In de eerste maand van het schooljaar organiseert de leerlingenbegeleiding traditiegetrouw de boekentasweging. Gezien de huidige situatie en de te respecteren maatregelen zal deze dit schooljaar echter niet doorgaan.

Niettemin wensen we de leerlingen en ouders toch te sensibiliseren en te informeren rond dit thema. Hiervoor stelden we een informatieve flyer op die jullie in bijlage kunnen terugvinden en die de leerlingen ook zullen ontvangen.

We wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om ook naar jullie toe een warme oproep te lanceren. Het boekentasgewicht van elke leerling wordt immers medebepaald door de individuele wensen van zijn/haar vakleerkrachten. Na het lezen van de flyer zien ook jullie misschien mogelijkheden om het boekentasgewicht van onze leerlingen te verminderen. De school voorziet in elk geval in een aantal oplossingen: het huren van een locker, het voorzien van een kast in het klaslokaal,… maar we zijn er zeker van dat ook jullie eventueel creatieve oplossingen kunnen voorstellen.

Wij zijn steeds bereid om met jullie op zoek te gaan naar concrete oplossingen of om hierover van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groeten

De leerlingenbegeleiders en directie

Dit bericht delen:Ga terug