YES Project voor tweedejaarsleerlingen

Uit enkele bilaterale sportieve uitwisselingsprojecten is het YES project ontstaan met als partnerscholen: Leone XIII (Milaan) en Sant Ignasi Sarrià (Barcelona). YES staat voor Young European Students. Elk jaar wordt in de drie scholen simultaan een project georganiseerd  waarbij telkens 10 of 12 leerlingen van elke school betrokken zijn.

Dit schooljaar zijn de thema’s als volgt verdeeld: YES Sports in Gent, YES Music in Barcelona, en YES Theatre in Milaan.

Elk project duurt in feite vier schooldagen. De overeenkomen timing is als volgt: aankomst van de leerlingen op zaterdag of zondag; het project zelf vindt plaats van maandag tot woensdag; terugreis op donderdag. De buitenlandse leerlingen verblijven in gastfamilies. De voertaal is Engels.

De nadruk van het YES Sports project ligt op recreatie, niet op competitie tussen de 3 scholen. Daarom worden de leerlingen telkens verschillend verdeeld in multinationale teams. Het programma was ook cultureel gekleurd: tijdens 2 namiddagen werden Gent en Brugge verkend.

De 36 deelnemers en de gastgezinnen waren heel enthousiast en vonden het project een verrijkende ervaring! Dank aan de gastfamilies voor hun gastvrijheid én aan L.O. leraar Patrick Hertegonne voor het mooie programma!


YES Project for students of year 2

The YES project originated from former bilateral sports projects. Our partner schools are: Leone XIII (Milano) en Sant Ignasi Sarrià (Barcelona). YES stands for Young European Students. Each year the three schools organize a project simultaneously, in which 10 or 12 students of each school are involved.

This year the themes have been divided as follows: YES Sports in Gent, YES Music in Barcelona, and YES Theatre in Milano.

Each project lasts 4 school days: arrival of the students on Saturday or Sunday; the project itself runs from Monday till Wednesday; departure on Thursday. The foreign students are hosted by local families of the organizing school. The communicating language is English.

The emphasis in the YES Sports project is on recreation, not competition. For that reason the students are divided in multinational teams in all sports activities. The program had a cultural dimension as well: 2 afternoons were devoted to guided walks in Ghent and Bruges.

The 36 participants and the host families were very enthusiastic and valued the project as a very enriching experience! We are very grateful to the host families for their hospitality and to our PE teacher Patrick Hertegonne for arranging an attractive sports program.

Deelnemers / Participants Sint-Barbaracollege

2GRLA            Bram Moerman, Louis De Kezel
2LAa               Laura-Lynn Christiaens, Marie Lievens, Milo Moerkerke, Victoria Verschaffel
2Lab               Lente De Waele
2LAc               Tanguy D’ Haeseleer, Robbe Lefevere, Stijn Snoeck, Hugo Van Huylenbroeck
2MOWc            Mateo Bruggeman

 

Dit bericht delen:Ga terug