• Boekenverkoop27/08/2022
 • Boekenverkoop29/08/2022
 • Installatie internaat27/08/2022
 • Uitleveren laptops 3-606/09/2022Voor de leerlingen die intekenden (12u05 - Muzenzaal)
 • Oudervereniging06/09/2022
 • Individuele foto's08/09/2022
 • Kennismaking ouders eerstejaars12/09/2022titularis en vakleerkrachten
 • Rapport 1 (1-4)30/09/2022
 • Facultatieve vrije dag03/10/2022
 • Oudervereniging04/10/2022
 • Sportdag 1-604/10/2022
 • 50e verjaardag retorica 197008/10/2022
 • Informatieavond ouders internen jongens 3-4 en alle meisjes06/09/2022 (18:30 - 20:30)
 • Informatieavond ouders internen jongens 1-2 en 5-607/09/2022 (18:30 - 20:30)
 • Medisch onderzoek (3LAb/MT)11/10/2022
 • Rapport 1 (5-6)14/10/2022
 • Oudercontact (titularis & internaat)21/10/2022
 • wijnverkoop21/10/2022
 • Wijnverkoop (vanaf 16u)22/10/2022
 • Medisch onderzoek (1A1\, 1A2\, 1A3\, 1A4)24/10/2022
 • Schoolveldloop26/10/2022
 • Rapport 2 (1-4)28/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Oudercontact vakleerkrachten08/11/2022
 • Oudervereniging08/11/2022
 • Klasfoto's10/11/2022
 • Medisch onderzoek (3GRLA/NWa)21/11/2022
 • Medisch onderzoek (3NWb/NWSTb)28/11/2022
 • Moedervereniging25/10/2022 (12:45 - 15:00)"Geen paniek" een uiteenzetting door mevrouw Heidi De Pauw CEO Childfocus
 • Moedervereniging27/09/2022 (12:45 - 15:00)"Dreamers who DO" geen enkele droom realiseer je alleen. Uiteenzetting door mevrouw Hilde Helsen founder TRAJECTUM coach en auteur.
 • Moedervereniging22/11/2022 (13:45 - 16:00)"Het had waar kunnen zijn: fake news en desinformatie" een uiteenzetting door de heer Tim Verheyden VRT-journalist en auteur
 • Moedervereniging24/01/2023 (13:45 - 16:00)"Een wereld in volle geopolitieke transitie" een uiteenzettingdoor professor dr. David Criekemans professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen
 • Moedervereniging28/02/2023 (13:45 - 16:00)"Humor: wat hoe en waarom valt er te lachen" een uiteenzettingdoor professor emeritus Jean-Paul Van Bendegem wiskundige en filosoof aan de VUB en UGent
 • Moedervereniging23/05/2023Bezoek GUM & botanische tuin Gent
 • Rapport 3 (3-4)02/12/2022
 • Rapport 2 (5-6)02/12/2022
 • Rapport 3 (1-2)09/12/2022
 • Vrije dag21/12/2022
 • Einde examens20/12/2022
 • Rapport + oudercontact23/12/2022
 • Kerstbezinning23/12/2022
 • Medisch onderzoek (3NWSTa)16/01/2023
 • Medisch onderzoek (3EW/HW)24/01/2023
 • Rapport 4 (1-4)03/02/2023
 • Schoolraad10/10/2022
 • Jaarlijkse infodag Compostela genootschap12/11/2022
 • Oudervereniging06/12/2022
 • Oudervereniging10/01/2023
 • Schoolraad16/01/2023
 • Oudervereniging07/02/2023
 • Pedagogische studiedag10/02/2023
 • Rapport 3 (5-6)17/02/2023
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • 100 dagen03/03/2023
 • Oudervereniging07/03/2023
 • Partieel examen wiskunde (5-6 met 6u of 8u wiskunde)13/03/2023
 • Retoricabal17/03/2023
 • Partieelexamen (3-4)20/03/2023
 • Partieelexamen (3-4)20/03/2023
 • Partieelexamen (3-4)20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • Vrije dag (1-2)29/03/2023
 • Vastenbezinning + oudercontact (1-2)31/03/2023
 • Rapport 4 (5-6)31/03/2023
 • Paasrapport (1-4)31/03/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Bezoek fort van Breendonk (6des)19/04/2023
 • Medisch onderzoek (1A5\, 1A6\, 1A7)24/04/2023
 • Oudercontact met titularis en vakleerkrachten (3-6)25/04/2023
 • Oudervereniging02/05/2023
 • Schoolraad15/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Rapport 6 (3-4)02/06/2023
 • Rapport 5 (5-6)02/06/2023
 • Oudervereniging06/06/2023
 • Rapport 6 (1-2)09/06/2023
 • Einde examens22/06/2023
 • Rapporten + oudercontacten30/06/2023
 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Boekenverkoop26/08/2023
 • Installatie internaat26/08/2023
 • Boekenverkoop28/08/2023
 • Installatie internaat28/08/2023
 • Infoavond ouders zesde leerjaar basisschool11/10/2022 (19:00 - 21:00)
 • Infoavond proefwerken ouders eerste jaar22/11/2022 (20:00 - 22:00)
 • Openschooldag11/03/2023
 • Toneel 2des17/11/2022
 • 3EW & 4EW bedrijfsbezoek Meat&More17/11/2022 (08:30 - 12:45)
 • Leeruitstap 1ste jaar01/02/2023
 • Voorstelling "Het Gezin van Paemel"20/10/2022 (18:00 - 20:30)6ECWE-6ECMT in CC Nova te Wetteren
 • Eerste expertensessie KRAS17/10/2022 (13:00 - 15:00)groep leerlingen 5-6 in de Muzenzaal
 • KRAS17/11/2022 (17:00 - 19:00)Groep leerlingen 5-6 in Don Bosco Zwijnaarde
 • KRAS23/01/2023 (17:00 - 19:00)Groep leerlingen 5-6\, Sint-Bavo
 • KRAS15/02/2023 (13:30 - 15:30)Groep leerlingen 5-6\, Sint-Bavo
 • KRAS07/03/2023 (17:00 - 19:00)Groep leerlingen 5-6\, Don Bosco of Lyceum (onder voorbehoud)
 • Lokale slotzitting KRAS19/04/2023 (12:30 - 14:30)Groep leerlingen 5-6\, Stadhuis Gent
 • "De ridder maakt een knieval" (Theatermonoloog) ouders18/10/2022 (19:00 - 20:30)
 • Klasbezinning Drongen 1A1-1A2-1A318/10/2022
 • Klasbezinning Drongen 1A4-1A5-1A6-1A725/10/2022
 • 6des Lezing en concert09/03/2023 (13:00 - 16:00)
 • Eerste ronde wiskunde olympiade18/01/2023
 • Tweede ronde wiskunde olympiade08/03/2023
 • Finale wiskunde olympiade19/04/2023
 • Chemie olympiade16/11/2022
 • Landenbeurs (middagpauze)14/11/2022
 • Landenbeurs (middagpauze)18/11/2022
 • Ketelquiz (Scouts)19/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Reünie retorica '7226/11/2022
 • Lezing van de heer Khalid Benhaddou (Iman Gent)09/02/2023Organisatie van de oudervereniging
 • Kangoeroewedstrijd (vrijwillig voor 1 en 2)16/03/2023
 • Lezing door oud-leerling Pascal De Buck\, CEO van Fluxys30/11/2022 (19:30 - 22:30)
 • Infoavond ouders en leerlingen retorica24/11/2022 (19:00 - 21:00)
 • Bedrijfsbezoek La Lorraine 5ECMT en 5ECWE09/03/2023
 • Koor & Orkest kerstrepetitie22/12/2022
 • Koor & orkest filmconcert04/03/2023 (20:00 - 22:00)15u30 repetitie
 • Koor & orkest - muzische avond22/04/2023 (19:00 - 21:00)vrije optredens\, solo of in kleine groep
 • Koor & orkest luistert de proclamatie van de zesdes op28/06/2023 (18:00 - 20:00)16u repetitie
 • 4EW Gastspreker Peter Winters17/01/2023 (14:20 - 16:10)
 • Repetitie pelgrimskoor11/02/2023 (10:00 - 14:30)Muzenzaal
 • Lezing Vlaams Compostelagenootschap11/02/2023 (15:30 - 16:30)Toneelklas
 • Infodag voor nieuwe (kandidaat-)leerlingen14/01/2023 (10:00 - 12:30)
 • 4WEST bezoek aan het waterzuiveringsstation20/01/2023 (08:30 - 12:10)
 • Oudervereniging28/03/2023
 • Medisch onderzoek 1+302/05/2023
 • 3des naar Normandië03/05/2023
 • 3des naar Normandië03/05/2023
 • 3des naar Normandië03/05/2023
 • 1stes daguitstap 1: Bleau Climbing (Blaarmeersen)05/05/2023
 • 1stes diataaltesten (onder voorbehoud)04/05/2023
 • Moedervereniging25/04/2023 (12:45 - 15:00)Stadswandeling in Gent met de heer Pierre Vinck voormalig algemeen directeur van het Sint-Barbaracollege
 • Moedervereniging28/03/2023 (12:45 - 15:00)"Orthomoleculaire voeding en lifestyle" een uiteenzetting doormevrouw Nancy Danneels leerkracht chemie en biologie in het Sint-Barbaracollege Gent en Orthomoleculair therapeut
 • 5ECMT/ECWE avondje uit in NTGent21/01/2023
 • 3des Kinepolis Gent (film "Close")30/03/2023 (12:00 - 15:10)
 • 3GRLA/NWa + 3STEAMb/NWb brugbezoek van het SMAK en het MSK02/02/2023 (14:00 - 16:00)
 • 3LAb/MT brugbezoek van het SMAK en het MSK07/02/2023
 • 3de graad Biologie olympiade01/02/2023 (13:00 - 16:00)
 • 3de graad Beroepenavond16/02/2023 (17:00 - 19:00)
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • Robocup (vrijwilligers 2de jaar STEAM)23/04/2023
 • Retoricafoto + klasfoto's 6des12/05/2023
 • Klasfoto's07/11/2023
 • Olyfran (2de en 3de graad)01/03/2023 (13:00 - 16:00)
 • Jongeren Olympiade (2de graad)01/03/2023 (13:00 - 16:00)Olympiade over chemie\, biologie\, fysica en aardrijkskunde.
 • 6GRWI6/6LAWI6 Sartre en de Beauvoir (NTGent)25/03/2023 (20:00 - 23:00)Voorstelli
 • 6GWI6/LAWI6 try-out van Much ado about nothing (Sint-janscollege)27/04/2023
 • 6ECMT/ECWE Voorstelling jaarverslag Nationale Bank van België28/03/2023 (17:00 - 20:30)Door directeur Tim Hermans in Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg
 • 6ECMT/ECWE Voordracht door Herman Van de Velde29/03/2023 (09:20 - 11:05)
 • 6ECMT/ECWE Bezoek museum NBB - Europesewijk en AB Inbev30/03/2023
 • Top Team15/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Infoavond 4de jaar09/05/2023 (18:30 - 20:30)
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • 6des Wetenschappen naar faculteit Geologie UGent22/05/2023
 • 4GRLA/LAa uitstap naar Brussel05/05/2023
 • 2EO uitstap naar Zedelgem04/05/2023
 • 2EO uitstap naar Zedelgem04/05/2023
 • 2LAa/LAb/LAc/LAGR uitstap naar Arnhem & Xanten04/05/2023
 • 2LAa/LAb/LAc/LAGR uitstap naar Arnhem & Xanten04/05/2023
 • 2STEAMa/STEAMb/MOW uitstappen04/05/2023Donderdag: Atomium Brussel en Technopolis\; Vrijdag: AEO Studio's en Volkssterrenwacht Urania
 • 2STEAMa/STEAMb/MOW uitstappen04/05/2023Donderdag: Atomium Brussel en Technopolis\; Vrijdag: AEO Studio's en Volkssterrenwacht Urania
 • 4NWa uitstap Antwerpen05/05/2023
 • 4EW/HW Wandeling Zoniënwoud05/05/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 4LAc-4MT Oostende05/05/2023
 • 4NWST-4NWb-4LAb Uitstap The Outsider05/05/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 5GRLA-5LAMT-5LAWI6-5LAWI8 uitstap Berendrecht03/05/2023
 • 5GRLA-5LAMT-5LAWI6-5LAWI8 uitstap Berendrecht03/05/2023
 • 5GRLA-5LAMT-5LAWI6-5LAWI8 uitstap Berendrecht03/05/2023
 • 5WEWI8 Tweedaagse Rotterdam04/05/2023
 • 5WEWI8 Tweedaagse Rotterdam04/05/2023
 • 5WEWI6b/WEST uitstap naar Amiens04/05/2023
 • 5WEWI6b/WEST uitstap naar Amiens04/05/2023
 • Koor & orkest daguitstap Oostende23/06/2023Repetitie en daarna met de trein naar de zee.
humaniora: alle nieuwsberichten

Humaniora Laatste Nieuws

Olympiades 2023
25 mei 2023

Heugelijk olympiadenieuws! Ook dit jaar namen heel wat leerlingen deel aan de wiskunde- en wetenschapsolympiades. Volgende leerlingen mochten een prijs ontvangen tijdens de proclamaties: Tomas Leys (6LAWI8) haalde een 16de plaats in de finale van de Vlaamse Fysica Olympiade. Victor Mei (4GRLA) kreeg een zilveren medaille voor zijn puike prestatie in de Junior Olympiade Natuurwetenschappen.... Read more »

Lees meer »
Retoricareis Rome 6GRLA-LAMT-LAWI8
24 mei 2023

De leerlingen van 6GRLA-LAMT-LAWI8 trokken naar Rome en het strand van Ostia. Zo stonden natuurlijk het Colosseum, het Forum Romanum, de Trevifontein en de Spaanse trappen op de planning. Fietsen op de Via Appia Antica ging dan onverwacht door onder een fikse regenbui.

Lees meer »
Retoricareis Andalusia 6GRWI-WEWI8-ECMT-ECWE-LAWE-MTWE
22 mei 2023

Het zonnetje brengt ons terug naar de retoricareizen 2023! De klassen 6GRWI8/WEWI8, 6ECMT/ECWE en 6LAWE/MTWE gingen samen op rondreis in Andalusië en bezochten de topsteden Malaga, Sevilla, Cordoba en Granada. De kathedraal van Sevilla, het Real Alcazar, Plaza Espana, de Mezquita, Unesco-werelderfgoed en het Alhambra gaven hun geheimen prijs. Daarnaast bewandelden de klassen de Caminito... Read more »

Lees meer »
Sportweek 2023
22 mei 2023

De sportweek was een groot succes! Er waren heel wat inschrijvingen over de verschillende jaren heen voor diverse competities tijdens de middagpauzes. In het badmintontornooi namen telkens twee duo’s het tegen elkaar op. Zowel ervaren spelers als debutanten zetten hun beste beentje voor. De voetbalcompetitie voor de lagere cyclus werd gewonnen door FC PIETER. In... Read more »

Lees meer »