Beste leerlingen
Geachte ouders

In dit bericht bezorgen we jullie wat extra informatie i.v.m. de wijziging van de kledijregels in het schoolreglement.

Onderaan dit bericht vinden jullie de nieuwe versie van de ‘kledijregels’ terug. De tekst heeft een update gekregen, is eigentijdser gemaakt en het belang van de dialoog tussen leerlingen en leerkrachten is vastgelegd in het reglement.

Vanzelfsprekend verwachten we nog steeds van al onze leerlingen dat hun kledij aangepast is aan de schoolcontext. Er is dus zeker geen sprake van ‘alle remmen los’ of ‘alles is nu toegelaten’. Er is wel een verschuiving van ‘vorm’ naar ‘inhoud’. Dit is een erkenning dat kledij een belangrijke rol kan spelen in de identiteitsontwikkeling van jongeren en betekent ook dat jongeren daarin op onze begeleiding kunnen rekenen.

We geven graag twee verhelderingen mee bij de nieuwe tekst:

  • We behouden het verbod op hoofddeksels op school (met uitzondering van expliciete toestemming van de directie).
  • Te korte bovenkledij of gescheurde kledij zijn niet toegestaan.

Naast de kledijregels is ook het gebruik van herbruikbare drinkflessen op school verplicht (zie onderaan dit bericht).

De deliberatiecriteria, die deel uitmaken van het schoolreglement, krijgen op dit moment nog een update omwille van de onderwijshervorming in de tweede graad. Van zodra deze criteria definitief worden goedgekeurd door de schoolraad, brengen we jullie hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet
De directie

 

Nieuwe tekst kledijregels:

Uiterlijk en kledij spelen een belangrijk rol in de identiteitsontwikkeling van de jongeren en dat willen we als school naar waarde schatten. We kiezen ervoor om in dialoog te gaan met onze leerlingen, naar hen te luisteren en hun de vrijheid te geven om gaandeweg hun eigen stijl te ontwikkelen. Er gelden enkele regels, die bij alle schoolactiviteiten, waar of wanneer ze ook plaatsvinden, absoluut noodzakelijk zijn:

  • Op school dient de kledij verzorgd en hygiënisch te zijn. Ze mag nooit respectloos zijn, d.w.z. dat ze nooit mag indruisen tegen de waarden van de democratie, noch de orde mag verstoren of de integriteit van de andere leerlingen in het gedrang mag brengen. Bij twijfelgevallen beslist uiteindelijk – na consultatie – de directie en dient elke leerling zich aan die beslissing te houden.
  • Kledij en uiterlijke kentekenen mogen nooit de gezondheid of veiligheid van de drager of anderen in het gedrang brengen, of het normale verloop van de onderwijsactiviteiten verstoren.
  • Op school houdt de leerling het hoofd onbedekt. Tijdens de wintermaanden mag op de speelplaats uiteraard een muts of kap tegen de koude worden gedragen.
  • De kledij in de lessen L.O. bestaat uit witte kousen, een blauw broekje, een wit T-shirt met SB-logo (door de school geleverd) en gymschoenen met zolen die geen sporen nalaten. Wie dat wenst, kan onder de turnoutfit een T-shirt met aansluitende lange mouwen en/of een lange legging dragen, geschikt voor sportactiviteiten. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een badhanddoek bij zich hebben. Leerlingen zorgen ervoor dat alles genaamtekend is.

Nieuwe tekst herbruikbare drinkflessen:

In het kader van haar duurzaamheidsbeleid vraagt de school uitdrukkelijk aan alle leerlingen om uitsluitend een herbruikbare fles mee te brengen zoals diegene die ze gekregen hebben in het eerste jaar en om dus op school geen wegwerpflessen meer te gebruiken.

Dit bericht delen:Ga terug