De VZW Vrienden van het Sint-Barbaracollege Gent is een vereniging van ouders en leerkrachten verbonden aan het college, die via diverse initiatieven (waaronder optredens, kunstprojecten en de voorbije jaren de edities van het Ouderbal) extra fondsen verzamelt om de school financieel te steunen.

Zoals u ongetwijfeld weet, is die steun noodzakelijk aangezien de school voortdurend blijft investeren in de infrastructuur om onze kinderen in zo optimaal mogelijke omstandigheden les te laten volgen. Vele investeringen zijn omvangrijk en worden slechts gedeeltelijk (en na lange wachttijd) gesubsidieerd, vandaar dat de school elke financiële bijdrage bijzonder waardeert!

In 1992 richtte de VZW Vrienden van het Sint-Barbaracollege Gent een fonds op om de school een permanent werkkapitaal te verschaffen via een renteloze lening.

Daarom doen we een beroep op jullie, als ouders, om gedurende de schooltijd van uw kind(eren) jaarlijks een bedrag (minstens 25 €) ter beschikking te stellen aan de Vrienden van het Sint-Barbaracollege Gent.

Deze formule wordt door heel wat ouders als creatief ervaren en velen hebben onze oproep met sympathie beantwoord. Wij blijven op uw steun rekenen en hopen dat ook de ouders van nieuwe leerlingen positief zullen reageren.

Wij nodigen u vriendelijk uit om met het aangehecht overschrijvingsformulier ons verzoek concreet te beantwoorden (met graag duidelijke vermelding in de mededeling van familienaam, voornaam en klas van uw kind).

Wie bij vergetelheid eens een jaar niet stortte, kan uiteraard meteen weer inpikken. Op die manier investeert u daadwerkelijk in de school waaraan u uw kind toevertrouwt: een sterke, zinvolle én toekomstgerichte belegging!

Nadat uw zoon/ dochter de school heeft verlaten, kan u ons contacteren met het verzoek om het globale bedrag in hoofdsom terug te storten. Indien U ons geen verzoek richt uiterlijk tegen 31 augustus van het jaar dat volgt op het vertrek van uw zoon of dochter, zal de renteloze lening worden omgezet in een schenking aan de VZW. Deze steun is uiteraard volledig vrij en discretie is verzekerd.

Indien u nog vragen zou hebben: meer informatie omtrent de VZW is terug te vinden op de schoolwebsite
https://www.sint-barbara.be/partners, of u kan ook uw vragen en/of suggesties mailen naar
rentelozelening@sint-barbara.be.

Alvast onze oprechte dank voor uw waardevolle en geapprecieerde steun & medewerking!

Met de meeste hoogachting,
Frederic Beele  Voorzitter van de Vrienden van het Sint-Barbaracollege en de directie van de basisschool en de humaniora

Wie kan deelnemen aan deze renteloze lening?

Alle ouders van leerlingen op de basisschool en de humaniora van het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33, 9000 Gent

Hoeveel kunt u minimaal overschrijven?

Wij aanvaarden bedragen vanaf € 25

Wanneer kunt u het geleende bedrag terugvragen?

Nadat uw zoon/ dochter de school heeft verlaten, kan u ons contacteren met het verzoek om het globale bedrag in hoofdsom terug te storten. Indien U ons geen verzoek richt uiterlijk tegen 31 augustus van het jaar dat volgt op het vertrek van uw zoon of dochter, zal de renteloze lening worden omgezet in een schenking aan de VZW. Deze steun is uiteraard volledig vrij en discretie is verzekerd.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Dit kan door te mailen naar rentelozelening@sint-barbara.be