2de GRAAD: NATUURWETENSCHAPPEN

Wat mag je verwachten van deze richting?

In de studierichting Wetenschappen verdiep je je in de wetenschapsvakken: anorganische en organische processen uit onze dagelijkse realiteit hebben op het einde van de rit geen geheimen meer voor jou. Je krijgt een diepgaande theoretische basis tijdens de lessen fysica, biologie en chemie, waarbij natuurlijk ook ruimte is voor practica en eigen onderzoek, als voorbereiding op de onderzoekscompetenties die je in de derde graad verder ontwikkelt. Je krijgt een vorming in de nauwkeurige analyse, beoordeling, verwerking en presentatie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten en traint daarbij je wetenschappelijke denken. In het pakket wiskunde (5 uur) draait het vooral om inzicht: “inzien” welke eigenschap in welke oefening gebruikt moet worden om tot een oplossing te komen. Het volstaat niet alle formules en definities uit het hoofd te kennen. Sommige van die formules moet je bovendien met elkaar kunnen combineren. Dit vraagt om de aanleg en de capaciteit om snel verbanden te zien en te leggen.

Wat is jouw profiel?

Je bent leergierig, gefascineerd door wetenschappen en hebt een sterk abstractievermogen en wiskundig inzicht. Je hebt aanleg voor probleemoplossend denken en kan een hoog les- en leertempo aan. Bovendien heb je ook interesse en aanleg voor talen.

Wat kan je hierna doen?

De richting Wetenschappen is een goede voorbereiding voor de richting Moderne Talen-Wetenschappen of Wetenschappen-Wiskunde met zes of acht uur wiskunde. Een overstap naar een richting met economie (bijvoorbeeld Economie-Wetenschappen) is mogelijk, maar daarvoor raden we je aan een voorbereidende cursus te volgen die je inleidt in de economische begrippen. Voor meer info over deze cursus neem je contact op met isabelle.bracke@sint-barbara.be. Je kan ook overstappen naar een andere richting in het ASO (zonder klassieke talen), TSO of KSO.

Derde jaar
 • Aardrijkskunde
  1
 • Biologie
  2
 • Chemie
  2
 • Fysica
  3
 • Wiskunde
  5
 • Nederlands
  4
 • Frans
  4
 • Engels
  3
 • Artistieke vorming
  1
 • Geschiedenis
  2
 • Godsdienst
  2
 • Lich. Opvoeding
  2
 • Maatschappij & economie
  1
Totaal aantal uren:
32
Vierde jaar
 • Aardrijkskunde
  1
 • Biologie
  2
 • Chemie
  2
 • Fysica
  2
 • Wiskunde
  5
 • Nederlands
  5
 • Frans
  4
 • Engels
  3
 • Duits
  1
 • Geschiedenis
  2
 • Godsdienst
  2
 • Lich. Opvoeding
  2
 • Muzikale Opvoeding
  1
Totaal aantal uren:
32
«   Terug naar studieaanbod