Beste leerlingen
Beste ouders

Zoals jullie weten gaan we in de laatste week voor de krokusvakantie in volledige afstandsmodus: alle leerlingen van de school krijgen een volle week les, maar dan vanop afstand. Voor de leerlingen van de eerste graad is dit een volledig nieuwe situatie. Leerlingen van de tweede en derde graad hebben het afstandsonderwijs ondertussen al meer in de vingers. Terecht vraagt de overheid ons om in het bijzonder in deze afkoelingsweek op drie zaken te letten: kwetsbaarheid, motivatie en welbevinden.

Tot nu toe werkten we in het afstandsonderwijs voornamelijk met leerpaden, taken, opdrachten, ingesproken presentaties en digitale livelessen. Op vraag van velen zullen de interactieve livelessen in aantal toenemen. We willen er zeker van zijn dat elke leerling individueel over de geschikte apparatuur (geen GSM) beschikt om die lessen goed te kunnen volgen. Daarom vragen we jullie om vóór 3 februari 2021 dit formulier in te vullen als je een toestel van de school wensen te ontlenen. We stellen hiervoor 60 Chromebooks en een aantal laptops ter beschikking.

Voor de leerlingen die dat wensen, zal de school in studieopvang voorzien. Dit kan je ook via hetzelfde formulier aangeven. We vragen om van deze mogelijkheid uiteraard slechts bij uitzondering gebruik te maken om de coronamaatregelen niet te ondermijnen en het schoolpersoneel niet te overvragen, maar iedereen die dat wenst is van harte welkom.

We geven jullie graag een aantal concrete richtlijnen mee voor het afstandsonderwijs:

  • Alle communicatie verloopt zoals altijd via Smartschool. Hou dit platform dus dagelijks in de gaten! In de schoolagenda staan steeds alle lesonderwerpen, opdrachten, taken … Ook de link naar een eventuele digitale live les staat hier vermeld.
  • Alle leerlingen volgen in het afstandsonderwijs de normale dagindeling. Er is dus voor elk lesuur een opdracht, instructiefilm of live les voorzien. We vragen jullie om dit gewone lesschema en uurrooster te volgen zodat jullie geen nodeloze leerachterstand oplopen.
  • Tijdens live lessen verwachten we dat jullie zich gedragen zoals in een gewone les: jullie zijn dus op tijd aanwezig, correct gekleed en drinken of eten tijdens de les is niet toegestaan. Jullie camera en microfoon staan ook aan tijdens de live les, tenzij je leerkracht dit anders vraagt.
  • Aan de leerkrachten hebben we gevraagd om steeds de juiste balans op te zoeken tussen leerprogressie en leeraanmoediging.
  • De voorziene rapporten van de tweede en derde graad zullen vrijdag 12 februari om 9u00 online beschikbaar gesteld worden.
  • Aarzel niet om contact op te nemen met je klastitularis of vakleerkracht als je problemen ondervindt tijdens het afstandsonderwijs.

Niemand is echt gelukkig met deze situatie: veel leerlingen zullen weer de dagelijkse sociale contacten missen, voor leerkrachten betekent het afstandsonderwijs in de praktijk heel wat extra werk en ook veel ouders snakken naar het einde van deze crisis. We merken – ondanks alle technische snufjes – dat heel veel mensen stilaan door hun beste krachten heen zijn en hunkeren naar de terugkeer van een zorgelozer verleden.

We moedigen jullie aan om ook in de komende afkoelingsweek rustig te blijven voortwerken en te studeren, oog te blijven hebben voor mekaar door vele informele digitale contacten om nadien – ondanks alle beperkingen –met z’n allen van een mooie krokusvakantie te genieten.

Met vriendelijke groeten
De directie

Dit bericht delen:Ga terug