2de GRAAD: NATUURWETENSCHAPPEN-STEAM

Wat mag je verwachten van deze richting?

In deze richting krijg je dezelfde theoretische basis als in de richting Wetenschappen, maar de lessen krijgen een andere insteek. Daarvoor vertrekken we vanuit twee belangrijke algemene doelstellingen:

· Onderzoekend leren / leren onderzoeken

· Wetenschap en samenleving

Met de voorkennis en ervaring die je hebt opgebouwd tijdens de eerste graad zal je vlot weg zijn met het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoeksmethode. Je zal zelfstandig experimenten moeten kunnen bedenken, uitvoeren, beschrijven en interpreteren. Kortom: je doorloopt het volledige wetenschappelijke leerproces. In de lessen toegepaste informatica krijg je inzicht in datasystemen: daarbij hoort een introductie in de elektronica, protocollen om data te verzamelen en door te sturen en de daarbij horende programmeertalen. Om je database te kunnen raadplegen, zal je ook een basiskennis aan html bijgebracht worden. Deze vaardigheden moet je dan ook gebruiken in de lessen fysica en chemie.

We kiezen als school bewust voor STEAM in plaats van STEM en voegen aan Science, Technology, Engineering en Mathematics ook een uur Art toe. Daarin wordt de artistiek-culturele component van de wetenschap die aan de basis van onze kunstvormen ligt, verder uitgediept. We maken onder andere een eigen microscoop, verdiepen ons in microscopische fotografie en architectuur en zetten een kunstproject met drones op poten.

Wat is jouw profiel?

Je volgde in het tweede jaar liefst de richting STEAM-Wetenschappen, maar dit is zeker geen verplichting. Je bent leergierig, gefascineerd door wetenschappen en technologie en hebt een sterk abstractievermogen en wiskundig inzicht. Je hebt aanleg voor probleemoplossend denken en hebt een goed inzicht in de wiskunde. Die wiskundige basis is onontbeerlijk om op normaal niveau en tempo de lessen wetenschappen en informatica te volgen. Je kan ook voor andere vakken een hoog leer- en lestempo aan en slaagt erin om complexere leerstof in een korte tijd te verwerken.

Wat kan je hierna doen?

Vanuit de richting Natuurwetenschappen-STEAM stroom je in de derde graad vlot door naar de dezelfde richting, namelijk Wetenschappen-Wiskunde STEAM. Ook een overstap naar andere richtingen binnen het ASO, TSO of KSO behoort tot de mogelijkheden. Indien je wenst over te stappen naar een economische richting, raden we je aan een voorbereidende cursus te volgen die je inleidt in de economische begrippen – neem hiervoor contact op met isabelle.bracke@sint-barbara.be.

Derde jaar
 • Aardrijkskunde
  1
 • Biologie
  2
 • Chemie
  2
 • Fysica
  3
 • Art
  1
 • Toegepaste Informatica
  1
 • Wiskunde
  5
 • Nederlands
  4
 • Frans
  4
 • Engels
  3
 • Geschiedenis
  2
 • Godsdienst
  2
 • Lich. Opvoeding
  2
Totaal aantal uren:
32
Vierde jaar
 • Aardrijkskunde
  1
 • Biologie
  2
 • Chemie
  3
 • Fysica
  2
 • Art
  1
 • Toegepaste Informatica
  1
 • Wiskunde
  5
 • Nederlands
  4
 • Frans
  4
 • Engels
  2
 • Duits
  1
 • Geschiedenis
  2
 • Godsdienst
  2
 • Lich. Opvoeding
  2
Totaal aantal uren:
32
«   Terug naar studieaanbod