Wekelijks voor elke klasgroep:

  • 1 lestijd lichamelijke opvoeding.
  • Zwemmen vanaf het 1ste leerjaar. Het eerste leerjaar gaat wekelijks zwemmen onder begeleiding van 2 turnleerkrachten. De overige leerjaren gaan tweewekelijks zwemmen en krijgen een extra lestijd lichamelijke opvoeding in de niet-zwem weken.
  • Vanaf leerjaar 3: een (facultatief) extra-uurtje middagsport in de turnzaal.

Jaarlijks:

  • Voor alle leerjaren: 2 sportdagen, min. 1 theater- of filmvoorstelling, een jeugdschrijver in de klas, museumbezoek, muzische namiddagen, …
  • Leerjaar 4: zeeklas (1 week: maandag – vrijdag).
  • Leerjaar 6: Ardennenklas (1 week: maandag – vrijdag).