In het eerste jaar staan de leerlingen die het keuzegedeelte STEAM volgen even stil bij een van hun “voorbeeldsteamers”: Leonardo Da Vinci. Deze visionair was met zijn ontelbare uitvindingen – vaak technisch nog niet uitvoerbaar – zijn tijd ver vooruit. Als kennismaking en onderzoeksopdracht kiezen ze eerst drie van zijn werken die hun het meest aanspreken en maken hierover een korte presentatie. In een mooie lay-out bespreken leerlingen Da Vinci’s schetsen en ontwerpen diepgaand. De uitvoering van één van de drie gekozen bouwwerken naar een maquette is dan de kers op de taart. De boogkatapult, de tank, de parachute of de ornithopter? Die ontwerpen hebben geen geheimen meer voor onze leerlingen van 1 STEAM.

1STEAM Da Vinci

Dit bericht delen:Ga terug