Beste leerlingen
Beste ouders

Op zondag 11 oktober 2021 trok een indrukwekkende stoet door de straten van Brussel om de klimaatopwarming van onze planeet onder de aandacht te brengen en een halt toe te roepen. Bij de betogers waren ook heel veel jongeren aanwezig. Onze school deelt de bekommernis van deze betoging. De zorg voor het klimaat belangt immers iedereen aan en bepaalt mee de toekomst van onze leerlingen.

We werken om die reden gestaag aan een concreet duurzaamheidbeleid voor onze school (zie ook de bijlage bij dit bericht) in nauwe samenwerking met leerkrachten en leerlingen. Het begon met een indringende energieaudit i.s.m. de stad Gent en concretiseerde zich verder in stapsgewijze implementering van de daaruit voorgestelde actieplannen. De financiële input vanwege de school loopt inmiddels in de honderdduizenden euro’s.

Ook op het gebied van bewustwording en reflectie binnen het leercurriculum zijn belangrijke stappen gezet. Getuige daarvan o.m. de keuzes die we als school maakten in de recente onderwijshervorming van de 2e graad (cf. visietekst op onze website). Met de hulp van de werkgroep Ecologica wensen we nog resoluter met leerkrachten en leerlingen samen op deze ingeslagen weg verdere concrete stappen te zetten.

We steunen dan ook alle leerlingen en personeelsleden die buiten de schooluren hun stem willen verheffen en tevens iedereen die binnen het schoolgebeuren aan een grotere duurzaamheid wil bijdragen. We zien evenwel geen enkele rationele reden waarom deze bekommernis tot spijbelgedrag zou moeten leiden, waartoe her en der wordt opgeroepen. We zullen – zoals gebruikelijk – elke ongewettigde afwezigheid als spijbelgedrag beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Wel nodigen we alle jongeren die zich hiervoor willen engageren uit om binnen onze werkgroep Ecologica op een positieve manier acties op te zetten of ze verder te ondersteunen.

Met vriendelijke groet

De directie

Duurzaamheidsbeleid Sint-Barbaracollege

Dit bericht delen:Ga terug