Het Sint-Barbaracollege richt sinds 2004 sociale stages in voor al haar leerlingen van het vijfde jaar. We vragen onze leerlingen om in hun vrije tijd 30 uur aan deze stage te besteden. We zoeken hiervoor instellingen waarbij de leerlingen een reëel contact kunnen hebben met kansarmere mensen en met hen activiteiten kunnen opzetten of hieraan meewerken.

Onze leerlingen hebben geen technische opleiding die bij een ander type van sociale stages vereist is. Toch weten we inmiddels uit ervaring dat deze stages uiterst zinvol kunnen zijn voor de leerlingen, omdat ze zo tijdens hun humaniora niet alleen intellectuele bagage meekrijgen, maar ook een breder en dieper sociaal bewustzijn.

We beschouwen dit als een prioritaire doelstelling, zeker in de maatschappelijke context die we vandaag kennen.

Een termijn van 30 uur moet toelaten dat leerlingen, vanuit een eerste kennismaking, ook verder groeien zodat hun ervaring zich kan verdiepen en desnoods bijgestuurd kan worden.

Hoewel een begeleiding vanuit de instelling onontbeerlijk is, voorzien we ook een individuele begeleiding vanuit de school.