Aanwezig:  Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Gozalves, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Hélène Van Hoorebeke,  Bruno Van Vlem en Aagje Vanwalleghem

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert

Verontschuldigd: /

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

– De Directie en de Voorzitter danken alle medewerkers en dan vooral de organisatoren van zowel het Retoricabal als het Ouderbal. Beide evenementen waren zeer geslaagd.

CAR: de Directie legt uit waarom SB in het CAR is gestapt.

In de loop van het eerste semester werd bekend dat het LOP het CAR voor Gent wou organiseren. Het was kort dag, enkel Sint-Bavo en Sint-Barbara waren kritisch om in te stappen, uiteindelijk zelfs SB alleen. De directie stond voor een dilemma, want niet meedoen was niet zonder risico. In dat geval stond de school nergens vermeld als keuze en zouden vele ouders niet bereikt worden, met als gevolg dat er te weinig inschrijvingen zouden kunnen zijn. Ook was er het imagoprobleem: “alweer” doet SB niet mee.

De school heeft een capaciteit voor 170 eerste-jaars leerlingen + 18 internen = maximale capaciteit van 188 leerlingen. Dit is een record voor de school.

Reeds 55 plaatsen daarvan zijn ingenomen door kinderen van personeel + broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen, dus zijn er nog 115 beschikbare plaatsen. In het verleden werden deze beschikbare plaatsen nooit allemaal ingenomen. Op vrijdag 23 februari (wanneer het CAR de tickets openbaar maakte) bleek dat alle beschikbare plaatsen wel waren ingenomen én dat er 23 kandidaten op de wachtlijst stonden waarvan 7 kinderen van de basisschool. (Alle Gentse ASO-scholen waren vol en hadden wachtlijsten).

De eerste prioriteit van de directie was alle mensen van de basisschool die op de wachtlijst stonden te bellen en te informeren over de situatie waarop aansluitend de overige ouders werden gecontacteerd en geïnformeerd.

Inmiddels is de wachtlijst al met 1 plaats opgeschoven en wordt iedereen van de wachtlijst op de hoogte gehouden van de situatie. Iedereen met een ticket heeft tijd tot 23 maart om zich effectief in te schrijven, na die datum komen de plaatsen vrij ten gunste van de mensen van de wachtlijst. Voor veel ouders is dit bang afwachten en kamperen voor hun computer.

Uitbreiding van de capaciteit is in de huidige omstandigheden niet opportuun en niet mogelijk.

Na een eerste interne evaluatie van het CAR kwam de directie tot 13 negatieve punten en slechts 1 positief punt.

76% van de tickets gingen naar leerlingen die SB als eerste keuze hadden opgegeven en op de huidige wachtlijst hebben 13 van de 23 leerlingen SB als eerste keuze. De school heeft geen zicht over de cijfers van de eerste keuzes bij andere scholen, maar het is wel zo dat er leerlingen zijn die een ticket hebben voor de school A (hun 2e keuze) en op de wachtlijst staan op de school B ( hun 1e keuze), terwijl er andere zijn die een ticket hebben voor school B (2e keuze) en op de wachtlijst staan voor school A (1e keuze). Deze tickets zouden perfect omgeruild kunnen worden om twee leerlingen de school van hun eerste keuze te geven. Dit had met een eenvoudig algoritme perfect gekund.

De Directie wist in grote lijnen hoe het CAR werkte nadat mensen uit Leuven het systeem waren komen voorstellen. Maar er werd niet verteld dat het Gentse CAR anders zou zijn dan het Leuvense. Enkel het LOP kende de finesses van het Gentse CAR.

Alle 1e, 2e en 3e keuzes kwamen ad random op de lijst van de school. Was dit aantal kleiner dan 115 (beschikbare plaatsen) dan was er geen probleem. Was het groter dan moest er een tweede selectie gebeuren. In dit geval werden alle keuzes weer ad random vergeleken om te optimaliseren. Dit laatste heeft duidelijk niet gewerkt.

Er zijn veel persoonlijke drama’s : kinderen die geen enkel ticket hebben, kinderen die een ticket hebben van een school waar ze eigenlijk niet naar toe willen, kinderen die geselecteerd zijn voor een topsport-opleiding hebben geen ticket voor een school die daar speciaal op voorzien is, kinderen die speciale zorgen (ASS, hoogbegaafdheid) nodig hebben en niet naar een gespecialiseerde school kunnen, kinderen die niet naar dezelfde school van hun vrienden kunnen, kinderen die een ticket hebben voor een school waar ze de richting die ze willen volgen (bv STEAM) niet aanbieden,….

De vraag werd gesteld waarom SB niet het voorbeeld van de Antwerpse Jezuïetencolleges heeft gevolgd die niet in het Antwerpse CAR stapten. De Directie legt uit dat de situatie in Antwerpen anders is aangezien er daar meerdere scholen zijn die niet in het CAR zitten. Cebeco gaf aan SB wel het advies om in het Gentse CAR te stappen. Dit onderwerp zal zeker aan bod komen op het overleg met de andere Jezuïetencolleges.

Ouders herinneren eraan dat er niks mis is met het feit dat Sint-Barbara inclusief onderwijs aanbiedt van kwalitatief hoogstaand niveau. De school zou net moeten fier zijn op het feit dat het aan alle lagen van de bevolking de mogelijkheid biedt  om het beste uit iedere leerling te halen. Het mag in die zin fier zijn op het “elitair” zijn, maar dan met de juiste invulling. Voor slechts 76% van de tickets was SB de eerste keuze. Zal de school haar niveau kunnen aanhouden? Zullen niet meer leerlingen de school moeten verlaten? Welke schoolpopulatie zal er over 3 à 4 jaar zijn met het CAR? Waarom is de school bang van een elitair imago?

De Directie is geen voorstander van het huidige CAR want de school staat niet alleen voor studie maar ook voor dienstbaarheid. Het LOP gaat ervan uit dat scholen inwisselbaar zijn en dat je al tevreden mag zijn dat je een school hebt uit je drie keuzes. Dit is fundamenteel fout. De beste school bestaat niet want die is voor ieder kind anders.

Tot nu toe lag de focus op de communicatie naar de ouders op de wachtlijst. Er verschijnen allerlei berichten in de media en de ouders van de basisschool zitten met veel vragen. Het is belangrijk dat de Directie alle ouders van de school informeert.

Het voorstel is dat de Directie en de Oudervereniging een gezamenlijke mail versturen naar alle ouders. In deze mail wordt uitgelegd waarom de school in het CAR is gestapt, zonder vooruit te lopen op eventuele verdere beslissingen. Verder is de boodschap dat we betreuren hoe alles verlopen is en dat de situatie verder wordt opgevolgd en geëvalueerd.

Overleg met andere scholen, andere Jezuïetencolleges en de Raad van Bestuur staan op de agenda.

3. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Voordracht en Algemene vergadering

Op 4 oktober 2018 komt Reginald Moreels een voordacht geven:  “ Geen normen, maar waarden”. Ook bisschop Van Looy zal gevraagd worden. Er wordt ook gezocht naar iemand de rol van moderator kan opnemen. Dit is een belangrijke rol, die best kan vervuld worden door iemand die speciale technieken onder de knie heeft.

 1. Retoricabal

Het was een goed bal. De Vooruit was tevreden. Als datum voor volgend jaar werd 22 februari voorgesteld; deze datum moet bekeken worden i.f.v. de 100 dagen.

Op 7 mei is er de bedankingsreceptie en wordt het nieuw balcomité voorgesteld.

 1. Koor en Orkest

Een Jezuïtencollege uit Londen op doorreis heeft samen met ons koor gezongen. De bedoeling is de contacten met dat koor te versterken zodat ons koor ook eens naar Londen kan gaan. Dit kan misschien voor een boost in het koor zorgen.

 1. Vrienden van Sint-Barbara

A Touch of Gold: de eerste editie van het ouderbal is heel goed verlopen en wordt heel geslaagd gevonden. Iedereen is enthousiast en er wordt reeds uitgekeken naar de volgende editie.

Het was een sprong in het duister en de organisatie heeft er heel wat uit geleerd. Cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Mogelijke data voor volgend jaar: 30 maart- 9 februari – 23 februari

De jaarvergadering van de Vrienden van Sint Barbara wordt gepland op 17 april.

 1. Helpende handen

Het document komt binnenkort online.

 1. Menucommissie

Op 27 februari gingen 3 leden van de oudervereniging eten in de refter. Er stond groentesoep en spirelli met zalm en spinazieroomsaus op het menu. Het viel op dat de maaltijd zeer aangenaam en rustig verliep in de refter van de humaniora. De soep was lekker. De pasta was goed “al dente” gekookt, de zalm was goed, de saus had echter weinig smaak. Dit zal gemeld worden aan de kok op de bijeenkomst van de menucommissie.

Verder werd gevraagd aan de kok of het mogelijk was om voor de kinderen van de basisschool kindvriendelijkere sausen te serveren.

 1. Gezondheid en preventie

Er is een luchtbevochtiger aangekocht voor het muzieklokaal in de basisschool.

 1. Communicatie

Deadline voor het schoolblad: 13 maart.

 1. Klasafgevaardigden

/

 

 1. Schoolraad

/

 

 1. Edith Stein

/

 1. Ignatius

/

 

 1. Mobiliteit

/

4. Varia

Meisjesinternaat: er werd onder -opschortende voorwaarde- het pand Savaanstraat nr. 82 aangekocht. Het is een gebouw met 49 studentenkamers van ongeveer 10 m2, inclusief meubilair. Dit meisjesinternaat zou  op 1 september 2019 kunnen openen. Hiermee is het idee van een internaat/afdeling in Drongen actueel niet het meest prioritair.

Verfraaiing van de speelplaats: het is de bedoeling tegen het schoolfeest van 26 mei iets te realiseren.

GDPR: General Data Protection Regulation wordt bekeken.

5. Rondvraag

/

Volgende vergadering dinsdag 27 maart 2018.

Dit bericht delen:Ga terug