Wie is wie?

Personeel basisschool 

Directeur Luc Audenaert
Secretariaat Ania Strubbe
Lien Van Holen
Kleuterleidsters

Verdedigingstraat 2
Keverklas Liesbet Hendrickx
Vosklas Clarisse Van Steelant

Savaanstraat 98 – 118
1KSA Sieglin Colson
1KSB Soetkin Van Ooteghem
2KSA Emmily Schepens
(a.i. Laura Debacker)
1KSC + 2KSB Femke Nys
3KSA Judy Poppe
3KSB Michelle Vanneste
Maria Dhaenens (zorg)
Talitha Lanckaert (zorg)

Kinderverzorgsters Marie-Lynn Decaluwé
Voor- en naschoolse opvang kleuters Gisèle De Buck
Ria Van Hecke
Klasonderwijzer(e)s(sen) 1A Hilde Bernagie
1B Ann-Sophie Imschoot + Paul Albrecht
1C Eline Hyde
2A Paul Lambrecht
2B Riet Baetens + Sofie Poot
3A Johan De Caluwé
3B Isabelle Pieters
4A Luc Gabriël
4B Helena Bouckaert + Sofie Poot
4C Nele Tack
5A Anke De Deyne
5B Annelies Beelaert + Arne Smets
5C Dirk Goethals
5D Maarten Bogaert
6A Jolien Vindevogel
6B Johan Rombaut + Arne Smets
6C Gerrit De Cock
6D Melissa Reyns
Zorgcoördinator Annie Dhaenens
Zorgleerkrachten Annie Dhaenens
Krista D’Haeyer
Sofie Poot
Joline Nicaise
Paul Albrecht
Arne Smets
Leerkrachten lichamelijke opvoeding Inge Dierickx-Visschers
Eva De Waelle
Michiel De Cuyper
Maxim Staelens
ICT-coördinator Stefaan Devos
(a.i. Arne Smets)
Schoolpastor E.P. Guido Vloemans

Pedagogische begeleiding

Het schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de begeleidingsdienst van de Jezuïeten. Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de jezuïetencolleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.
De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

  • Hoofdbegeleider: Dhr. Peter Knapen
  • Schoolbegeleider & begeleider godsdienst: Dhr. Lieven De Luyck
  • Schoolbegeleider zorg: Dhr. Wouter Vandewalle
  • Lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

CLB

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlinge op vier domeinen:

  • Het leren en studeren
  • De onderwijsloopbaan
  • De preventieve gezondheidszorg
  • Het psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders worden hierover geconsulteerd via de schoolraad.
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten.
CLB-consulente voor onze school: Mevr. Els Schoonbaert
Schoolarts: Mevr. Karla Decock
Verpleegkundige: Mevr. Hélène Collin

Schoolbestuur

Voorzitter: de heer Paul Verstraeten – Maatschappelijke zetel: Savaanstraat 33, 9000 Gent

Algemeen directeur

De heer Guy Dalcq – 09/2357260

Internaatsbeheerder

De heer Jan Knockaert – 09/2357270

Economaat

De heer Tom De Backer – 09/2357250

Oudervereniging

Voorzitter: De heer Arnd Nelde

Klasafgevaardigden

Voorzitster: Mevrouw Jessy De Block

Schoolraad

Voorzitter: De heer Gert Vermeulen