In het kort: wij doen ons best om u degelijke en juiste informatie te geven, schiet ons niet dood als er iets mis zou lopen. Als u met vragen zit of aan iets twijfelt: contacteer ons gerust.

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder het Sint-Barbaracollege u toegang verleent tot haar website.

In deze gebruiksvoorwaarden moet onder het Sint-Barbaracollege worden verstaan (niet-limitatief) zowel de kleuter- als lagere school, de humaniora, het internaat, de diverse geledingen (oud-leerlingenbond, oudervereniging, moedervereniging, dienstbetoon) evenals andere inspraakorganen en –verenigingen verbonden aan de school.

Het Sint-Barbaracollege biedt u deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

Het Sint-Barbaracollege aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

Op deze website zijn ook hyperlinks opgenomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden niet gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaardt over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie.

Het Sint-Barbaracollege aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.

Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot de site van het Sint-Barbaracollege valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Enkel de Gentse rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over de geschillen.