Beste ouders
Beste leerlingen

Vorig schooljaar werd er binnen onze scholengemeenschap (Edith Stein) afgesproken om de gebruikelijke extra vrije dag te plaatsen op maandag 31 januari 2022. Reden hiervoor was dat leerlingen rond die tijd wat vermoeider geraken en de krokusvakantie (26 februari – 6 maart 2022) hen nog veraf lijkt.

Gisteren werd tijdens het maandelijks overleg van de scholengemeenschap (CODI) evenwel beslist om dit schooljaar de datum van de extra vrije dag uitzonderlijk over te laten aan de keuze van de individuele scholen. Na consultatie heeft de directie vanuit die nieuwe situatie beslist om maandag 31 januari 2022 niet langer als vrije dag voor onze school te behouden maar in plaats daarvan vrijdag 12 november 2021. Dit houdt in dat leerlingen en leerkrachten dan toch de brug kunnen maken na de vrije dag op 11 november.

Belangrijke reden voor deze beslissing is o.m. dat we zodoende het internaat niet onnodig belasten.

De pedagogische studiedag op vrijdag 28 januari 2022 blijft wel bestaan. Die dag worden de leerlingen niet op school verwacht.

Met vriendelijke groet

Guy Dalcq
algemeen directeur

Dit bericht delen:Ga terug