Ons internaat biedt plaats aan ongeveer 108 leerlingen.  Ruimte voor nog meer internen is er niet in de huidige collegegebouwen en – tenzij we een geschikte accommodatie vinden in de directe omgeving – is een uitbreiding van onze internaatscapaciteit volstrekt onmogelijk.  Voor volgend schooljaar (2015-2016) zijn alle beschikbare plaatsen ingenomen.  Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er nu reeds zoveel aanvragen dat er een wachtlijst is.

Bij nieuwe inschrijvingen voor het eerste jaar internaat geven we voorrang aan broers van leerlingen, aan kinderen van oud-leerlingen en aan huidige externen.  We willen echter met nadruk vragen dat wie interesse heeft voor ons internaat, zich zo vroeg mogelijk aanmeldt, ook nu reeds voor de schooljaren na 2016.

Belangrijk: inschrijvingen voor het internaat kunnen al gebeuren vóór de eigenlijke inschrijvings-datum op het college; het inschrijvingsdecreet maakt immers een “voorafname” van het aantal internen mogelijk; m.a.w. wie op het internaat (eerste jaar) is ingeschreven, heeft automatisch de garantie van een inschrijving op het college.
Gelieve desgevallend contact op te nemen met de heer Johan De Ridder, internaatsdirecteur, op het nummer 09 235 72 70 of via mail: internaat@sint-barbara.be.

Dit bericht delen:Ga terug