• Bijkomende proeven16/08/2023
 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Installatie internaat26/08/2023 (09:00 - 12:00)
 • Installatie internaat28/08/2023 (15:00 - 19:00)
 • Boekenverkoop26/08/2023 (09:00 - 12:00)
 • Boekenverkoop28/08/2023 (14:00 - 18:00)
 • Eerste schooldag (1-6 volledige dag aanwezig)01/09/2023
 • Afhaling bestelde laptops (3-6)07/09/2023
 • Individuele foto's (1-6)07/09/2023
 • Startmoment 5 en 6 met Leo De Weerdt (sj)12/09/2023
 • Klasbezinning derdes (drie klassen)21/09/2023
 • Klasbezinning derdes (drie klassen)22/09/2023
 • Wiskunde knutselfestival (Claudine Lybaert)23/09/2023 (10:00 - 17:00)
 • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
 • Startweekend Koor en Orkest30/09/2023
 • Facultatieve vrije dag (1-6)02/10/2023
 • Sportdag03/10/2023
 • Schoolveldloop (1-6)25/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herfstvakantie30/10/2023
 • Herdenkingsviering overledenen07/11/2023 (21:00 - 22:00)
 • Infodag Compostelagenootschap (Johan De Ridder)18/11/2023
 • Pedagogische studiedag (1-6 vrijaf)24/11/2023
 • Kerstbezinning + oudercontact22/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kerstvakantie25/12/2023
 • Kennismaking ouders eerstejaars (titularis en vakleerkrachten)11/09/2023 (19:30 - 21:00)
 • Wijndegustatie14/10/2023 (16:00 - 21:00)
 • Infoavond examens eerste jaar21/11/2023 (20:30 - 21:30)
 • Stadswandeling "Op ontdekking in Gent" met dhr. Pierre Vinck (SBConnect)16/04/2024 (14:00 - 16:00)Voormalig algemeen directeur SBC
 • Lezing Renaat Schotte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)23/11/2023 (21:00 - 23:00)
 • Lezing dhr. Jonathan Berte (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)01/02/2024 (21:00 - 23:00)Oprichter Robovision "De opportuniteiten van AI"
 • Lezing prof.dr. Bruce poppe (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)21/03/2024 (21:00 - 23:00)
 • Lezing Prof. Jonathan Holslag (leerlingen 5-6 worden verwacht)(SBConnect)19/10/2023 (19:00 - 21:00)
 • Klasbezinning 2EO/MOW\, 2GRLAa en 2GRLAb/LAb05/09/2023
 • Klasbezinning 2LAa\, 2STWEa en 2STWEb08/09/2023
 • Klasbezinning 1A1\, 1A2\, 1A3 en 1A414/09/2023
 • Klasbezinning 1A5\, 1A6 en 1A715/09/2023
 • Retorica 197323/09/2023
 • Rapport 1 (1-4)29/09/2023
 • Dag van de leerkracht05/10/2023
 • Infoavond ouders basisschool09/10/2023
 • Infoavond retorica10/10/2023
 • Rapport 1 (5-6)12/10/2023
 • Filmfestival eerstes (voormiddag)17/10/2023
 • Oudercontacten alle leerkrachten en internaat20/10/2023
 • Scouts groepsfeest21/10/2023
 • Klasfoto's 1-507/11/2023
 • Scouts Quiz11/11/2023
 • Aangekondigde evacuatieoefening16/11/2023
 • Rapport 3 (3-4)01/12/2023
 • Rapport 2 (5-6)01/12/2023
 • Start examens 4des\, 5des en 6des05/12/2023
 • Start examens 3des06/12/2023
 • Rapport 3 (1-2)08/12/2023
 • 6des naar Fort Breendonk17/04/2024 (08:00 - 12:30)
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Krokusvakantie12/02/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024
 • Paasvakantie01/04/2024

Een beetje achtergrond…

Vanuit een gemeenschappelijke zorg rond de opvoeding en de opleiding van kinderen sloegen in 1959 toenmalig Pater Rector Crombé en Pater Piet Van De Kerchove de handen in elkaar met enkele van de moeders van het college.

Een eerste schets van de ‘moedervereniging’ werd getekend en de bakens uitgezet. Ze legden de grondslag van wat enkele weken later een volwaardige beweging zou worden: de moedervereniging. Het motto ‘Wij Samen’ werd dan ook heel toepasselijk gekozen en een logo werd ontworpen.

Meer dan 40 jaar bleef Pater Piet de drijvende motor van deze vereniging en diens opvolger Pater Bob Mathieu zette zijn werk met evenveel enthousiasme en begeestering verder.

Vanaf 2003 stonden de moeders er alleen voor en verbonden zich ertoe de waarden en inzichten van beide paters verder te koesteren in een sfeer van vriendschap en solidariteit.

Zij droegen steeds hun steentje bij aan de uitbouw van een meer serene maatschappij waar jongeren zich kunnen ontplooien tot evenwichtige en gelukkige mensen.

In haar 65-jarig bestaan mocht de moedervereniging van het Sint-Barbaracollege een lange reeks boeiende sprekers ontvangen, werd ze de stad nieuwsgierig rond gegidst door voormalig algemeen directeur, de heer Pierre Vinck en sloot ze het werkjaar telkens af met interessante en gezellige daguitstappen.

Gedurende al die jaren is de moedervereniging consequent de waarden van verbinding, verrijking en vriendschap trouw gebleven.

Tijdens het schooljaar van 2022-2023 begon bij het bestuur van de moedervereniging de gedachte te rijpen om deze prachtige waarden met daarbij horende activiteiten te delen met de hele Sint-Barbara gemeenschap: van ouders tot (oud)leerlingen, van directie tot alle medewerkers van de school, kortweg met de hele SBCommunity.

Ze kon daarbij op veel enthousiasme en steun rekenen vanwege de directie, het personeel en de andere geledingen van het college.

Een nieuwe vereniging met een eigen identiteit, een eigen logo en een eigen naam was geboren: SBConnect.

Wie, wat, waar en hoe ?

Een viertal ouders maken deel uit van de vaste kern van de organisatie. Daarnaast kunnen zij rekenen op vele bereidwillige helpende handen vanuit de oudervereniging, de alumni en de school.

SBConnect bundelt alle verbindende activiteiten bestemd voor de scholengemeenschap.
Ze zorgt mee voor een warm onthaal tijdens de eerste en de laatste schooldag, de infomomenten en de openschooldagen.
Ze organiseert tevens avondvoordrachten en een stadswandeling en ondersteunt de schooloptredens.
SBConnect werkt hiervoor nauw samen met zowel de school, de oudervereniging als de alumni.

De activiteiten vinden doorgaans plaats in de Muzenzaal van de humaniora. Voor sommige activiteiten zal een bijdrage gevraagd worden.

Via de nieuwsbrief van SBConnect wordt iedereen uit de SBCommunity op de hoogte gehouden van de activiteiten en wordt daarvoor uitgenodigd.

Het laatste nieuws van SBConnect is tevens te vinden op de webpagina van de school.

Contact

Wil u graag iets delen met ons ? U heeft een idee, een suggestie ? U wil op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten ?  U steekt graag een handje toe tijdens (één van) de activiteiten ?

Neem dan gerust contact op via sbconnect@sint-barbara.be

Programma