Vluchtelingenproject 2011

Vluchtelingenproject 2011 Vluchtelingenproject 2011 Vluchtelingenproject 2011 Vluchtelingenproject 2011 Vluchtelingenproject 2011

 1. 09/02/11 : Voorbespreking + FILM WELCOME + nabespreking
 2. 14 – 18/02/11 : Intro project door G. Commerman
 3. 21 – 24/02/11 : Voorbereiding bezoek vluchteling
 4. 25/02/11 : Bezoek vluchteling:
  • Mostafa (Iran)
  • Vicente (Ecuador)
  • Annie (Congo)
  • Basile (Cameroun)
  • Maya (Bhutan)
  • Sumo (Liberia)
 5. 28/02 – 4/03/11 : Slotbespreking + verslagen

Deelname aan de Pedro Arrupe Award 2011. Onze inzending voor de wedstrijd: de Franse vertaling van het toneelstuk Belgian chocolate door vijf leerlingen.

… hoe kortzichtig van ons om te zeggen dat ze enkel willen profiteren. Wij weten absoluut niet wat hen allemaal is overkomen, en waarom ze gevlucht zijn. Daar heeft het project verandering in gebracht. Ik kan mij nu toch een beetje een beeld vormen van wat sommigen hebben moeten doorstaan. Nu besef ik dat ze niet gekomen zijn omdat ze dat willen… ze konden gewoon niet anders. Vele vluchtelingen zouden heel graag teruggaan, maar dat gaat gewoon niet wegens te gevaarlijk…
C.

Onze vluchtelinge, M., is afkomstig uit Bhutan. (…) Op bepaalde momenten (b.v. toen ze vertelde over haar man die gestorven was) kreeg ze het soms moeilijk en pinkte ze enkele tranen weg. Onze klas, normaal gezien zeer rumoerig, was tijdens het luisteren naar haar verhaal en angstaanjagende avonturen uiterst stil en bedachtzaam. We beseften op dat moment wel allemaal dat we het hier naar wens hebben en daarom zeer gelukkig mogen zijn!
E.

… toen ze was uitverteld, liet ze ons nog een paar vragen stellen. Die beantwoordde ze gretig en toen iemand vroeg over haar dorp in Buthan, straalde ze helemaal toen ze er aan terugdacht
M.

Ik vond dit een zeer boeiende ervaring. Het deed me eraan herinneren dat, naast ons luxeleven, nog een heel andere kant van de wereld bestaat, dat er mensen moeten vechten voor hun leven, letterlijk en figuurlijk. Sindsdien heeft het me gegrepen en niet meer losgelaten. De wereld zoals ik ze voor ogen had had een andere kleur gekregen: de wereld zoals ik ze kende was niet meer. (…) Door deze mensen te helpen, helpen we onszelf: we worden ‘menselijker’.
P.

Ik ga niet insinueren dat het verhaal me niet geraakt heeft, want dan zou ik liegen. En toch heeft M. mijn kijk op vluchtelingen niet veranderd. Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik een redelijk conservatief persoon ben. (…) Hoewel ik sommige vluchtelingen zeer goed kan begrijpen, blijf ik er toch bij dat we ze niet zomaar zouden mogen binnenlaten, want indien je er één binnenlaat, moet je ze allemaal binnenlaten. En dan komen zij die willen profiteren.
F. .

Dankzij het project heb ik ook ingezien dat ons vluchtelingenbeleid niet helemaal als een geoliede machine loopt. Als je 10 jaar moet wachten om nog niet eens een burger van het land te kunnen zijn, dan klopt er toch iets niet.
A. .

… Ik ga er van uit dat de bedoeling van de filmmakers niet zozeer een filmtopper maken was, maar eerder mensen doen inzien hoe erg het is gesteld met de vluchtelingenproblematiek. Hierin zijn ze alvast geslaagd. Je komt niet uit de bioscoop en gaat verder met je dag. En daar speelt het tragische einde een rol in. De film slaat als het ware een gat in je geweten …
E. .

Het woord vluchtelingen is vanaf nu voor mij geen gewoon begrip maar een deel van het leven van de maatschappij. Het is iets waarmee we dagelijks geconfronteerd worden maar waarbij we nog nooit hebben stilgestaan.
L. .

Waarschijnlijk heeft de toestroom van vluchtelingen negatieve kanten, maar zeker ook positieve (verrijking van de cultuur, gemotiveerde werkkrachten, …) en misschien wegen die niet echt tegen elkaar op maar wat zeker niet opweegt is het feit dat elke mens een recht heeft op een menswaardig leven, en een droom om waar te maken
B. .

Nooit had ik gedacht dat men door zoveel moest gaan om naar een ander land te verhuizen. Voor ons is het maar normaal dat we een vliegtuig pakken en naar het buitenland verhuizen, maar voor de vluchtelingen is het hun hele leven op het spel zetten om weg te lopen voor een oorlog in hun land.
A. .

Dit bericht delen:Ga terug