Geachte ouders,

De v.z.w. Dienstbetoon Sint-Barbaracollege (afgekort “S.B. Dienstbetoon”) is een vereniging van ouders en leerkrachten verbonden aan het Sint-Barbaracollege die via diverse initiatieven (waaronder de kunsttentoonstelling Trends, enkele bouwtombola’s, muzikale (After Heart Party, Barbarock) en andere evenementen (Brick & Build Party)) fondsen verzamelt om de school financieel te steunen.

Zoals u ongetwijfeld weet is die steun noodzakelijk aangezien de school voortdurend blijft investeren in de schoolinfrastructuur, teneinde onze kinderen in zo optimaal mogelijke omstandigheden les te laten volgen.

De investeringen zijn omvangrijk en worden slechts gedeeltelijk (en na lange wachttijd) gesubsidieerd, vandaar dat de school elke financiële bijdrage bijzonder waardeert!  In 1992 richtte SB-Dienstbetoon een fonds op om de school een permanent werkkapitaal te verschaffen via een renteloze lening.
Daarom doen we een beroep op jullie, als ouders, om gedurende de schooltijd van uw kind(eren) jaarlijks een bedrag (minstens 25 €) ter beschikking te stellen van SB Dienstbetoon.

De formule wordt door heel wat ouders als creatief ervaren en velen hebben onze oproep met sympathie beantwoord. Wij blijven op uw steun rekenen en hopen dat ook de ouders van nieuwe leerlingen positief zullen reageren.

Wie bij vergetelheid eens een jaar niet stortte kan uiteraard meteen weer inpikken. Op die manier investeert u daadwerkelijk in de school waaraan u uw kind toevertrouwt: een sterke, zinvolle én toekomstgerichte belegging.

Wij nodigen u vriendelijk uit om ons verzoek concreet te beantwoorden op volgend rekeningnummer: BE86 3900 9605 8650 (met graag duidelijke vermelding in de mededeling van familienaam, voornaam en klas van uw kind).

Nadat Uw zoon/ dochter de school heeft verlaten kan U ons contacteren met het verzoek om het globale bedrag in hoofdsom terug te storten. Indien U ons geen verzoek richt uiterlijk tegen 31 augustus van het jaar volgende op het vertrek van uw zoon of dochter zal de renteloze lening worden omgezet in een schenking aan de VZW. Uw steun is uiteraard volledig vrij en discretie is verzekerd.

Indien U nog vragen zou hebben: meer informatie omtrent de VZW is terug te vinden op de schoolwebsite www.sint-barbara.be tabblad ‘geledingen’, of U kan ook uw vragen en/of suggesties mailen naar dienstbetoon@sint-barbara.be .

Alvast onze oprechte dank voor uw waardevolle en geapprecieerde steun & medewerking!

Met de meeste hoogachting,
Frank Raat (Voorzitter SB-Dienstbetoon)
De directie van de basisschool en de humaniora

Dit bericht delen:Ga terug