Pastoraal

Als katholieke basisschool kiest de school uitdrukkelijk voor evangelische waarden.

De school is een levende gemeenschap waar gelovigen (en andersdenkenden) mekaar ontmoeten op verschillende domeinen:

 • elkaar ontmoeten en gemeenschap vormen
  (o.a. bijzondere zorg voor zieke medeleerlingen, aandacht voor de vreugde en het verdriet van kinderen, samenwerken aan projecten, …)
 • verkondigen van Gods woord
  (o.a. stilstaan bij levensvragen van kinderen, kinderen gevoelig maken voor evangelische waarden, hoogtepunten van het kerkelijk jaar concreet gestalte geven, …)
 • het leven vieren als een geschenk van God
  (o.a. klas- en schoolvieringen, bezinningsmomenten, …)
 • solidair met mensen veraf en dichtbij
  (o.a. actief meewerken aan solidariteitsacties, meeleven met kinderen, …)