Beste leerlingen, ouders en collega’s

Vandaag op pinksterzondag wordt het Ignatiusjaar (2021-2022) geopend. We herdenken dat Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetencolleges en dus ook inspirator van ons Sint-Barbaracollege zich in 1521 bekeerde. Deze bekering was een langzaam maar diepgaand proces nadat hij als fiere ridder bij de slag om Pamplona (Spanje) door een kanonskogel werd geveld en in zijn thuishaven Loyola, lange tijd moest herstellen van zijn verwondingen. In de stilte van zijn geboorteplaats begon hij voor het eerst echt acht te slaan op zijn innerlijke bewegingen en beweegredenen wat hem uiteindelijk zou brengen tot een zeer avontuurlijke fysieke én geestelijke pelgrimstocht.

Een goede twintig jaar later, in 1534, zou zo aan de universiteit van Parijs de jezuïetenorde ontstaan en zouden jezuïetencolleges over heel de wereld het pedagogisch landschap grondig beïnvloeden tot op de dag van vandaag met jaarlijks wereldwijd meer dan twee miljoen leerlingen en studenten die onder zijn inspiratie les volgen en vorming krijgen: ‘AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam’ (tot meerdere eer en glorie van God)

Op Pinksterzondag 23 mei om 20:00 wordt om die reden het Ignatiusjaar geopend met een online avondgebed en bijdragen van Pater Generaal en van de ignatiaanse familie uit de verschillende SJ-conferenties. Pater Generaal, pater Arturo Sosa, nodigt iedereen uit de brede ignatiaanse familie uit om aan dit avondgebed deel te nemen. Het gebed wordt gestreamd via https://ignatius500.global/live/.

Op onze school nodigen we u nu al van harte uit op het college voor een toneelstuk met als titel ‘De ridder maakt een knieval’ en dit op dinsdag 15 februari 2022 (in de namiddag voor onze leerlingen van de derde graad; ‘s avonds voor ouders en collega’s).

De jongeren onder ons kunnen de achtergrond van deze herdenking ook bekijken op een Youtubeanimatiefilmpje
NL: https://www.youtube.com/watch?v=qw6yISC1d9c
ENG https://www.youtube.com/watch?v=Oeq8p687RIY
FR https://www.youtube.com/watch?v=l01AqtMUEos
DU https://www.youtube.com/watch?v=-IFJgm1XvGo.

Meer info over de activiteiten in Vlaanderen en Nederland vinden jullie op www.ignatius500jaar.org.

Ik hoop dat dit Ignatiusjaar onze visie op onderwijs mag verdiepen en onze inzet mag versterken voor de vorming van onze leerlingen tot ‘bekwame, bewuste en bewogen’ jongvolwassenen, voor zichzelf én voor anderen.

Ik wens u inmiddels een mooi Pinksterfeest toe.

Guy Dalcq
algemeen directeur

Dit bericht delen:Ga terug