Jaarthema 2022-2023

Op het Sint-Barbaracollege geven we je elke dag de kans om al je talenten te ontwikkelen. We nodigen je steeds opnieuw uit om ‘meer mens’ te worden. De ervaring leert ons dat iedereen een volledigere, bewustere, bekwamere en vriendelijkere mens kan worden. We willen samen verder groeien naar een fijne en warme school. Ons jaarthema voor 2022-2023 is dan ook niet zonder reden “Wellevendheid”. Leerling zijn op onze school is dus niet vrijblijvend. We verwachten van jou dat je heel goed beseft waartoe we je vormen en vragen dan ook dat je je inspant om mee te werken aan dit belangrijke project, namelijk een school waarin iedereen zich thuis voelt. Daartoe stelden we een charter op, dat ook de komende jaren onze leidraad zal blijven. Meer concreet rekenen we erop dat je:

 • Je beleefd, vriendelijk en behulpzaam gedraagt.
 • Werkt aan meer aandachtigheid en luisterbereidheid.
 • Elke dag je lessen leert en je taken zorgvuldig maakt.
 • Je houdt aan de regels.
 • Elke medeleerling respecteert en leert begrijpen.
 • Zorg draagt voor je eigen materiaal en alle accommodatie van de school.
 • Elke leerkracht iedere dag de kans geeft om goed les te geven.
 • Extra zorg draagt voor interimarissen en nieuwe leerkrachten.
 • Meewerkt aan een veilige schoolomgeving.
 • Voor elk vak interesse toont.
 • Je op een fijne en constructieve manier verwoordt.
 • Alle medeleerlingen kansen geeft om zichzelf te mogen zijn.
 • Dankbaar en vriendelijk bent voor het dienstpersoneel.

Onze school is een plaats waar je steeds kansen krijgt om betekenisvol te zijn voor je medemensen. Hierbij word je uiteraard geholpen door je opvoeders, leerkrachten en directieleden. We gaan voor een toffe en gemoedelijke school en willen je alvast bedanken om hieraan mee te werken.