Missieproject 20162017 Net zoals vorig schooljaar zal het missieproject een jonge jezuïetenschool in India helpen. De school is tien jaar oud, ligt in het uiterste noordoosten van India – de Assamregio – en telt momenteel 540 leerlingen. Ze richt zich op kinderen van straatarme families die voor 1 euro per dag in de theeplantages werken. De afgestudeerden zullen de eerste generatie van studenten zijn, omdat nog 95 % van deze bevolking analfabeet is. De bedoeling is om via onderwijs de bevolking geleidelijk uit de armoede te halen en zo tot meer zelfbewustzijn en waardigheid te laten groeien. Het beoogde geld zal integraal naar de Missieproject 20162017uitbouw van de school gaan. 35 euro volstaat om aan één leerling één jaar lang onderwijs te verstrekken. Ons doel is om op twee jaar tijd deze school een jaar te doen draaien. Onze hulp is meer dan welkom, te meer omdat de Indiase staat de school niet subsidieert.  De belangrijkste actie voor het missieproject is op woensdag 26 oktober (de veldloop), maar elke klas kan in afspraak met de klastitularis vrij een apart initiatief nemen. Het geld is er dringend nodig en zal ongetwijfeld goed besteed worden. 

Wie dit project wil steunen kan ook vrijblijvend storten op de rekening van de school: 
BE85 0682 5213 9706 met als mededeling “missieproject 2016-2017”

 

Dit bericht delen:Ga terug