Voor algemene informatie kan je steeds terecht bij:

Sint-Barbaracollege humaniora
Savaanstraat 33, 9000 Gent

tel. humaniora: +32 9 235 72 50

 

Alle contactgegevens:

 
 
Directie

Diederik Costeur
Directeur eerste graad
directie.costeur@sint-barbara.be
0499 059 378

Jens Vandenhaute
Directeur tweede en derde graad
directie.vandenhaute@sint-barbara.be
0499 059 372

Tom De Backer
Financieel-directeur
economaat@sint-barbara.be
0499 059 357

Peter De Smet
Internaatsbeheerder
internaat@sint-barbara.be
0499 059 370

Leerlingenbegeleiding

Heb je meer ondersteuning nodig bij het leven of het leren op school? Neem dan contact op met de directeur van de eerste graad, Diederik Costeur (directie.costeur@sint-barbara.be), of met de directeur tweede en derde graad Jens Vandenhaute (directie.vandenhaute@sint-barbara.be). Hier kan je meer lezen over de initiatieven van de leerlingenbegeleiding.

CLB

Het CLB kan leerlingen en ouders helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren…
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s…
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie…
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht…

De CLB-medewerker op onze school is Janne Lassuyt (janne.lassuyt@vclbgent.be) (gsm: 0492/22.43.51). 

Leerlingenadministratie

Op het leerlingensecretariaat staan de volgende mensen voor jou paraat: Katrien De Meyer, Stefanie Plouvier, Laura De Smet, Delphine Soens, Virginie Goemanne en Davy Joye. Je kan hen bereiken via leerlingenadministratie@sint-barbara.be .

Onze portier is Kathleen De Vlieger. Je kan haar bereiken via info@sint-barbara.be . Dit is ook het algemene e-mailadres van de school. Wanneer je niet meteen weet aan wie je je vraag moet richten, zal mevr. De Vlieger jouw e-mail aan de juiste personen doorsturen.

Tuchtverantwoordelijken

1ste – 2de: Erik Bauwens (erik.bauwens@sint-barbara.be)

3de – 4de: Stefanie Plouvier (stefanie.plouvier@sint-barbara.be)

5de – 6de: Katrien De Meyer (tuchtverantwoordelijke@sint-barbara.be)

Economaat

Tom De Backer en Davy Joye
economaat@sint-barbara.be 

ICT-coördinatie

ict@sint-barbara.be (Thomas Audoore & Kurt Wyseur)

Heb je vragen over Smartschool (inloggegevens kwijt, problemen met de weergave, …)? Stuur ze dan graag naar smartschool@sint-barbara.be

Stages en sollicitaties

Wil je je stage graag op onze school doen? Neem dan contact op met onze stagebegeleiders:

Sophie Vincent
stagebegeleider@sint-barbara.besophie.vincent@sint-barbara.be  

Solliciteren kan via sollicitaties@sint-barbara.be

Contactformulier