Inschrijvingen internaat 

U kan uw zoon via e-mail ( internaat@sint-barbara.be ) aanmelden als kandidaat intern. De datum van de mail bepaalt de volgorde op de aanmeldingslijst. Broers van huidige internen en kinderen van oud-leerlingen krijgen voorrang. Vergeet de contactgegevens, adresgegevens en geboortedatum van uw zoon niet te vermelden in de mail.