1A LATIJN

Wat mag je verwachten van deze richting?

Wanneer je er aanleg en belangstelling voor hebt, bieden wij op onze school uitdagende richtingen aan met Latijn (vanaf het eerste jaar) en vanaf het tweede jaar ook Grieks. Elke studie van een taal begint met kennis van woordenschat en zinsleer: vooral in de eerste drie jaren vragen we van jou een volgehouden inzet om je het vocabularium en de grammatica eigen te maken. Elke dag woordjes studeren zorgt voor een regelmatige studiehouding. Tegelijk krijg je via de klassieke talen inzicht in de herkomst en de betekenis van woorden in het Nederlands en in de moderne vreemde talen. De vertaling van teksten bevordert jouw logisch denken en leert je de geschreven boodschap te begrijpen, analyseren, kritisch interpreteren en genuanceerd weer te geven. Gaandeweg verfijnt je taalgevoel, je leert je nauwkeurig en correct uit te drukken en je oefent je in het behoedzaam en nauwgezet doorgronden van taal. Je ontdekt bovendien de schatkamer van de westerse cultuur: mythen, sagen en legenden brengen je in contact met de wortels van onze Europese cultuur en zorgen voor een beter begrip van de westerse basiswaarden en denkwijzen. In de hogere jaren zal je steeds vaardiger worden in het beoordelen van het heden op basis van het verleden: je opleiding wordt verrijkt met cultuur, filosofie en de humanistische erfenis.

Wat is jouw profiel?

Je hebt een brede interesse in taal, cultuur, wiskunde, wetenschappen en geschiedenis. Je punten in de lagere school waren goed voor alle vakken. Je bent leergierig en bereid om regelmatig te werken en te studeren.

Wat kan je hierna doen?

De richting bereidt je voor om in het tweede jaar Latijn of Latijn-Grieks te volgen. Je kan natuurlijk ook overschakelen naar een richting zonder klassieke talen op onze school of in het ASO-TSO-KSO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesuren
 • aardrijkskunde
  2
 • beeld
  1
 • Frans
  4
 • geschiedenis
  1
 • godsdienst
  2
 • lichamelijke opvoeding
  2
 • mens en samenleving
  2
 • muziek
  1
 • natuurwetenschappen
  2
 • Nederlands
  4
 • techniek
  2
 • wiskunde
  4
Totaal aantal uren:
27
Keuzegedeelte
 • Latijn
  5
«   Terug naar studieaanbod