Studie

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen de kans om zich aan te melden voor de naschoolse studie op school. De info daarover krijgen de leerlingen mee met alle documenten op de eerste schooldag. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, maar je nog niet hebben aangemeld, kan je steeds contact opnemen met het secretariaat van de school!

Monitoraat

Leerlingen die een deel van de leerstof niet begrijpen of extra oefeningen willen maken, kunnen er terecht met hun vragen. Er is een monitoraat voor wiskunde, Frans, economie, Latijn en wetenschappen. 

Algemene richtlijnen:

  1. Het monitoraat staat open:
   • voor de leerlingen aan wie de vakleerkracht het advies geeft om het monitoraat te volgen,
   • voor alle leerlingen die op eigen initiatief naar het monitoraat willen komen.
  2. Leerlingen kunnen tijdens het monitoraat al hun vragen stellen i.v.m. de geziene leerstof en deze leerstof verder verwerken en inoefenen. Het monitoraat dient niet om de les even te herhalen, leerlingen kunnen er enkel terecht met gerichte vragen over theorie, oefeningen en/of toetsen.
  3. Het monitoraat is geen privéles.
  4. Als de groep te groot wordt, bepaalt de leerkracht van het monitoraat wie kan aansluiten en wie niet.
  5. De monitoraatleerkracht houdt bij wie (op regelmatige basis) naar het monitoraat komt en geeft dit zelf in als een dossierlijn in het Leerlingvolgsysteem (LVS).
  6. Het rooster met wie waar en wanneer te bereiken is, wordt in elke klas uitgehangen.
  7. De klasleerkracht overloopt met zijn/haar leerlingen de werking van het monitoraat en deelt het rooster mee.

Schooljaar 2023-2024

Monitoraat: wanneer?  wat?  waar?  

 

De leerkracht van het monitoraat beslist of je aanwezigheid al dan niet op het rapport komt.