2de GRAAD: NATUURWETENSCHAPPEN-STEAM

Wat mag je verwachten van deze richting?

Voor de leerlingen uit de eerste graad Wetenschappen-Steam heeft de school een mooi en logisch vervolg in de tweede graad. In deze richting krijg je dezelfde theoretische basis als in de richting Wetenschappen, maar de lessen krijgen een iets andere insteek. Daarvoor vertrekken we vanuit twee belangrijke algemene doelstellingen:

 • Onderzoekend leren / leren onderzoeken
 • Wetenschap en samenleving

Met de voorkennis en ervaring die je hebt opgebouwd tijdens de eerste graad zal je vlot weg zijn met het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoeksmethode. Je zal zelfstandig experimenten moeten kunnen bedenken, uitvoeren, beschrijven en interpreteren. Kortom: je doorloopt het volledige wetenschappelijke leerproces. In de lessen Toegepaste Informatica krijg je inzicht in datasystemen: daarbij hoort een introductie in de elektronica, protocollen om data te verzamelen en door te sturen en de daarbij horende programmeertalen. Om je database te kunnen raadplegen, zal je ook een basiskennis aan html bijgebracht worden. Deze vaardigheden moet je dan ook gebruiken in de lessen fysica en chemie.

Bovendien kiezen wij bewust voor STEAM in plaats van STEM en voegen aan Science, Technology, Engineering en Mathematics ook een uur Art toe. Daarin wordt de artistiek-culturele component van de wetenschap die aan de basis van onze kunstvormen ligt, verder uitgediept. We maken onder andere een eigen microscoop, verdiepen ons in microscopische fotografie en architectuur en zetten een kunstproject met drones op poten.

Wat is jouw profiel?

Je bent leergierig, gefascineerd door wetenschappen en technologie en hebt een sterk abstractievermogen en wiskundig inzicht. Je hebt aanleg voor probleemoplossend denken en kan een hoog les- en leertempo aan. Steam is een sterk wiskundige richting. Die wiskundige basis is onontbeerlijk om op normaal niveau en tempo  de lessen wetenschappen en informatica te volgen. Je bent bovendien sterk in de algemene vakken (o.a. de moderne talen): je moet in staat zijn de basisleerstof van die vakken in een kleiner pakket aan lestijden te verwerken, gecombineerd met een sterk pakket wiskunde (5u) en wetenschappen.

Wat kan je hierna doen?

De studierichting Wetenschappen-Steam is een goede voorbereiding op de richting Wetenschappen-Steam in de derde graad. Daarnaast bereidt de richting je ook voor op Moderne Talen-Wetenschappen (4 uur wiskunde) of Wetenschappen-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde). Je kan ook overstappen naar een economische richting (daarvoor raden we je aan een voorbereidende cursus te volgen die je inleidt in de economische begrippen – neem contact op met isabelle.bracke@sint-barbara.be) of naar een andere richting in het ASO (zonder klassieke talen), TSO of KSO.

Derde jaar
 • Aardrijkskunde
  1
 • Biologie
  2
 • Chemie
  2
 • Fysica
  3
 • Artistieke vorming
  1
 • Toegepaste Informatica
  1
 • Wiskunde
  5
 • Nederlands
  4
 • Frans
  4
 • Engels
  3
 • Geschiedenis
  1
 • Godsdienst
  2
 • Lich. Opvoeding
  2
 • Maatschappij & economie
  1
Totaal aantal uren:
32
Vierde jaar
 • Aardrijkskunde
  1
 • Biologie
  2
 • Chemie
  2
 • Fysica
  2
 • Art
  1
 • Toegepaste Informatica
  1
 • Wiskunde
  5
 • Nederlands
  4
 • Frans
  4
 • Engels
  3
 • Duits
  1
 • Geschiedenis
  2
 • Godsdienst
  2
 • Lich. Opvoeding
  2
Totaal aantal uren:
32
«   Terug naar studieaanbod