Aanwezig: Karen Broeckx, Katrien Cammers, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Hélène Van Hoorebeke en Aagje Vanwalleghem

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert

Verontschuldigd: Frederic Beele, Margaux De Cock, Cristina Gozalves en Bruno Van Vlem

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

Licentiekost: dit onderwerp werd ook op de schoolraad besproken. Er is een compromisvoorstel om aan alle leerlingen een bijdrage te vragen voor het gebruik van software op school.

CAR: Voor het eerst zullen de inschrijvingen voor de humaniora via dit systeem gebeuren. Er is een grote bezorgdheid bij de ouders wiens kinderen nu in de basisschool van SB zitten want zij wensen dat hun kinderen hun studies op het college kunnen verderzetten. Deze bezorgdheid is niet nieuw, maar door het CAR wordt ze groter. Met dit systeem zou het nl kunnen dat iemand die als 2e of zelfs als 3e keuze het SBC aanduidt, hoger op de lijst komt dan iemand die als eerste keuze SBC heeft aangekruist. En dat terwijl het nochtans logisch zou zijn dat de basisschool en het humaniora als één campusschool beschouwd zou worden en er voorrang zou zijn: er is één pedagogisch project, er is één algemeen directeur, er is één oudervereniging,… toch wordt de aanvraag om als campusschool erkend te worden ieder jaar door het LOP geweigerd (wegens commerciële redenen). Dit punt is opnieuw geagendeerd op de Raad van Bestuur die zoals elk jaar opnieuw bij het LOP de vraag zal stellen om erkend te worden als campusschool. Een aantal jaar terug zijn enkele ouders naar de minister van Onderwijs geweest om dit probleem zonder succes aan te kaarten. Daarenboven, de partijen die het nu voor het zeggen hebben zijn tegen campusscholen.

Op 2 maart weten alle ouders die zich aangemeld hebben of hun kind een ticket krijgt om zich in te schrijven. Er zijn voor volgend schooljaar 170 plaatsen in het 1e middelbaar, daarvan zijn 55 plaatsen reeds ingenomen door broers en zussen en door kinderen van het personeel. Niet iedereen met een ticket schrijft zich effectief ook in, dus zullen er nog wel enkele plaatsen vrijkomen.

Op 3 maart zal de school open zijn om nieuwe leerlingen met ticket in te schrijven en te verwelkomen.

3. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Voordracht en Algemene vergadering

Reginald Moreels heeft toegezegd om een voordracht te geven op donderdag 5 oktober 2018. Hij heeft een boek uitgebracht: “De mens is inherent slecht”. Hij zou graag in dialoog gaan, bijvoorbeeld met onze bisschop Monseigneur Van Looy. Vermoedelijk zal de bisschop dit wel willen doen, hij is heel open-minded en een vlotte prater. Er wordt ook gedacht aan de mogelijkheid om er leerlingen bij te betrekken, als panel. Zo wordt er een grote betrokkenheid van de leerlingen gecreëerd en kunnen ze leren in het openbaar te spreken.

 1. Retoricabal

Alles is voorbereid, na de vakantie is er nog een week tijd om de puntjes op de i te zetten. De sponsoring is binnen. Verzekering is in orde, SABAM is betaald. Er zijn 850 kaarten verkocht, dit is vergelijkbaar met vorige jaren.

 1. Koor en Orkest

Het koor en orkest trad op op de open schooldag. Het was een zeer goed optreden. Er was ook een vrij podium, het was de leukste open schooldag ooit.

Binnenkort treedt het koor op voor de vijfde en zesde jaars van de basisschool.

 1. Vrienden van Sint-Barbara

3 maart nadert. Er is veel vraag naar tafels van 10/12 personen op naam. Het maximum aantal personen is 450. Het personeel van de lagere school is zeer enthousiast om te komen, ook het personeel van de humaniora werd warm gemaakt. De leerlingen van het balcomité zouden komen helpen.

De vraag werd gesteld of de school bankcontact zou kunnen aanschaffen. Dit is kan ook gebruikt worden voor de boekenverkoop, het eetfestijn, schoolfestijn,…

De jaarvergadering van de vrienden van Sint Barbara wordt gepland na de paasvakantie.

 1. Helpende handen

Het online document moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Bv. leeftijden of klassen van de verschillende kinderen moeten niet ingevuld worden, er moet enkel de mogelijkheid zijn aan te vinken of men kinderen in de kleuterschool, de basisschool of in het humaniora heeft.

 1. Menucommissie

De menucommissie kwam 6 februari bij elkaar. De menu’s waren OK. Eind februari gaan de leden van de menucommissie eten op school, het zal op een dag zijn dat een minder populair gerecht geserveerd wordt.

 1. Gezondheid en preventie

De opleiding om de defibrillator te gebruiken werd gegeven.

 1. Communicatie

Deadline voor het schoolblad: begin maart. Voorstel artikels: retoricabal, ouderbal, sfeerfoto’s, een tekst over de Christoforusgemeenschap in Munte,…

 1. Klasafgevaardigden

De klasafgevaardigden kwamen samen op 16 januari 2018.

Omdat het een grote bekommernis is van ouders dat hun kinderen voldoende eten op school werd een lid van de menucommissie uitgenodigd om deze commissie voor te stellen. De keuken van de school bedient leerlingen van 2,5 jaar tot 18 jaar. Jonge kinderen zijn vaak kieskeuriger ivm voedsel. Om de maaltijden kindvriendelijker te maken werd aan de klasafgevaardigden gevraagd mee te denken en eventueel suggesties te doen aan de menucommissie.

 1. Schoolraad

De schoolraad kwam samen op 22 januari 2018.

De licentiekost kwam aan bod.

Het voorstel om leerlingen van de derde graad uitzonderlijk te dispenseren wanneer een leerkracht het eerste lesuur afwezig is, zal opnieuw bekeken worden.

 1. Edith Stein

/

 1. Ignatius

/

 1. Mobiliteit

Er kwam een klacht van een buur ivm onregelmatig parkeren in de Pollepelstraat van ouders die kinderen afzetten en afhalen. De politie verbaliseert de overtreders. De directie van de basisschool heeft alle ouders hiervan op de hoogte gesteld.

 1. Kerstdrink

/

 

4. Varia

Het overleg met de andere geledingen is lopende.

5. Rondvraag

Fietsstalling van de basisschool: hier is een grote nood aan, de school is vragende partij. Er kan hiervoor een bouwdossier ingediend worden. Idealiter zou de fietsenstalling van de basisschool aan de kleuterschool komen.

Volgende vergadering dinsdag 6 maart 2018.

Dit bericht delen:Ga terug