Wie is wie?

Personeel basisschool 

Directeur Katrien Mortier
Secretariaat Ania Strubbe
Lien Van Holen
Kleuterleidsters

Verdedigingstraat 2
Keverklas Liesbet Hendrickx
Vosklas Clarisse Van Steelant

Savaanstraat 98 – 118
1KSA Maité Welvaert + Talitha Lanckaert
1KSB Soetkin Van Ooteghem
2KSA Emmily Schepens
1KSC + 2KSB Femke Nys
3KSA Laura Debacker 
3KSB Michelle Vanneste + Talitha Lanckaert 
Maria Dhaenens (zorg) 

Kinderverzorgsters Marie-Lynn Decaluwé
Voor- en naschoolse opvang kleuters Gisèle De Buck
Catherine Willaert
Klasonderwijzer(e)s(sen)

1A Hilde Bernagie
1B Ann-Sophie Imschoot + Judy Poppe
1C Jade Van de Velde
2A Paul Lambrecht
2B Eline Hyde + Talitha Lanckaert (interim: Sarah De Groote)
2C Sofie Poot
3A Elise Legein
3B Isabelle Pieters + Jana Grypdonck
3C Maarten Bogaert
4A Luc Gabriël
4B Arne Smets
4C Ella De Schepper
5A Anke De Deyne

5B Annelies Beelaert + Helena Bouckaert
5C Dirk Goethals
6A Jolien Vindevogel + Paul Albrecht
6B Melissa Reyns
6C Gerrit De Cock

Zorgcoördinator Joline Nicaise
Zorgleerkrachten lagere school

Joline Nicaise
Krista D’Haeyer
Helena Bouckaert
Paul Albrecht
Talitha Lanckaert
Judy Poppe

Leerkrachten lichamelijke opvoeding Ingaline Dierickx-Visschers
Maxim Staelens
Sam Huez
ICT-coördinator Björn Samyn
Lerarenplatform  
Preventieadviseur Geert Corveleyn
Schoolpastor E.P. Guido Vloemans

Pedagogische begeleiding

Het schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de begeleidingsdienst van de Jezuïeten. Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de jezuïetencolleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.
De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

   • Dhr. Frederik Van Rampelberg en Dhr. Bob Van de Putte
   • Schoolbegeleiders: Dhr. Wouter Vandewalle en Mevr. Elke Verlinden
   • Godsdienst: Dhr. Wouter Vandewalle en Mevr. Elke Verlinden
   • Bewegingsopvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

Meer informatie over CEBECO vindt u op www.cebeco.org

CLB

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlinge op vier domeinen:

 • Het leren en studeren
 • De onderwijsloopbaan
 • De preventieve gezondheidszorg
 • Het psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders worden hierover geconsulteerd via de schoolraad.
Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten.
CLB-consulente voor onze school: Mevr. Els Schoonbaert
Schoolarts: Mevr. Karla Decock
Verpleegkundige: Mevr. Hélène Collin

Schoolbestuur

Voorzitter: de heer Jan Vande Moortel – Maatschappelijke zetel: Savaanstraat 33, 9000 Gent

Economaat

De heer Tom De Backer – 09/2357250

Oudervereniging

Voorzitter: De heer Christophe Tuypens

Klasafgevaardigden

Voorzitster: Mevrouw Margaux De Cock

Schoolraad

Voorzitter: De heer Jo Van Hoorde