Wie is wie?

Personeel basisschool 

Directeur Luc Audenaert
Secretariaat Ania Strubbe
Lien Van Holen
Kleuterleidsters

Verdedigingstraat 2
Keverklas Liesbet Hendrickx
Vosklas Clarisse Van Steelant

Savaanstraat 98 – 118
1KSA Sieglin Colson
1KSB Soetkin Van Ooteghem
2KSA Emmily Schepens
1KSC + 2KSB Femke Nys
3KSA Laura Debacker 
3KSB Michelle Vanneste
Maria Dhaenens (zorg)
Judy Poppe (zorg)
Talitha Lanckaert (zorg)

Kinderverzorgsters Marie-Lynn Decaluwé
Voor- en naschoolse opvang kleuters Gisèle De Buck
Catherine Willaert
Klasonderwijzer(e)s(sen)

1A Hilde Bernagie
1B Ann-Sophie Imschoot + Paul Albrecht
1C Jade Van de Velde
2A Paul Lambrecht
2B Eline Hyde + Arne Smets
2C Sofie Poot
3A Johan De Caluwé
3B Isabelle Pieters + Elise Legein
3C Maarten Bogaert
4A Luc Gabriël
4B Susan Delaruelle 
5A Anke De Deyne
5B Annelies Beelaert + Arne Smets
5C Dirk Goethals
6A Jolien Vindevogel
6B Melissa Reyns
6C Gerrit De Cock
6D Ella De Schepper

Zorgcoördinator Joline Nicaise
Zorgleerkrachten lagere school Joline Nicaise
Krista D’Haeyer
Helena Bouckaert
Paul Albrecht
Arne Smets
Talitha Lanckaert
Leerkrachten lichamelijke opvoeding Ingaline Dierickx-Visschers
Maxim Staelens
Arne Smets
ICT-coördinator Björn Samyn
Lerarenplatform Elise Legein
Preventieadviseur Geert Corveleyn
Schoolpastor E.P. Guido Vloemans

Pedagogische begeleiding

Het schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de begeleidingsdienst van de Jezuïeten. Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de jezuïetencolleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.
De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

   • Dhr. Peter Knapen en Dhr. Bob Van de Putte
   • Schoolbegeleiders: Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck
   • Godsdienst: Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck
   • Bewegingsopvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

Meer informatie over CEBECO vindt u op www.cebeco.org

CLB

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlinge op vier domeinen:

 • Het leren en studeren
 • De onderwijsloopbaan
 • De preventieve gezondheidszorg
 • Het psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders worden hierover geconsulteerd via de schoolraad.
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten.
CLB-consulente voor onze school: Mevr. Els Schoonbaert
Schoolarts: Mevr. Karla Decock
Verpleegkundige: Mevr. Hélène Collin

Schoolbestuur

Voorzitter: de heer Jan Vande Moortel – Maatschappelijke zetel: Savaanstraat 33, 9000 Gent

Economaat

De heer Tom De Backer – 09/2357250

Oudervereniging

Voorzitter: De heer Arnd Nelde

Klasafgevaardigden

Voorzitster: Mevrouw Margaux De Cock

Schoolraad

Voorzitter: De heer Jo Van Hoorde