U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het Sint-Barbaracollege behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.