• Boekenverkoop27/08/2022
 • Boekenverkoop29/08/2022
 • Installatie internaat27/08/2022
 • Uitleveren laptops 3-606/09/2022Voor de leerlingen die intekenden (12u05 - Muzenzaal)
 • Oudervereniging06/09/2022
 • Individuele foto's08/09/2022
 • Kennismaking ouders eerstejaars12/09/2022titularis en vakleerkrachten
 • Rapport 1 (1-4)30/09/2022
 • Facultatieve vrije dag03/10/2022
 • Oudervereniging04/10/2022
 • Sportdag 1-604/10/2022
 • 50e verjaardag retorica 197008/10/2022
 • Informatieavond ouders internen jongens 3-4 en alle meisjes06/09/2022 (18:30 - 20:30)
 • Informatieavond ouders internen jongens 1-2 en 5-607/09/2022 (18:30 - 20:30)
 • Medisch onderzoek (3LAb/MT)11/10/2022
 • Rapport 1 (5-6)14/10/2022
 • Oudercontact (titularis & internaat)21/10/2022
 • wijnverkoop21/10/2022
 • Wijnverkoop (vanaf 16u)22/10/2022
 • Medisch onderzoek (1A1\, 1A2\, 1A3\, 1A4)24/10/2022
 • Schoolveldloop26/10/2022
 • Rapport 2 (1-4)28/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Herfstvakantie31/10/2022
 • Oudercontact vakleerkrachten08/11/2022
 • Oudervereniging08/11/2022
 • Klasfoto's10/11/2022
 • Medisch onderzoek (3GRLA/NWa)21/11/2022
 • Medisch onderzoek (3NWb/NWSTb)28/11/2022
 • Moedervereniging25/10/2022 (12:45 - 15:00)"Geen paniek" een uiteenzetting door mevrouw Heidi De Pauw CEO Childfocus
 • Moedervereniging27/09/2022 (12:45 - 15:00)"Dreamers who DO" geen enkele droom realiseer je alleen. Uiteenzetting door mevrouw Hilde Helsen founder TRAJECTUM coach en auteur.
 • Moedervereniging22/11/2022 (13:45 - 16:00)"Het had waar kunnen zijn: fake news en desinformatie" een uiteenzetting door de heer Tim Verheyden VRT-journalist en auteur
 • Moedervereniging24/01/2023 (13:45 - 16:00)"Een wereld in volle geopolitieke transitie" een uiteenzettingdoor professor dr. David Criekemans professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen
 • Moedervereniging28/02/2023 (13:45 - 16:00)"Humor: wat hoe en waarom valt er te lachen" een uiteenzettingdoor professor emeritus Jean-Paul Van Bendegem wiskundige en filosoof aan de VUB en UGent
 • Moedervereniging23/05/2023Bezoek GUM & botanische tuin Gent
 • Rapport 3 (3-4)02/12/2022
 • Rapport 2 (5-6)02/12/2022
 • Rapport 3 (1-2)09/12/2022
 • Vrije dag21/12/2022
 • Einde examens20/12/2022
 • Rapport + oudercontact23/12/2022
 • Kerstbezinning23/12/2022
 • Medisch onderzoek (3NWSTa)16/01/2023
 • Medisch onderzoek (3EW/HW)24/01/2023
 • Rapport 4 (1-4)03/02/2023
 • Schoolraad10/10/2022
 • Jaarlijkse infodag Compostela genootschap12/11/2022
 • Oudervereniging06/12/2022
 • Oudervereniging10/01/2023
 • Schoolraad16/01/2023
 • Oudervereniging07/02/2023
 • Pedagogische studiedag10/02/2023
 • Rapport 3 (5-6)17/02/2023
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Kerstvakantie26/12/2022
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • Krokusvakantie20/02/2023
 • 100 dagen03/03/2023
 • Oudervereniging07/03/2023
 • Partieel examen wiskunde (5-6 met 6u of 8u wiskunde)13/03/2023
 • Retoricabal17/03/2023
 • Partieelexamen (3-4)20/03/2023
 • Partieelexamen (3-4)20/03/2023
 • Partieelexamen (3-4)20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • EYE-project20/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • Examen (1-2)21/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • JEEP-project25/03/2023
 • Vrije dag (1-2)29/03/2023
 • Vastenbezinning + oudercontact (1-2)31/03/2023
 • Rapport 4 (5-6)31/03/2023
 • Paasrapport (1-4)31/03/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Paasvakantie03/04/2023
 • Bezoek fort van Breendonk (6des)19/04/2023
 • Medisch onderzoek (1A5\, 1A6\, 1A7)24/04/2023
 • Oudercontact met titularis en vakleerkrachten (3-6)25/04/2023
 • Oudervereniging02/05/2023
 • Schoolraad15/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Cultuurweek22/05/2023
 • Rapport 6 (3-4)02/06/2023
 • Rapport 5 (5-6)02/06/2023
 • Oudervereniging06/06/2023
 • Rapport 6 (1-2)09/06/2023
 • Einde examens22/06/2023
 • Rapporten + oudercontacten30/06/2023
 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Bijkomende proeven16/08/2023
 • Boekenverkoop26/08/2023
 • Installatie internaat26/08/2023
 • Boekenverkoop28/08/2023
 • Installatie internaat28/08/2023
 • Infoavond ouders zesde leerjaar basisschool11/10/2022 (19:00 - 21:00)
 • Infoavond proefwerken ouders eerste jaar22/11/2022 (20:00 - 22:00)
 • Openschooldag11/03/2023
 • Toneel 2des17/11/2022
 • 3EW & 4EW bedrijfsbezoek Meat&More17/11/2022 (08:30 - 12:45)
 • Leeruitstap 1ste jaar01/02/2023
 • Voorstelling "Het Gezin van Paemel"20/10/2022 (18:00 - 20:30)6ECWE-6ECMT in CC Nova te Wetteren
 • Eerste expertensessie KRAS17/10/2022 (13:00 - 15:00)groep leerlingen 5-6 in de Muzenzaal
 • KRAS17/11/2022 (17:00 - 19:00)Groep leerlingen 5-6 in Don Bosco Zwijnaarde
 • KRAS23/01/2023 (17:00 - 19:00)Groep leerlingen 5-6\, Sint-Bavo
 • KRAS15/02/2023 (13:30 - 15:30)Groep leerlingen 5-6\, Sint-Bavo
 • KRAS07/03/2023 (17:00 - 19:00)Groep leerlingen 5-6\, Don Bosco of Lyceum (onder voorbehoud)
 • Lokale slotzitting KRAS19/04/2023 (12:30 - 14:30)Groep leerlingen 5-6\, Stadhuis Gent
 • "De ridder maakt een knieval" (Theatermonoloog) ouders18/10/2022 (19:00 - 20:30)
 • Klasbezinning Drongen 1A1-1A2-1A318/10/2022
 • Klasbezinning Drongen 1A4-1A5-1A6-1A725/10/2022
 • 6des Lezing en concert09/03/2023 (13:00 - 16:00)
 • Eerste ronde wiskunde olympiade18/01/2023
 • Tweede ronde wiskunde olympiade08/03/2023
 • Finale wiskunde olympiade19/04/2023
 • Chemie olympiade16/11/2022
 • Landenbeurs (middagpauze)14/11/2022
 • Landenbeurs (middagpauze)18/11/2022
 • Ketelquiz (Scouts)19/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Voorleesweek21/11/2022
 • Reünie retorica '7226/11/2022
 • Lezing van de heer Khalid Benhaddou (Iman Gent)09/02/2023Organisatie van de oudervereniging
 • Kangoeroewedstrijd (vrijwillig voor 1 en 2)16/03/2023
 • Lezing door oud-leerling Pascal De Buck\, CEO van Fluxys30/11/2022 (19:30 - 22:30)
 • Infoavond ouders en leerlingen retorica24/11/2022 (19:00 - 21:00)
 • Bedrijfsbezoek La Lorraine 5ECMT en 5ECWE09/03/2023
 • Koor & Orkest kerstrepetitie22/12/2022
 • Koor & orkest filmconcert04/03/2023 (20:00 - 22:00)15u30 repetitie
 • Koor & orkest - muzische avond22/04/2023 (19:00 - 21:00)vrije optredens\, solo of in kleine groep
 • Koor & orkest luistert de proclamatie van de zesdes op28/06/2023 (18:00 - 20:00)16u repetitie
 • 4EW Gastspreker Peter Winters17/01/2023 (14:20 - 16:10)
 • Repetitie pelgrimskoor11/02/2023 (10:00 - 14:30)Muzenzaal
 • Lezing Vlaams Compostelagenootschap11/02/2023 (15:30 - 16:30)Toneelklas
 • Infodag voor nieuwe (kandidaat-)leerlingen14/01/2023 (10:00 - 12:30)
 • 4WEST bezoek aan het waterzuiveringsstation20/01/2023 (08:30 - 12:10)
 • Oudervereniging28/03/2023
 • Medisch onderzoek 1+302/05/2023
 • 3des naar Normandië03/05/2023
 • 3des naar Normandië03/05/2023
 • 3des naar Normandië03/05/2023
 • 1stes daguitstap 1: Bleau Climbing (Blaarmeersen)05/05/2023
 • 1stes diataaltesten (onder voorbehoud)04/05/2023
 • Moedervereniging25/04/2023 (12:45 - 15:00)Stadswandeling in Gent met de heer Pierre Vinck voormalig algemeen directeur van het Sint-Barbaracollege
 • Moedervereniging28/03/2023 (12:45 - 15:00)"Orthomoleculaire voeding en lifestyle" een uiteenzetting doormevrouw Nancy Danneels leerkracht chemie en biologie in het Sint-Barbaracollege Gent en Orthomoleculair therapeut
 • 5ECMT/ECWE avondje uit in NTGent21/01/2023
 • 3des Kinepolis Gent (film "Close")30/03/2023 (12:00 - 15:10)
 • 3GRLA/NWa + 3STEAMb/NWb brugbezoek van het SMAK en het MSK02/02/2023 (14:00 - 16:00)
 • 3LAb/MT brugbezoek van het SMAK en het MSK07/02/2023
 • 3de graad Biologie olympiade01/02/2023 (13:00 - 16:00)
 • 3de graad Beroepenavond16/02/2023 (17:00 - 19:00)
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • STEM Olympiade (1ste graad STEAM)30/01/2023
 • Robocup (vrijwilligers 2de jaar STEAM)23/04/2023
 • Retoricafoto + klasfoto's 6des12/05/2023
 • Klasfoto's07/11/2023
 • Olyfran (2de en 3de graad)01/03/2023 (13:00 - 16:00)
 • Jongeren Olympiade (2de graad)01/03/2023 (13:00 - 16:00)Olympiade over chemie\, biologie\, fysica en aardrijkskunde.
 • 6GRWI6/6LAWI6 Sartre en de Beauvoir (NTGent)25/03/2023 (20:00 - 23:00)Voorstelli
 • 6GWI6/LAWI6 try-out van Much ado about nothing (Sint-janscollege)27/04/2023
 • 6ECMT/ECWE Voorstelling jaarverslag Nationale Bank van België28/03/2023 (17:00 - 20:30)Door directeur Tim Hermans in Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg
 • 6ECMT/ECWE Voordracht door Herman Van de Velde29/03/2023 (09:20 - 11:05)
 • 6ECMT/ECWE Bezoek museum NBB - Europesewijk en AB Inbev30/03/2023
 • Top Team15/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Sportweek08/05/2023
 • Infoavond 4de jaar09/05/2023 (18:30 - 20:30)
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • Retoricareis 6MTWE/LAWE/ECMT/ECWE/WEWI8/GRWI829/04/2023
 • 6des Wetenschappen naar faculteit Geologie UGent22/05/2023
 • 4GRLA/LAa uitstap naar Brussel05/05/2023
 • 2EO uitstap naar Zedelgem04/05/2023
 • 2EO uitstap naar Zedelgem04/05/2023
 • 2LAa/LAb/LAc/LAGR uitstap naar Arnhem & Xanten04/05/2023
 • 2LAa/LAb/LAc/LAGR uitstap naar Arnhem & Xanten04/05/2023
 • 2STEAMa/STEAMb/MOW uitstappen04/05/2023Donderdag: Atomium Brussel en Technopolis\; Vrijdag: AEO Studio's en Volkssterrenwacht Urania
 • 2STEAMa/STEAMb/MOW uitstappen04/05/2023Donderdag: Atomium Brussel en Technopolis\; Vrijdag: AEO Studio's en Volkssterrenwacht Urania
 • 4NWa uitstap Antwerpen05/05/2023
 • 4EW/HW Wandeling Zoniënwoud05/05/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 6WEWI6-6WEST Retoricareis Oostenrijk-Slovenië-Kroatië29/04/2023
 • 4LAc-4MT Oostende05/05/2023
 • 4NWST-4NWb-4LAb Uitstap The Outsider05/05/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 6GRWI6-6LAWI6 Retoricareis Hamburg/Berlijn29/04/2023
 • 5GRLA-5LAMT-5LAWI6-5LAWI8 uitstap Berendrecht03/05/2023
 • 5GRLA-5LAMT-5LAWI6-5LAWI8 uitstap Berendrecht03/05/2023
 • 5GRLA-5LAMT-5LAWI6-5LAWI8 uitstap Berendrecht03/05/2023
 • 5WEWI8 Tweedaagse Rotterdam04/05/2023
 • 5WEWI8 Tweedaagse Rotterdam04/05/2023
 • 5WEWI6b/WEST uitstap naar Amiens04/05/2023
 • 5WEWI6b/WEST uitstap naar Amiens04/05/2023
 • Koor & orkest daguitstap Oostende23/06/2023Repetitie en daarna met de trein naar de zee.
vrienden-van-sint-barbara: alle nieuwsberichten

Vrienden van Sint-Barbara Laatste Nieuws

A touch of love : dansfeest
19 november 2018

Schrijf u hier in Op zaterdag 16 februari 2019 verwelkomen we u graag op de tweede editie van het Taste & Dance feest van Sint-Barbara: Touch of Love. Dit benefiet event wordt georganiseerd om alle speelplaatsen te vernieuwen en bovenal om er een gezellige dans- en ontmoetingsavond van te maken.  Programma: 19.00 uur: De deuren gaan open, aperitief20.00 uur: Taste... Read more »

Lees meer »
Debat over Goed & Kwaad
28 augustus 2018

De oudervereniging, de moedervereniging en de alumni van het Sint-Barbaracollege organiseren op donderdag 4 oktober 2018 een panelgesprek over Goed & Kwaad. Het vindt plaats om 20u00 in de kerk van onze school. Om een duidelijk beeld te hebben van het aantal aanwezigen is inschrijven een vereiste. Let op, plaatsen zijn beperkt.

Lees meer »
Taste & Dance Party (a touch of gold)
15 januari 2018

Zaterdag 03 maart 2018 wordt de eerste benefiet Taste & Dance Party georganiseerd om alle speelplaatsen op Sint-Barbara te vernieuwen, maar bovenal om er een gezellige dans- en ontmoetingsavond van te maken.  19.30 uur: Taste & Dance Party We openen de deuren en heten u welkom met een aperitief en amuze. Live muziek van de coverband... Read more »

Lees meer »
Kunst van de toekomst
22 maart 2017

De vrienden van Sint-Barbaracollege organiseren een nieuw project dat zich richt op de leerlingen van de basisschool. Op 4 mei is iedereen van harte uitgenodigd. U vindt hier alvast meer informatie. Nieuws over Kunst Van De Toekomst 

Lees meer »

De vzw Vrienden van Sint-Barbara is een geleding van de oudervereniging, samengesteld uit ouders en leerkrachten. Het doel van de vzw is fondsen te verzamelen om het college financieel te steunen.

Vrienden van Sint-Barbara stelt de school permanent middelen ter beschikking via de ‘renteloze lening’ die een beroep doet op de ouders om gedurende de schooltijd van hun kinderen jaarlijks – vrijwillig – een bedrag beschikbaar te stellen dat volledig terugbetaald wordt zodra de leerling(e) het college verlaat.  Meer info via rentelozelening@sint-barbara.be . Onze algemene voorwaarden om deel te nemen aan deze renteloze lening kunt u via deze link nalezen.

Daarnaast organiseert de VZW Vrienden van Sint-Barbara ook grotere manifestaties met de inmiddels gekende tombola’s en feesten.  Ook de prestigieuze Trends-tentoonstelling, avant-premières van veelbelovende films van enkele jaren terug dragen we nog nauw in ons hart.

De dynamische VZW luistert ook graag naar uw ideeën en houdt u in de toekomst op de hoogte van haar gevarieerde activiteiten: samen sterk voor ons college ! U kunt ons via vrienden@sint-barbara.be contacteren.

Renteloze lening

De renteloze lening (opgericht in 1992 door SB-Dienstbetoon) verschaft het college een permanent werkkapitaal. Hiermee doen de Vrienden van Sint-Barbara een beroep op de ouders om gedurende de schooltijd van hun kind(eren) jaarlijks een bedrag (minstens 25 €) ter beschikking te stellen. Van zodra uw zoon/dochter de school verlaat, storten wij het globale bedrag integraal terug. Uw steun is uiteraard volledig vrij en discretie is verzekerd.

De formule wordt door heel wat ouders als creatief ervaren en velen hebben onze oproep met sympathie beantwoord. Wij blijven op uw steun rekenen en hopen dat ook de ouders van nieuwe leerlingen positief zullen reageren. Wie bij vergetelheid eens niet stortte kan meteen weer inpikken. Op die manier investeert u daadwerkelijk in de school waaraan u uw kind toevertrouwt: een sterke en zinvolle belegging.

Wij nodigen u vriendelijk uit om met het aangehecht overschrijvingformulier ons verzoek concreet te beantwoorden (met graag duidelijke vermelding van familienaam, voornaam en klas van uw kind in de mededeling).

Alvast onze beste dank voor uw waardevolle medewerking!

Voor meer info kan je mailen naar rentelozelening@sint-barbara.be

Trends

Sinds 1994 hebben vijf groepstentoonstellingen plaatsgehad: ‘Trends / kunst maakt School’. Onze biënnales groeiden uit tot culturele hoogtepunten met goede herinneringen voor alle betrokken partijen. De kunstenaars (telkens een vijftigtal van meer dan behoorlijke signatuur!) genoten heel wat belangstelling en het stijgend aantal enthousiaste bezoekers (2.000 per jaar !) roemden de kwaliteit van de zeer gevarieerde expositie in de prachtige ruimte van de Sint-Barbarakerk. Het project liep in nauwe samenwerking met het SMAK-Gent. Voor de laatste edities ontvingen wij Jan Hoet en Frank Beke als feestredenaars.

De tentoonstellingen werden steeds gekoppeld aan een kinderkunst-project.  De basisschool bouwde vooral mee aan deze evenementen o.l.v. internationaal befaamde kunstenaars :

 • Wim Delvoye (1998)
 • Panamarenko (2000)
 • Jan Fabre (2002)
 • Roger Raveel (2004)
 • Luc Tuymans (2006)
 • Dirk Braeckman (2008)

Op termijn hopen de Vrienden Van Sint-Barbara deze culturele activiteiten nieuw leven in te blazen.

Leden

 • Frederik Beele
 • Ingaline Dierickx-Visschers
 • Thomas Audoore
 • Isolde De buck
 • Diederick De Lentdecker
 • Fabrice Dubrulle
 • Aagje Vanwalleghem
 • Helene Van Hoorebeke
 • Michèle Boucque
 • Christina Mirando Gozalvez

Statuten

 

Bekijk hier onze statuten.

Lid worden?

Neem contact op via onderstaande knop:

Word nu lid van deze partnervereniging >