Ondergetekende,

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

(naam, voornaam, adres):

bevestigt hiermede een volmacht te geven  aan:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

(naam, voornaam, adres):

om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de VZW Oudervereniging Sint-Barbaracollege Gent, die zal plaatsvinden op … september 201… in het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33 9000 Gent, en er de (diverse) agenda(‘s) te bespreken, goed te keuren en er te stemmen in zijn/haar naam.

 

Gedaan te ………………….  op ……………………………………… 201…

 

Handtekening, met handgeschreven vermelding “goed voor volmacht”

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Dit bericht delen:Ga terug