ONTWERPVERSLAG VAN DE VERGADERING

elektronisch gehouden op 30 september 2014

 

 

1 Advies wijziging deliberatiecriteria Latijn/Grieks tweede graad

 

Aanleiding : De collega’s die Latijn en Grieks onderwijzen hebben voorgesteld om de deliberatiecriteria aan te passen voor hun vak voor de tweede graad (eerste en tweede jaar).

“Over het tweede semester” moet worden vervangen door “over het jaar”

Op verzoek van de voorzitter van de schoolraad, de heer Gert Vermeulen, werden de leden via mail  geconsulteerd  en werd dit  agendapunt goedgekeurd in een schoolraadvergadering, elektronisch gehouden. Er werd verzocht om de beperkte wijziging  opnieuw goed te keuren (mailen naar secretaris van de schoolraad) of dit – bij ontbreken van opmerkingen voor dinsdagmiddag 30 september 2014 om 12 uur – stilzwijgend goed te keuren.

 

Bevestigd via mail:  personeel:  mevr. P. Bouckenooghe, dhr. D. Van Hijfte  

                              ouders:  mevr. L. Storme – Vanschoubroeck,

                              lokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen,

                              Leerlingen :

Stilzwijgend goedgekeurd: personeel : mevr. I. Van Craen

   Ouders : Ph Delforge

   Lokale gemeenschap : Ph. Verly, P. De Cordier

   Leerling : Matthieu Meeus

In het schoolreglement zal dus de volgende aanpassing gebeuren ( wordt via mail aan alle ouders en meerderjarige leerlingen bezorgd en verspreid via website)

in de tweede graad, 1ste jaar:

–              de leerling heeft over het jaar een vaktekort behaald voor GR of LA (clausulering voor GR of LA);

in de tweede graad, 2de jaar:

–              de leerling heeft over het jaar een vaktekort behaald voor GR of LA (clausulering voor GR of LA).

                             

De schoolraad adviseert positief.

Volgende vergadering : maandag 20 oktober 2014

 

Dit bericht delen:Ga terug