Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject is geschreven naar de situatie van opvoeders en leerkrachten, maar is ook een inspiratiebron voor alle medewerkers in de schoolgemeenschap: leerkrachten, studiemeesters en secretariaatsmedewerkers, begeleiders, directieleden en bestuurders, opvoeders in de internaten, technisch en onderhoudspersoneel. We hopen dat dit document ook de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij ons project kan versterken.

Het eerste hoofdstuk schetst het opvoedingsproject in tien werkwoorden of bewegingen.
Zij drukken engagement en dynamiek uit en bieden een leidraad voor het pedagogisch handelen in de jezuïetencolleges. 
Deze bewegingen vragen om creatieve toepassingen in het beleid van de school, tijdens schoolactiviteiten en in de klas. 
Ze zijn geworteld in het christelijk humanisme en het charisma van Ignatius van Loyola (1491-1556) en vormen een aanzet om onze scholen kleur te geven in de wereld van vandaag. 
Iedereen kan op een eigen manier en vanuit een persoonlijke betrokkenheid een bijdrage leveren aan dit project.
De titels van de verschillende bewegingen hebben een dubbel karakter. Ze bevatten enerzijds een of meer werkwoorden, en anderzijds een uitdrukking uit de ignatiaanse traditie.

Aan Ignatius van Loyola danken we de ambitie van de jezuïetencolleges om met elke leerling een weg van persoonlijke groei te gaan. 
Het verhaal van zijn leven wordt verteld in het tweede hoofdstuk.

In het derde hoofdstuk worden de tien bewegingen van de ignatiaanse pedagogie uitgediept :

  • Vertrouwen geven – inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Zorg dragen voor leerlingen – ‘Cura personalia’
  • Uitdagen tot meer – ‘Magis’
  • Smaak geven – ‘Non malta sed multum’
  • Reflecteren en kritisch kiezen – Onderscheiden
  • De hele mens vormen – Bekwaam, bewust, bewogen
  • Samen werken, samen leven – Eenheid in verscheidenheid
  • Perspectieven openen – God zoeken in alle dingen
  • Zorg dragen voor de wereld – ‘En todo amar y server’
  • Handelen in dankbaarheid – Terugblik; ‘Contemplatie ad amoreel’

In het laatste hoofdstuk van het opvoedingsproject wordt gereflecteerd op de context waarin de jezuïetencolleges zich bevinden.
De huidige samenleving plaatst ons opvoedingsproject voor vele uitdagingen die om creatieve antwoorden vragen.

Bent u geboeid? Contacteer ons! We lichten het graag toe in een persoonlijk gesprek.
Wenst u de integrale tekst van het opvoedingsproject door te lezen? Klik dan door op deze link: Opvoedingsproject Vlaamse jezuïetencolleges.