. De jongens en meisjes van de tweede en de derde graad kunnen in hun ontspanningslokaal naar het journaal kijken. In overleg met de opvoeder kunnen ze ook een ander programma volgen. Ze kunnen ook bespreken om een film te bekijken. Daarnaast zijn er in elke leefgroep kranten beschikbaar opdat internen op de hoogte zouden kunnen blijven van de actualiteit.

Woensdagnamiddag

Elke woensdagnamiddag is er voor de internen van de eerste en tweede graad een activiteit voorzien waaraan iedereen deelneemt. Dit zorgt voor een goede groepssfeer. Zo leren de internen de opvoeders en elkaar op een andere manier kennen. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd programma waarin sportieve activiteiten, culturele uitstappen en sociale activiteiten elkaar aanvullen.
De jongens van het vijfde en zesde jaar volgen een eigen ritme en planning in overleg met hun opvoeder. Mits schriftelijke toestemming van de ouders mogen ze vanaf het internaat op woensdagnamiddag verlaten om hun vrije tijd zinvol en creatief te besteden. In geval van misbruik kan de toelating om het internaat te verlaten echter ook direct worden ingetrokken.

Levensstijl en houding

Uiterlijk en kledij spelen een belangrijke rol in de identiteitsontwikkeling van jongeren en dat schatten we op het internaat ook naar waarde. We verwachten natuurlijk wel dat iedereen ’s ochtends niet meer in pyjama maar in kledij waarmee hij of zij naar school gaat naar het ontbijt komt en zich reeds gewassen of opgefrist heeft. Op bepaalde gangen is het mogelijk dat het druk is aan de douches en dat de mogelijkheid bestaat om ook na het ontbijt nog te douchen. Elke intern wast zich dagelijks.
We hechten, naast uiterlijkheden, echter vooral belang aan een correcte innerlijke levensstijl van onze internen. We verwachten dat elke intern beleefd is en respect heeft voor al zijn mede-internen, alle opvoeders en iedereen die op het internaat aanwezig is. Een vriendelijke begroeting in het voorbijwandelen is zo veel meer waard dan een norse of ongeïnteresseerde blik. Verantwoordelijkheidszin, sociale bewogenheid en engagement beginnen allemaal vanuit een positieve en enthousiaste levenshouding! Ook op school wordt het sociaal project dat draait rond dienstbaarheid erg belangrijk gevonden, Op internaat steunen we dat project voor de vijfdejaars ten volle en gaan we graag op zoek naar mogelijkheden om dat ’s avonds of op woensdagnamiddag te laten doorlopen.
Naarmate de internen ouder worden merken we dat ze ook meer engagement tonen voor de eigen leefgroep en moedigen we engagement naar andere leefgroepen (studiebegeleiding – peter-/meterschap – begeleiding van activiteiten, …). Iedereen heeft talenten en waar ze zich ook mogen bevinden, we stellen het steeds op prijs wanneer die op internaat gedeeld kunnen worden.

 

De refter

Bij elke maaltijd komen de internen tijdig naar de refter en neemt iedereen de tijd om rustig te eten. Op maandag en woensdag eten we een warme snack, op dinsdag en donderdag brood met beleg. Elke avond kunnen de internen ook gebruik maken van de salad-bar. Drank, boter, confituur, choco, cornflakes,… kan je bijhalen aan de bedieningstoog. Dagelijks is er ook verse soep.
We letten er evenwel op dat we niet te veel eten weggooien. We merken ook dat er soms internen zijn die weinig eten aan tafel, maar ’s avonds op de gang veel snoepen. Af en toe is er de mogelijkheid om iets te gaan kopen een winkel. De opvoeder kan dan bepaalde beperkingen opleggen en ervoor zorgen dat we niet met teveel snoep naar het internaat terugkeren. Daarom is het een goed idee om geen snoep of eten mee te brengen van thuis.
Na de maaltijd laten we de tafel netjes achter en plaatsen we de stoelen terug onder de tafel. Via een beurtrolsysteem ruimen we de tafels af en maken we ze schoon. We hechten veel belang aan een vriendelijke en gemoedelijke omgang met het keukenpersoneel, dat elke dag het beste van zichzelf geeft!

Kamer en internaatsgebouwen

In de kamers en op de gangen van het internaat en de school wordt steeds de rust gerespecteerd. Op bepaalde momenten is het toegestaan om naar muziek te luisteren (afhankelijk van de leefgroep) met de afspraak dat “muziek niet in de gang te horen mag zijn”. Er mogen geen grote muziekinstallaties met boxen op de kamer worden gebruikt. Een gouden regel is dat iedereen die dat wil in staat moet zijn om ongestoord op zijn kamer te zijn. Lawaai in de gang beperken we dus tot een minimum.
Om de anderen niet te storen, gebruik je het best pantoffels wanneer je op de gang bent. Beperk over-en-weer-geloop in de gangen en maak geen overdadig lawaai bij het openen en sluiten van ramen of deuren. Respecteer steeds de afspraken voor het kamerbezoek en het gebruik van gemeenschappelijke ruimten (i.e. de keuken, het computerlokaal, de leeskamer, de oase, …).
We stellen alles in het werk om de kamers van de internen zo goed mogelijk in te richten en te onderhouden en we doen ons best om geregeld kamers of gangen op te frissen of te vernieuwen. Als evenwel opzettelijke schade wordt vastgesteld, zullen we de opgelopen kosten aanrekenen.

Inrichting van de kamer

De kamer mag met een persoonlijke stijl, met inachtneming van goede smaak en soberheid, ingericht worden. Om posters aan de muur te bevestigen, gebruik je duimspijkers. We maken géén grote gaten in de muur. Zo trachten we de muren enkele jaren proper te houden. Beperk de versiering tot een minimum, zeker in de studiekamers om afleiding en concentratieverlies te vermijden. De verantwoordelijken van het internaat kunnen bij controle van je kamer in de loop van het jaar bepaalde posters weigeren.
Bij de installatie respecteer je de meubelschikking van je kamer. Als je een andere schikking wenst, bespreekt de intern dat eerst met een opvoeder.
Iedereen zorgt zélf voor een matras, verse lakens, een donsdeken, een onderlegger, toiletgerei en voldoende reservekledij.

Elektrische apparaten

Omwille van de brandveiligheid vragen we met aandrang om het aantal elektrische apparaten tot een strikt minimum te beperken. Elektrische radiatoren, warmtestralers, waterkokers en soortgelijke apparaten zijn sowieso verboden. Elke intern mag wel een stekkerdoos meebrengen naar het internaat om bijvoorbeeld een bureaulamp te kunnen laten branden terwijl een laptop ook oplaadt. De voorwaarde is echter dat het een stekkerdoos met een zekering en een aan-/uitknop is.
Wie overdag de kamer verlaat, zorgt ervoor dat lichten en stekkerdoos uitgeschakeld zijn, op die manier springen we zorgzaam om met energie. Stekkerdozen bevinden zich op de grond en mogen niet aan het bed opgehangen worden. We letten er ook op dat laptops overdag niet onbewaakt (op bed) liggen op te laden.

Kamerorde

Om goed te kunnen studeren en rustig te kunnen ontspannen is het belangrijk dat internen hun kamer netjes houden.
Je kamer wordt elke week gepoetst. De poetsvrouw moet zonder belemmeringen kunnen poetsen. Laat dus geen kledij rondslingeren op de grond en ontruim je bureau ’s morgens na de studie. Je reistas of koffer berg je op maandag dadelijk op (in of op je kast). Elke maandag leg je de propere kleren in de kast. De vuile kleren leg je doorheen de week in je lege valies.
Internen mogen gebruik maken van de koelkast op de gang om iets kleins in te bewaren, maar bewaren – buiten een kleine hoeveelheid droge voeding – zeker geen eten op de kamer. Jaarlijks ontdekken we wel ergens een voorwerp dat na grondige observatie een ex-mandarijntje blijkt te zijn. Zowel in warme als in koude maanden is er ongedierte dat we liever weghouden van de kamers. Nette cursussen en zo weinig mogelijk verpakkingen – die dan nog eens goed afgesloten zijn – zijn hiervoor het beste bestrijdingsmiddel.

Toegang tot het internaat

Elke maandagmorgen gaan om 07u45 de deuren van het internaat open voor de internen. De internen maken op maandagochtend rustig hun boekentas of legen hun valies. Om 08u15 verlaat iedereen het internaat.
Vrijdagavond blijft het internaat open tot 16u30. Indien men later wordt afgehaald, is er steeds de mogelijkheid om te studeren in de studiezaal op school tot 18u00.
Tijdens de schooluren, weekends en vakantieperiodes blijft het internaat voor iedereen gesloten. Alleen via de betrokken verantwoordelijke persoon van het internaat (i.e. de internaatbeheerder of opvoeder) én na afspraak kan uitzonderlijk toegang tot het internaat verkregen worden.

Computergebruik

Op elke afdeling zijn er een aantal computers : in de studiezaal van de 1e graad en in het computerlokaal van de 2e en 3e graad. Voor elke afdeling gelden er specifieke afspraken wat gebruik en toegankelijkheid betreft. Computergebruik op school en internaat is uiteraard enkel voor educatieve doeleinden bestemd.
Door het gebruik van Smartschool op onze school merken wij dat de vraag naar Wi-Fi enorm vergroot is. Leerkrachten ondersteunen de leerlingen onder meer door extra oefeningen op Smartschool te plaatsen. De communicatie tussen leerkracht en leerling heeft ook daar een belangrijke plaats gekregen. Smartschool biedt dus enorm veel voordelen die we ook op het internaat meer willen benuttigen.
Hoewel de nadruk vroeger lag op het zo weinig mogelijk gebruiken van computers en laptops tijdens de studie is het nu vooral een kwestie van het goed leren omgaan met de digitale middelen die we hebben. We letten erop dat computer niet gebruikt worden om spelletjes te spelen of om filmpjes te bekijken tijdens de studies. De smartphone wordt in de studies aan de kant gelegd. We beseffen dat hier een grote portie zelfdiscipline voor nodig is, maar verwachten dat de internen zich houden aan de afspraken die gemaakt worden binnen de leefgroep.

Internetafspraken

Om Smartschool te kunnen gebruiken, is toegang tot het internet uiteraard een vereiste. Om alles zo vlot en duidelijk mogelijk te laten verlopen, sommen we hieronder een aantal afspraken m.b.t. wifi op het internaat op :
De internen van de eerste graad kunnen van het wifi-netwerk gebruik maken tijdens de studies en tijdens de momenten waarop ze hun gsm mogen gebruiken (20u30 – 21u15).
De oudere internen kunnen natuurlijk ook gebruik maken van internet tijdens de studies maar mogen daarbuiten ook hun gsm bij zich houden. In leefgroep 3-4 wordt de gsm op de gang gelegd tijdens de studies en indien we zouden merken dat die al te veel gebruikt wordt tijdens vrije momenten zullen we die ook opvragen.
Bij leefgroep 5-6 rekenen we op de verantwoordelijkheid van de internen om hun gsm-gebruik goed te kunnen reguleren. Bij slechte resultaten op school vragen we de gsm op maar we merken de laatste jaren dat internen soms zélf al de stap nemen om de gsm te komen afgeven aan het begin van de studie – meestal met positieve gevolgen.

Toegang tot het internet

Als jongere is de toegang tot het internet strikt persoonlijk. Dit wil zeggen dat je 1 code of twee codes krijgt die je kan installeren op je gsm en/of je eigen laptop. De wifi wordt uitgezet wanneer het tijd is om te gaan slapen.
In sommige kamers bij de meisjes en bij leefgroep 5-6 is het ook mogelijk om met een kabel internet op de computer te hebben. De uren hebben we gelijkgesteld, dus als jongere kan je kiezen tussen internet met de kabel, of met de Wi-Fi of beide.
De intern is zélf verantwoordelijk voor alle internetactiviteiten die gebeuren, zowel vanuit zijn persoonlijk apparaat als via de toegang van zijn persoonlijke toegangscode. We adviseren dan ook dat hij zijn toestel goed beschermt tegen virussen, spyware, … Indien de intern zijn code uitgeleend heeft aan iemand anders, blijft dit onder zijn verantwoordelijkheid
Het is ten strengste verboden om het internet te gebruiken voor illegale praktijken.

Aansprakelijkheid

Het internaat en zijn personeelsleden kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die internen ondervinden aan hun hard- en software door middel van hun internettoegang.

Toegestane materialen

Sinds de coronacrisis merkten we dat er veel vraag was om een eigen toestel te mogen meebrengen naar het internaat. Elke intern kan daarom een eigen laptop meebrengen indien hij/zij dat wenst. In de eerste graad raden we dat echter niet aan. We beschikken immers over voldoende computers die de internen kunnen gebruiken.
Leefgroep Drievier heeft de toestemming om één laptop of één tablet mee te nemen naar het internaat. Dit materiaal moet gemerkt zijn met de naam en de opvoeders moeten op de hoogte zijn van het feit dat de laptop of tablet aanwezig is. Wanneer een intern de opvoeders niet op de hoogte brengt van zijn toestel, wordt het weer meegenomen naar huis. Het derde jaar dient om 21u45 het toestel in bij de opvoeders in de laptopkast. Het vierde jaar mag het extra toestel ‘s nachts bijhouden.
Leefgroep Vijfzes heeft de toestemming om een eigen laptop of tablet ter beschikking te hebben op het internaat.
Daarnaast blijft ook het computerlokaal ter beschikking. We gaan er vanuit dat elke intern het internet moet kunnen gebruiken, zonder daarvoor zelf op de eigen kamer een computer te moeten hebben. De beslissing ligt bij de ouders.
De laatste jaren is het gebruik van laptops, tablets en internet in het algemeen tijdens de studies sterk toegenomen. Noodgedwongen, maar ook als positieve keuze, worden digitale media meer en meer ingezet in de school. Mocht u als ouder vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebben bij het internetgebruik van uw zoon of dochter, aarzel dan niet om de opvoeders of de beheerder te contacteren.

Correspondentie en contact

Als iemand je een brief of kaartje wil schrijven, kan hij dat doen op het schooladres (Savaanstraat 33, 9000 Gent) met duidelijke vermelding van je naam, leefgroep (1-2, 3-4, 5-6 of meisjesinternaat). Je persoonlijke post wordt ’s ochtends of ’s avonds opgehaald.
Om onze portier niet te overbelasten vragen we dat de internen geen pakjes bestellen en die op school laten toekomen. Vergeet niet dat wanneer 140 internen boeken, posters, kleren, … zouden laten leveren op school, we een apart sorteercentrum zouden nodig hebben. Het is handiger wanneer internen iets thuis laten leveren en het dan op maandag meebrengen naar school.
In het begin van het schooljaar zijn er infoavonden waarop de opvoeders van elke leefgroep de specifieke werking en de doelen van die leefgroep uit de doeken doen.
Daarnaast zijn er jaarlijks ook oudercontacten – dikwijls op dezelfde data als die van de school. Op de installatie- en opruimdagen is er uiteraard ook mogelijkheid tot een informeler oudercontact. De gouden regel is dat u nooit mag aarzelen om ons te contacteren.

Afwezigheden en bezoek

Wie om een belangrijke reden het internaat wil verlaten, dient daarvoor tijdig (liefst een week op voorhand) een bericht via smartschool van de ouders aan de internaatbeheerder en de betrokken opvoeders te bezorgen. Die laatste behoudt steeds het recht om aanvragen te weigeren.
Internen die een buitenhuisactiviteit volgen (muziek- en/of tekenacademie, sport in clubverband, toneel, …) krijgen zeker de kans om hun talent verder te ontwikkelen, hoewel dit niet ten koste van de woensdagactiviteiten mag gaan (tenzij anders besproken met de internaatbeheerder).
Indien een intern een buitenschoolse activiteit heeft, dan is hij of zij uiteraard steeds welkom om ’s avonds (voor het slapengaan) terug te keren. We kunnen echter niet structureel extra begeleide studies voorzien voor internen die studies missen omwille van hun activiteit. Voor een bezoek van ouders of anderen wordt er altijd eerst overlegd met de internaatsbeheerder.

Contactgegevens

Het internaat beschikt over een telefoon- en faxnummer (tel 09/ 235 72 70 – fax 09/ 235 72 71). Er kan ook een boodschap doorgegeven worden aan uw zoon. In dringende gevallen kunt u het internaat bereiken via de school op het nummer 09 235 72 50.
Schriftelijke correspondentie met de internaatsbeheerder of de opvoeders gebeurt vanaf de eerste dag op internaat uitsluitend via smartschool.

Internaatsraad

Via de internaatsraad, waarin ouders van internen (evenredig verdeeld per graad), opvoeders en directie zetelen, trachten we behoeften in te schatten en wenselijke wijzigingen in structuur en dagelijks beleid uit te werken. Het lijkt ons evident dat deze participatieve aanpak het meest efficiënte middel is om een kwalitatieve en door iedereen gedragen werking van het internaat te garanderen.

Roken / alcohol

Roken schaadt de gezondheid en brengt bovendien de (brand)veiligheid in gevaar. Op school en op internaat geldt er een rookverbod van 24u op 24u en 7 dagen op 7. Het verbod geldt voor iedereen die een school betreedt: voor het personeel, leerlingen en bezoekers.
Wanneer men betrapt wordt op roken in de internaatsruimten wordt sowieso een week preventieve schorsing opgelegd.
Sinds 2020 mogen minderjarigen geen tabakswaren meer kopen. We gaan er dus van uit dat wanneer internen roken of rookwaren bij zich hebben, dat de ouders hier toestemming voor geven. De opvoeders kunnen dat steeds met de ouders overleggen.
Ook alcohol is in principe verboden op het internaat. Door de internen van de leefgroep Vijfzes kan, in overleg met de opvoeder en de internaatbeheerder, bij speciale gelegenheden eens een glaasje worden gedronken. Overmatig drankgebruik wordt hoe dan ook streng gesanctioneerd.

Zakgeld, snoep en drank

Op de internaatsraad werd reeds meerdere malen gesteld dat ouders best niet teveel zakgeld en snoepgoed meegeven. Internen van de 1ste en 2e graad hebben enkel ’s avonds en op woensdagnamiddag wat geld nodig. Hun activiteiten worden afgerekend via de maandelijkse doorlopende opdracht. Gezondere tussendoortjes (fruit, granny ,…) en mineraalwater zijn goede alternatieven voor snoepgoed en frisdranken. Er is op elke gang een kraantje met gefilterd stromend water (spuit of plat). Elke intern mag dus een herbruikbare fles meebrengen om aan dat kraantje te vullen.
Het is verboden om als intern zaken te kopen of verkopen van andere internen op school. Behalve dan bij acties die door de school of het internaat georganiseerd worden. We vragen uitdrukkelijk dat internen hun portefeuille nooit op een onbewaakte plaats achterlaten of zomaar laten rondslingeren in de kamers. Berg waardevolle spullen steeds op in je kast of in een lade van je bureau.
Leen ook nooit geld van of aan medeleerlingen. Als je een onvoorziene uitgave hebt, kan je steeds bij de internaatbeheerder terecht.

Wanneer het even moeilijk gaat: dagelijkse sancties

Opvoeden betekent grenzen stellen en ze bewaken. Opgroeien is grenzen opzoeken, aftasten en overschrijden. Wanneer een intern nooit over de schreef gaat, dan betekent dat dat we het wellicht gewoon niet weten. Het is heel belangrijk dat we beseffen dat het aftasten van grenzen normaal is en dat we ons als opvoeder nooit uit ons lood laten slaan door eventueel ongepast gedrag van een intern. Het is van groot belang dat we echter, samen met de ouders, het doel dat we met de jongeren hebben, voor ogen houden wanneer we een sanctie uitspreken.
Waar mensen samen leven en werken, moeten er afspraken worden gemaakt. Ook in het gezin valt het al eens voor dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Daarom vragen we van onze internen in eerste plaats verantwoordelijkheidszin en zelfdiscipline; we weten uit ervaring dat we hier bijna altijd op kunnen rekenen.
Wie zich niet aan de afspraken houdt of een fout begaat, zal hierop aangesproken worden. In eerste instantie zullen we werken met een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Je kan ook een strafwerkje krijgen, een schriftelijke taak of een karweitje. Nadien is het steeds belangrijk om alles goed uit te praten zodat we met een propere lei kunnen verdergaan.
Sancties zijn er om te helpen om de weg te vinden wanneer iemand het spoor bijster is op het internaat. De opvoeders waken er steeds over dat sancties redelijk zijn en in verhouding staan tot de fouten die iemand gemaakt heeft. Wanneer je bewust iets vuil of stuk maakt, zal men je het nodige respect t.o.v. het werk van anderen trachten bij te brengen met een karwei of een dienstvaardigheid naar de leefgroep. Het is de bedoeling dat men uit de fouten leert zodat de opvoeders een evolutie kunnen vaststellen, een groei naar volwassenheid.

Ordemaatregelen

Als een leerling de goede werking van het internaat of de leefbaarheid van de leefgroep ernstig verstoort, kan een ordemaatregel worden genomen. De ordemaatregel draagt ertoe bij om de goede samenwerking te herstellen.
Mogelijke ordemaatregelen zijn o.a. :

 • een strafstudie (in dit geval verwittigt de internaatbeheerder de ouders)
 • een tijdelijke verwijdering uit de leefgroep (een preventieve schorsing)

Ordemaatregelen (uitgezonderd de preventieve schorsing) kunnen worden opgelegd door alle opvoeders, overeenkomstig de richtlijnen van de inrichtende macht.

Preventieve schorsing

Zonder dat de latere toepassing van een tuchtmaatregel in het gedrang komt, kan de intern voor een bepaalde periode worden uitgesloten op het internaat. Alleen de algemeen directeur kan, na overleg met de internaatbeheerder, een preventieve schorsing opleggen. Deze ordemaatregel gaat pas in na contact met de ouders (*). In een schrijven zal de directeur de beslissing tot schorsing motiveren. De ouders (*) en de intern kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Wordt de preventieve schorsing na deze periode ingetrokken, dan kan de intern terug normaal op het internaat functioneren, zo niet start de tuchtprocedure.
Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

Tuchtmaatregelen

Als het gedrag van een intern een gevaar wordt voor het ordelijk verlopen van het internaatsleven en/of de verwezenlijking van het opvoedingsproject van de school in gevaar brengt, kan een tuchtmaatregel worden genomen.
Tuchtmaatregelen zijn :

 • een tijdelijke uitsluiting van het internaat voor een maximale duur van 10 schooldagen
 • een definitieve uitsluiting van het internaat

Alleen de algemeen directeur beslist over een tuchtmaatregel. Voor een definitieve uitsluiting wint hij eerst het advies in van de internaatbeheerder en het internaatsteam. Indien de directeur van oordeel is dat er een reden bestaat om een tuchtmaatregel uit te spreken, nodigt hij de ouders (*) en de intern uit voor een gesprek over de vastgestelde feiten. De uitnodiging gebeurt per aangetekende brief en minimaal vijf werkdagen voor het onderhoud. De ouders (*) kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Zij krijgen, op de school, inzage in het tuchtdossier.
Na dit onderhoud brengt de directeur, binnen drie werkdagen, de ouders (*) in een aangetekend schrijven op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Na deze mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht. Enkel tegen een definitieve uitsluiting is een beroep mogelijk. Het beroep schort de uitvoering van de tuchtmaatregel niet op.

Beroepsprocedure

Uiterlijk de vijfde werkdag na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting, kunnen de ouders (*) een beroep aantekenen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het beroep worden de ouders (*) en de leerling, met eventueel een vertrouwenspersoon, opgeroepen om te verschijnen voor de beroepscommissie. De ouders, de intern en eventueel de vertrouwenspersoon krijgen vooraf, op de school, inzage in het tuchtdossier. De beroepscommissie brengt de ouders (*) binnen de 5 werkdagen na de verschijning voor de commissie, per aangetekende brief, op de hoogte van de gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Bij de beslissing mag geen rekening worden gehouden met gegevens die niet vooraf zijn bekend gemaakt en/of geen deel uit maken van het tuchtdossier. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien tenzij de ouders (*) hier schriftelijk toestemming voor geven.
Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Bij definitieve uitsluiting wordt men bijgestaan door de directeur of zijn afgevaardigde en door het begeleidend CLB bij het eventueel zoeken naar een ander internaat. Een tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een ander internaat.
(*) de meerderjarige leerlingen kunnen autonoom handelen

Afdrukversie van deze pagina

 

 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Installatie internaat26/08/2023 (08:00 - 11:00)
 • Installatie internaat28/08/2023 (14:00 - 18:00)
 • Boekenverkoop26/08/2023 (08:00 - 11:00)
 • Boekenverkoop28/08/2023 (13:00 - 17:00)
 • Eerste schooldag (1-6 volledige dag aanwezig)01/09/2023
 • Afhaling bestelde laptops (3-6)07/09/2023
 • Individuele foto's (1-6)07/09/2023
 • Startmoment 5 en 6 met Leo De Weerdt (sj)12/09/2023
 • Klasbezinning derdes (drie klassen)21/09/2023
 • Klasbezinning derdes (drie klassen)22/09/2023
 • Wiskunde knutselfestival (Claudine Lybaert)23/09/2023 (09:00 - 16:00)
 • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
 • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
 • Facultatieve vrije dag (1-6)02/10/2023
 • Sportdag03/10/2023
 • Schoolveldloop (1-6)25/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Infodag Compostelagenootschap (Johan De Ridder)18/11/2023
 • Pedagogische studiedag (1-6 vrijaf)24/11/2023
 • Kerstbezinning + oudercontact22/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kennismaking ouders eerstejaars (titularis en vakleerkrachten)11/09/2023 (18:30 - 20:00)
 • Wijndegustatie14/10/2023 (15:00 - 20:00)
 • Infoavond examens eerste jaar21/11/2023 (19:30 - 20:30)
 • Stadswandeling "Op ontdekking in Gent" met dhr. Pierre Vinck (SBConnect)16/04/2024 (13:00 - 15:00)Voormalig algemeen directeur SBC
 • Lezing Renaat Schotte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)23/11/2023 (20:00 - 22:00)
 • Lezing dhr. Jonathan Berte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)01/02/2024 (20:00 - 22:00)Oprichter Robovision "De opportuniteiten van AI"
 • Lezing prof.dr. Bruce poppe (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)21/03/2024 (20:00 - 22:00)
 • Lezing Prof. Jonathan Holslag (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)19/10/2023 (18:00 - 20:00)
 • Klasbezinning 2EO/MOW\, 2GRLAa en 2GRLAb/LAb05/09/2023
 • Klasbezinning 2LAa\, 2STWEa en 2STWEb08/09/2023
 • Klasbezinning 1A1\, 1A2\, 1A3 en 1A414/09/2023
 • Klasbezinning 1A5\, 1A6 en 1A715/09/2023
 • Retorica 197323/09/2023
 • Rapport 1 (1-4)29/09/2023
 • Dag van de leerkracht05/10/2023
 • Infoavond ouders basisschool09/10/2023
 • Infoavond retorica10/10/2023
 • Rapport 1 (5-6)12/10/2023
 • Filmfestival eerstes (voormiddag)17/10/2023
 • Oudercontacten alle leerkrachten en internaat20/10/2023
 • Scouts groepsfeest21/10/2023
 • Klasfoto's 1-507/11/2023
 • Scouts Quiz11/11/2023
 • Aangekondigde evacuatieoefening16/11/2023
 • Rapport 3 (3-4)01/12/2023
 • Rapport 2 (5-6)01/12/2023
 • Start examens 4des\, 5des en 6des05/12/2023
 • Start examens 3des06/12/2023
 • Rapport 3 (1-2)08/12/2023
 • 6des naar Fort Breendonk17/04/2024 (07:00 - 11:30)
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Klassenraden (vrije dag voor de leerlingen)13/10/2023
 • 1ste jaar Medisch onderzoek - Vaccinatie16/10/2023
 • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3GRLA/LAb/MTL)23/10/2023
 • Spreker KBC (sparen en beleggen) (2EO/EW/MTE)10/11/2023
 • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3HW/MTE)13/11/2023
 • Infoavond ouders basisschool14/11/2023 (20:00 - 22:00)
 • repetitie pelgrimskoor (Johan De Ridder)25/11/2023 (10:00 - 15:00)
 • Bezoek Boekentoren (geïnteresseerden eerste graad)30/11/2023 (12:20 - 13:00)Na inschrijving!
 • Oudervereniging05/12/2023 (20:00 - 22:00)
 • Bezoek Sint-Baafskathedraal (geïnteresseerden eerste graad)08/12/2023 (12:30 - 13:05)Na inschrijving!
 • Start examens 2 (onder voorbehoud)11/12/2023
 • Start examens 1 (onder voorbehoud)12/12/2023
 • Einde examens19/12/2023
 • Leerlingen vrijaf20/12/2023
 • Leerlingen vrijaf20/12/2023
 • Oudervereniging09/01/2024 (20:00 - 22:00)
 • Infomoment kandidaat leerlingen13/01/2024
 • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3EW/NW)15/01/2024
 • KRAS (Don Bosco Zwijnaarde\, rollenspel 2)16/01/2024 (17:00 - 19:00)
 • Eerste ronde VWO/JWO17/01/2024 (13:00 - 16:30)13u-16u of 13u30-16u30 voor lln met een 5de lesuur
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Stem-olympiade voor leerlingen uit richting Steam\, tijdens Steamlesuren22/01/2024
 • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3LAa)22/01/2024
 • Schoolraad22/01/2024 (19:30 - 21:30)
 • Leeruitstap eerste jaar (Velzeke + Jubelpark/Brussel)02/02/2024
 • Oudervereniging06/02/2024 (20:00 - 22:00)
 • Rapport 4 (1-4)09/02/2024
 • Rapport 3 (5-6)09/02/2024
 • Retoricabal23/02/2024
 • Medisch onderzoek - Vaccinatie (3NWSTa)26/02/2024
 • Tweede ronde VWO/JWO (UGent)28/02/2024 (15:00 - 17:00)
 • 100-dagen01/03/2024
 • Concert Koor en Orkest (onder voorbehoud)02/03/2024
 • Openschooldag02/03/2024
 • Medisch onderzoek – Vaccinatie (3NWSTb)04/03/2024
 • Oudervereniging05/03/2024 (20:00 - 22:00)
 • KRAS (Sint-Barbaracollege\, rollenspel 3)07/03/2024 (17:00 - 19:00)Muzenzaal
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • EYE-project (Bonn)09/03/2024
 • Start oefenperiode Vlaamse toetsen11/03/2024
 • Rapport 5 (1-4)15/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • JEEP-project (Hongarije)16/03/2024
 • Start examens (1-2)19/03/2024
 • Start examens (3-4)20/03/2024
 • Partieel examen wiskunde (5-6 met 6u of 8u wiskunde)21/03/2024
 • Einde examens26/03/2024
 • (1-4) Leerlingen lesvrij + inhaalexamens27/03/2024
 • (1-4) Leerlingen lesvrij + inhaalexamens27/03/2024
 • KRAS ((onder voorbehoud): stadhuis Gent\, lokale slotzitting)27/03/2024 (14:00 - 16:00)
 • Inhaalmoment partieel examen wiskunde vijfdejaars28/03/2024
 • (1-2) Paasbezinning kerk29/03/2024
 • 3des Teambuilding (onder voorbehoud)29/03/2024
 • Infosessie sociale stage vierdes29/03/2024 (08:30 - 09:20)
 • Paasrapport (1-4)29/03/2024
 • Rapport 4 (5-6)29/03/2024
 • Oudercontacten29/03/2024
 • Inhaalmoment partieel examen wiskunde zesdejaars (ziek + JEEP)15/04/2024
 • Oudervereniging16/04/2024 (20:00 - 22:00)
 • Finale VWO/JWO17/04/2024
 • Kangoeroe wedstrijd 1ste graad18/04/2024 (08:30 - 10:10)
 • Theatervoorstelling “Voorjaarsontwaken” (De Expeditie) (6GRWI6-GRWI8-MTWE-WEWI6a)19/04/2024 (19:30 - 21:30)
 • Muzische avond20/04/2024 (20:00 - 22:00)
 • Kookdag (Scouts)20/04/2024
 • Medisch onderzoek - Vaccinatie (1ste jaars)22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Sportweek22/04/2024
 • Infoavond studiekeuze lln.& ouders 4de jaar23/04/2024 (19:30 - 21:30)
 • Einde oefenperiode Vlaamse toetsen23/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Schooltoneel24/04/2024
 • Vlaamse toets Nederlands (2de jaars)25/04/2024 (12:30 - 16:00)
 • KRAS (hele dag\, Brussel (Vlaams / federaal parlement)\, nationaleslotzitting)26/04/2024
 • Infoavond studiekeuze lln. & ouders (2de jaar)29/04/2024 (19:30 - 21:30)
 • Slotdag De kleine Cervantes30/04/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Retoricareizen (6des)03/05/2024
 • Uitstap Xanten/Arnhem 2e jaar (LA)06/05/2024
 • Uitstap Xanten/Arnhem 2e jaar (LA)06/05/2024
 • Uitstap 5e jaar06/05/2024
 • Uitstap 5e jaar06/05/2024
 • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
 • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
 • Normandiëreis 3e jaar06/05/2024
 • Daguitstap 4e jaar06/05/2024
 • Daguitstap 1e jaar06/05/2024
 • Uitstap Brugge – Zeebrugge (2STEAM)06/05/2024
 • Uitstap Plantentuin Meise + technopolis (2STEAM)07/05/2024
 • Oudervereniging07/05/2024 (20:00 - 22:00)
 • Top team13/05/2024
 • Vlaamse toets wiskunde (1ste jaars)13/05/2024 (12:30 - 16:00)
 • Medisch onderzoek – Vaccinatie (leerlingen 2de die eerder afwezig waren)13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Cultuurweek13/05/2024
 • Schoolraad13/05/2024 (19:30 - 21:30)
 • Proclamatie VWO/JWO22/05/2024
 • Retoricafoto’s + klasfoto zesdes24/05/2024
 • Rapport 6 (4)31/05/2024
 • Rapport 5 (5-6)31/05/2024
 • Oudervereniging04/06/2024 (20:00 - 22:00)
 • Start examens 606/06/2024
 • Start examens 4 &507/06/2024
 • Rapport 6 (1-2-3)07/06/2024
 • Start examens 310/06/2024
 • Start examens 213/06/2024
 • Start examens 114/06/2024
 • Einde examens21/06/2024
 • Preproclamatie 625/06/2024
 • Proclamatie 626/06/2024
 • Rapport + oudercontacten.28/06/2024
 • Bijkomende proeven19/08/2024
 • Bijkomende proeven19/08/2024
 • test 2 agenda28/10/2023
 • KRAS op Sint-Bavo (expertensessie)16/11/2023 (17:00 - 19:00)
 • KRAS-project (Muzenzaal)11/10/2023 (12:30 - 14:30)Debat tussen leerlingen van Sint-Bavo\, Don Bosco en Sint-Barbara.
 • Les vroedkunde (2GRLAb/LAa)17/10/2023 (10:15 - 11:05)
 • Les vroedkunde (2STWEb)18/10/2023 (07:20 - 08:10)
 • Les vroedkunde (2EO/MOW)18/10/2023 (08:25 - 09:15)
 • Les vroedkunde (2GRLAa)19/10/2023 (11:30 - 12:20)
 • Les vroedkunde (2STWEa)19/10/2023 (13:20 - 14:10)
 • Bezoek boekentoren (geïnteresseerden tweede graad)20/10/2023 (10:20 - 11:00)
 • Les vroedkunde (2LAa)20/10/2023 (13:20 - 14:10)
 • Les vroedkunde (4EW/HW/MT)23/10/2023 (09:15 - 10:05)
 • Les vroedkunde (4NWa)23/10/2023 (12:20 - 13:10)
 • Les vroedkunde (4LAa)24/10/2023 (07:20 - 08:10)
 • Les vroedkunde (4NWb)27/10/2023 (08:25 - 09:15)
 • Les vroedkunde (4NWSTa/NWSTb)27/10/2023 (09:15 - 10:05)
 • Bezoek Opera (geïnteresseerden tweede graad)27/10/2023 (10:30 - 11:10)Na inschrijving!
 • Les vroedkunde (4GRLA/LAb)27/10/2023 (11:30 - 12:20)
 • Oudervereniging07/11/2023 (20:00 - 22:00)