Zorg op school

Welke initiatieven ontwikkelt de school om kinderen met (ev. tijdelijke) leermoeilijkheden verder te helpen? En welke extra- uitdagingen bieden we de sterkere leerlingen?

De zorg voor ‘alle’ leerlingen bewaken wij in de klas door diverse werkvormen te hanteren en door een individugericht aanbod. (Zie verder.) Bovendien worden alle leerlingen geregeld gescreend d.m.v. ons leerlingvolgsysteem, zodat aan (sluimerende) leerproblemen tijdig kan gewerkt worden. En naast de sociaal-emotionele band tussen de leerling en de klasleerkracht, kan ieder kind steeds terecht bij ‘de groene leerkracht.’

Kinderen met (specifieke) leermoeilijkheden bieden we extra-zorg en ondersteuning d.m.v.:

  • binnenklasdifferentiatie (tevens ook voor heel sterke leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging)
  • klasoverschrijdende remediëring,
  • tutoring,
  • een extra-leerkracht,
  • compensatie,

Alle initiatieven opsommen zou ons te ver leiden, neem daarom gerust contact op met de directeur als u nog wat toelichting wenst.

Ook sterkere leerlingen bieden we echter ruime uitdagingen door o.a. niet-leerstof gebonden buffertaken en door uitbreidingspakketten voor taal en wiskunde. 
Daarnaast verrijken ons specifiek zorgaanbod voor de hoogbegaafden met een kangoeroeklas! (Ter verduidelijking: enkel de school bepaalt of een kind al dan niet kan opgenomen worden in de kangoeroeklas.)