2 GRIEKS-LATIJN

Wat mag je verwachten van deze richting?

Na de kennismaking met Grieks aan het einde van het eerste jaar voeg je deze taal nu toe aan je lessenpakket. Elke studie van een taal begint met kennis van woordenschat en zinsleer: vooral in de eerste drie jaren vragen we van jou een volgehouden inzet om zich het vocabularium en de grammatica eigen te maken. Elke dag woordjes studeren zorgt voor een regelmatige studiehouding. Tegelijk krijg je via de klassieke talen inzicht in de herkomst en de betekenis van woorden in het Nederlands en in de moderne vreemde talen. De vertaling van teksten bevordert jouw logisch denken en leert je de geschreven boodschap begrijpen, analyseren, kritisch interpreteren en genuanceerd weergeven. Gaandeweg verfijnt je taalgevoel, je leert je nauwkeurig en correct uitdrukken en je oefent je in het behoedzaam en nauwgezet doorgronden van taal. Je ontdekt bovendien de schatkamer van de westerse cultuur: mythen, sagen en legenden brengen je in contact met de wortels van onze Europese cultuur en zorgen voor een beter begrip van de westerse basiswaarden en denkwijzen. In de hogere jaren zal je steeds vaardiger worden in het beoordelen van het heden op basis van het verleden: je opleiding wordt verrijkt met cultuur, filosofie en de humanistische erfenis.

Wat is jouw profiel?

Je volgde met succes Latijn in het eerste jaar. Je hebt een brede interesse in taal, cultuur, wiskunde, wetenschappen en geschiedenis. Je bent leergierig en bereid om regelmatig te werken en te studeren.

Wat kan je hierna doen?

De studierichting Grieks-Latijn bereidt je voor op alle richtingen in de tweede graad.

 
 
 
 
Lesuren
 • aardrijkskunde
  1
 • beeld
  1
 • Engels
  2
 • Frans
  3
 • geschiedenis
  2
 • godsdienst
  2
 • lichamelijke opvoeding
  2
 • muziek
  1
 • Nederlands
  4
 • natuurwetenschappen
  1
 • techniek
  2
 • wiskunde
  4
Totaal aantal uren:
25
Keuzegedeelte
 • Grieks
  1
 • Grieks (verdieping-remediëring)
  2
 • Latijn
  4
«   Terug naar studieaanbod