Categorieën:

Verkeerssituatie rond de school

27 augustus 2014

Geachte Heer / Mevrouw,Beste ouder,Beste leerling, We hopen dat u heeft kunnen genieten van een deugddoende vakantie. Wij zijn hier in Sint-Barbara klaar voor de start van het nieuwe schooljaar, maar we maken ons wel zorgen over de bereikbaarheid van het college ten gevolge van een aantal infrastructuurwerken in Gent. Daarom willen we u zo… Read more »

Lees meer »

Inschrijving examenstudie

19 mei 2014

Tijdens de proefwerkperiode kunnen de leerlingen op het college komen studeren. De namiddagstudie loopt van 13u00 tot 16u10 met tussendoor enkele korte pauzemomenten.Op andere dagen dan woensdag kan je ook in de avondstudie blijven tot 18u00.Meer info over de inschrijving kunt u per jaar nalezen op onderstaande links: Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar Vierde… Read more »

Lees meer »

Examenrooster juni

10 mei 2014

Op onderstaande hyperlinks kunt u per jaar het examenrooster van onze leerlingen raadplegen.  Dit zijn alle definitieve roosters.Voor het tweede jaar is er op 16/05/2014  een wijziging aangebracht. examenrooster eerste jaar examenrooster tweede jaar examenrooster derde jaar examenrooster vierde jaar examenrooster vijfde jaar examenrooster zesde jaar  

Lees meer »

Inschrijvingstrookjes examenstudie

21 februari 2014

Hier vindt u de inschrijvingsbrieven voor de examenstudie: eerste jaar tweede jaar derde en vierde jaar

Lees meer »

Examenrooster Paasexamens

18 februari 2014

Hier vindt u de examenrooster van uw zoon/dochter: eerste jaar tweede jaar derde jaar vierde jaar

Lees meer »

Licht voor de wereld

25 november 2013

Geachte Heer, Mevrouw,U weet misschien dat het college dit schooljaar de erkende Belgische ngo “Licht voor de Wereld” ondersteunt. Deze organisatie, die wordt geleid door Johan Elsen – een oud-leerling van onze school, bestrijdt blindheid in kansarme Afrikaanse landen en verbetert de levenskwaliteit van blinde mensen en hun families. Twee vijfdejaars leerlingen van onze school… Read more »

Lees meer »

Examenrooster december 2013

8 november 2013

De examenroosters voor het eerste semester zijn beschikbaar in afdrukbaar formaat.  We wensen onze leerlingen alvast veel succes met de voorbereiding en met het afleggen van de examens. examenrooster eerste jaar examenrooster tweede jaar examenrooster derde jaar examenrooster vierde jaar examenrooster vijfde jaar examenrooster zesde jaar

Lees meer »

Examenstudie eerste trimester

8 november 2013

De inschrijvingsbrieven voor de examenstudie van u zoon/dochter vindt u hier:   eerste jaar tweede jaar derde jaar vierde jaar vijfde jaar zesde jaar  

Lees meer »

Gebedsdienst voor onze overledenen

23 oktober 2013

Betreft: gebedsdienst voor onze overledenen   Voor alle mensen die verdriet en pijnmeedragen in hun hartom iemand die is heengegaan     Geachte, Op zaterdag 9 november om 18u00 is er een gebedsdienst in de Sint-Barbarakerk waarin we onze overleden personeelsleden, leerlingen, oud-leerlingen en familie-leden gedenken. De collegegemeenschap wil hiermee in gebed steun en verbondenheid… Read more »

Lees meer »

Brief moedervereniging

6 september 2013

De eerste brief van de moedervereniging vindt u hier.

Lees meer »

Mededelingen examenperiode

30 mei 2013

De mededelingen voor de komende examenperiode van uw zoon of dochter vindt u hier: eerste en tweede jaar derde jaar vierde jaar vijfde jaar zesde jaar

Lees meer »

Examenroosters derde trimester

5 mei 2013

De examenroosters voor het derde trimester vind je hier:   eerste jaar tweede jaar derde jaar vierde jaar vijfde jaar zesde jaar   Succes aan iedereen!!

Lees meer »

Mededelingen examenperiode

14 maart 2013

De mededelingen voor de komende examenperiode:   eerste graad tweede graad

Lees meer »

Brief i.v.m. retoricabal

7 maart 2013

Aan de vierde-, vijfde- en zesdejaars en hun ouders Geachte heer/mevrouw,Beste leerling, Morgenavond 8 maart vindt het retoricabal van onze school plaats. Veel van onze leerlingen kijken uit naar het evenement. Voor een aantal onder hen zal het de eerste keer zijn dat ze naar een dergelijk bal mogen gaan. Zoals elk jaar wordt de… Read more »

Lees meer »

Examenroosters en mededelingen ivm examenstudie

28 februari 2013

De examenroosters per jaar vind je hier: 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar   Brieven i.v.m. examenstudie vind je hier: 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar

Lees meer »

Mededelingen proefwerkenperiode

23 november 2012

Hier vind je de mededelingen voor de komende proefwerkenperiode:   eerste en tweede jaar derde jaar vierde jaar vijfde en zesde jaar

Lees meer »

Bestelformulier en beschrijving van de wijnen

5 oktober 2012

De beschrijving van de wijnen die we aanbieden ten voordele van het digitaliseringsproject van de klaslokalen, kunt u hier downloaden.Wie de school wenst te steunen kan het bestelformulier hier downloaden en ingevuld afgeven bij de portier van de school.  De bestellingen worden afgesloten op 7 novermber 2012.

Lees meer »

Informatie-avond voor de ouders van de eerstejaars

14 september 2012

Betreft: informatieavond op donderdag 20 september 2012 Geachte mevrouw,Geachte heer, Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond op donderdag 20 september. De avond zal als volgt verlopen: 19u30 verwelkoming in de muzenzaal (3de verdieping), voorstelling van de Oudervereniging, Moedervereniging en de vzw Dienstbetoon19u45 Heleen Gadeyne (CLB) en Diederik Costeur (adjunct-directeur) over begeleiding en zorg op onze… Read more »

Lees meer »

Enkele belangrijke documenten bij de start van het nieuwe schooljaar

3 september 2012

Hier kan u enkele documenten downloaden die uw zoon/dochter ook meekreeg op de eerste schooldag:   inschrijvingsbrief studie externaat praktische informatie over de kluisjes abonnement tijdschriften toestemming foto’s op website praktische schikkingen algemeen  

Lees meer »

Verkeersinformatie i.v.m. Kiss & Ride aan het Zuid

31 augustus 2012

Hier vind je enkele richtlijnen die we meekregen van Stad Gent i.v.m. verkeer en mobiliteit tijdens de piekuren (o.a. over het gebruik van de Kiss & Ride-zone aan het Zuid).    

Lees meer »