Klassieke talen op het Sint-Barbaracollege

In de lessen Grieks en Latijn op onze school ontdek je de schatkamer van de westerse cultuur: mythen, sagen en legenden brengen je in contact met de wortels van onze Europese cultuur en zorgen voor een beter begrip van de westerse basiswaarden en denkwijzen.