Voor algemene informatie kan je steeds terecht bij:

Sint-Barbaracollege humaniora
Savaanstraat 33, 9000 Gent

tel. humaniora: +32 9 235 72 50

 

Alle contactgegevens:

 
 
Directie

Guy Dalcq
Algemeen directeur
algemeen.directeur@sint-barbara.be
09 235 72 52

Diederik Costeur
Directeur eerste graad
diederik.costeur@sint-barbara.be
0499 059 378

Jens Vandenhaute
Adjunct-directeur
adjunct.vandenhaute@sint-barbara.be
09 235 72 72

Peter De Smet
Internaatsbeheerder
internaat@sint-barbara.be

Leerlingenbegeleiding

Heb je meer ondersteuning nodig bij het leven of het leren op school? Neem dan contact op met de directeur van de eerste graad, Diederik Costeur (adjunct.costeur@sint-barbara.be), of met adjunct-directeur Jens Vandenhaute (adjunct.vandenhaute@sint-barbara.be) voor de tweede en derde graad. Hier kan je meer lezen over de initiatieven van de leerlingenbegeleiding.

CLB

Het CLB kan leerlingen en ouders helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren…
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s…
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie…
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht…

De CLB-medewerker op onze school is Janne Lassuyt (janne.lassuyt@vclbgent.be) (gsm: 0492/22.43.51). 

Leerlingenadministratie

Op het leerlingensecretariaat staan de volgende mensen voor jou paraat: Sabri Ben Henia, Laura De Smet, Katrien De Meyer, Davy Joye en Nicolas Verstraeten. Je kan hen bereiken via leerlingenadministratie@sint-barbara.be .

Onze portier is Kathleen De Vlieger. Je kan haar bereiken via info@sint-barbara.be . Dit is ook het algemene e-mailadres van de school. Wanneer je niet meteen weet aan wie je je vraag moet richten, zal mevr. De Vlieger jouw e-mail aan de juiste personen doorsturen.

Tuchtverantwoordelijken

1ste – 2de – 3de jaar: Erik Bauwens (erik.bauwens@sint-barbara.be)

4de – 5de – 6de jaar: Katrien De Meyer (tuchtverantwoordelijke@sint-barbara.be)

Economaat

Tom De Backer en Davy Joye
economaat@sint-barbara.be 

ICT-coördinatie

ict@sint-barbara.be (Thomas Audoore & Kurt Wyseur)

Heb je vragen over Smartschool (inloggegevens kwijt, problemen met de weergave, …)? Stuur ze dan graag naar smartschool@sint-barbara.be

Stages en sollicitaties

Wil je je stage graag op onze school doen? Neem dan contact op met onze stagebegeleiders:

Sophie Vincent
stagebegeleider@sint-barbara.besophie.vincent@sint-barbara.be  

Solliciteren kan via sollicitaties@sint-barbara.be

Contactformulier