Wie is wie?

Personeel basisschool 

Directeur Luc Audenaert
Secretariaat Ania Strubbe
Lien Van Holen
Kleuterleidsters

Verdedigingstraat 2
Keverklas Liesbet Hendrickx
Vosklas Clarisse Van Steelant

Savaanstraat 98 – 118
1KSA Sieglin Colson
           (a.i. Laura De Backer)
1KSB Soetkin Van Ooteghem
2KSA Emmily Schepens
1KSC + 2KSB Femke Nys
3KSA Judy Poppe
3KSB Michelle Vanneste
Maria Dhaenens (zorg)
Talitha Lanckaert (zorg)

Kinderverzorgsters Marie-Lynn Decaluwé
Voor- en naschoolse opvang kleuters Gisèle De Buck
Catherine Willaert
Klasonderwijzer(e)s(sen)

1A Hilde Bernagie
1B Ann-Sophie Imschoot + Paul Albrecht
1C Lynn De Poorter
2A Paul Lambrecht
2B Eline Hyde + Jade Van de Velde
2C Sofie Poot
3A Johan De Caluwé
3B Isabelle Pieters
4A Luc Gabriël
4B Helena Bouckaert + Jade Van de Velde
4C Nele Tack
5A Anke De Deyne
5B Annelies Beelaert + Arne Smets
5C Dirk Goethals
5D Maarten Bogaert
6A Ella De Schepper
6B Melissa Reyns
6C Gerrit De Cock

Zorgcoördinator Annie Dhaenens
Zorgleerkrachten Annie Dhaenens
Krista D’Haeyer
Sofie Poot
Joline Nicaise
Paul Albrecht
Arne Smets
Jade Van de Velde
Leerkrachten lichamelijke opvoeding Inge Dierickx-Visschers
Eva De Waelle
Maxim Staelens
ICT-coördinator Arne Smets
Preventieadviseur Geert Corveleyn
Schoolpastor E.P. Guido Vloemans

Pedagogische begeleiding

Het schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de begeleidingsdienst van de Jezuïeten. Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de jezuïetencolleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.
De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

   • Hoofdbegeleider: Dhr. Peter Knapen
   • Schoolbegeleiders: Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck
   • Godsdienst: Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck

Meer informatie over CEBECO vindt u op www.cebeco.org

CLB

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlinge op vier domeinen:

 • Het leren en studeren
 • De onderwijsloopbaan
 • De preventieve gezondheidszorg
 • Het psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders worden hierover geconsulteerd via de schoolraad.
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten.
CLB-consulente voor onze school: Mevr. Els Schoonbaert
Schoolarts: Mevr. Karla Decock
Verpleegkundige: Mevr. Hélène Collin

Schoolbestuur

Voorzitter: de heer Jan Vande Moortel – Maatschappelijke zetel: Savaanstraat 33, 9000 Gent

Algemeen directeur

De heer Guy Dalcq – 09/2357260

Internaatsbeheerder

De heer Peter De Smet – 09/2357270

Economaat

De heer Tom De Backer – 09/2357250

Oudervereniging

Voorzitter: De heer Arnd Nelde

Klasafgevaardigden

Voorzitster: Mevrouw Jessy De Block

Schoolraad

Voorzitter: De heer Jo Van Hoorde